ISUS SALVATORUL: Îndemn


În Ungaria, există câteva comunităţi româneşti, care îşi păstrează cu multă muncă şi seriozitate apartenenţa etnică şi care aparţin unor culte neoprotestante, în special cultului baptist şi penticostal. Acum a început numărarea populaţiei din Ungaria şi fiecare dintre noi va trebui să răspundem între 1–31 octombrie la anumite întrebări obligatorii, dar vom fi întrebaţi şi despre apartenenţa noastră etnică şi religioasă. Deşi la aceste întrebări nu suntem obligaţi să răspundem, pentru comunitatea noastră românească, dar şi pentru comunităţile noastre religioase, ele sunt foarte importante. Conştiinţa noastră ne dictează să ne declarăm aşa cum ne-am născut: români. Să declarăm că limba noastră maternă este cea pe care o vorbim în familie şi o folosim la serviciile noastre divine: limba română. Acum este timpul potrivit să declarăm că aparţinem bisericii prin care urmăm învăţătura lui Isus: baptistă sau penticostală.
După ce am declarat că suntem de naţionalitate română, că limba noastră maternă este româna, că acasă vorbim româneşte, este de datoria noastră să declarăm că suntem creştini baptişti sau creştini penticostali. Deşi membri ai bisericilor noastre devin doar cei care L-au mărturisit pe Isus Cristos în apa botezului, potrivit logicii recensământului, conducătorii Cultului Baptist din Ungaria şi ai Cultului Penticostal din Ungaria, consideră că se pot declara aparţinători ai bisericii şi cei care s-au născut în familii de baptişti sau penticostali, au aceste rădăcini, şi, deşi nu au fost botezaţi încă, participă cu noi împreună la viaţa comunităţii, care este căminul lor spiritual.
Să nu uitaţi, deci, să răspundeţi la întrebarea „De care comunitate religioasă, confesiune consideraţi că aparţineţi?”, că sunteţi baptişti, că sunteţi penticostali!
Rita Pătcaş

Comentarii