11 apr. 2015


Slujbe de Înviere şi Paşti în comunitatea românilor din Ungaria

În noaptea Sfintei Învieri, dintre 11 spre 12 aprilie, în cele mai multe biserici ortodoxe române din Ungaria, slujba de înviere se va oficia la miezul nopţii: în Catedrala „Sfântul Nicolae” din Jula, la bisericile din Apateu, Bătania, Budapesta, Micherechi, Săcal, Seghedin (în biserica sârbească) şi Otlaca-Pustă. La biserica din Peterd, slujba Învierii Domnului va începe la ora 9.00 dimineaţa şi va continua cu Sfânta Liturghie de Sfintele Paşti. Credincioşii din Chitighaz şi Cenadul Unguresc vor putea lua lumina învierii la slujba care va avea loc duminică dimineaţa de la ora 4.00, iar credincioşii de la biserica din Jula – Oraşul Mic Românesc de la ora 7.00. Pentru ortodocşii români din Bichişciaba şi Aletea, slujba de înviere se va oficia cu începere de la ora 8.00 dimineaţa, după care şi aici se va continua cu Sfânta Liturghie de Sfintele Paşti.
PS Părinte Episcop Siluan va sluji în noaptea de Înviere în Capela Ortodoxă din Budapesta (str. Holló, nr. 8), unde imediat după slujba Învierii va fi oficiată şi Sfânta Liturghie de Paşti. Duminică, de Paşti, de la ora 10.00, Preasfinţia Sa va asista şi la Sfânta Liturghie de la Catedrala Episcopală din Jula, după care va avea loc o agapă tradiţională de Paşte în curtea Episcopiei. Tot în prima zi de Paşti, duminică, 12 aprilie, PS Siluan va sluji la cea de-a doua Înviere în biserica catolică din Şercad. În cea de-a doua zi de Paşti, PS Siluan va sluji la biserica din Micherechi de la ora 9.00, iar în a treia zi de Paşti, la Bichiş, unde slujba va începe la ora 9.30.
A.B.

Editorial - Să ne fie cu iertare!

Este mult mai greu să iertăm decât să ne cerem iertare. De câte ori nu zicem „scuze!”, „iartă-mă”, uneori aşa parcă din formalitate, dar când cineva ne greşeşte nouă, ne supără cu ceva, ne face un rău şi vine apoi să-şi ceară iertare, ne este greu să-l iertăm. Să-l iertăm din suflet şi nu doar în grabă şi superficial.
Suntem în Săptămâna Mare dinaintea Sfintelor Paşti. În această perioadă a anului, mulţi oameni îşi îndreaptă paşii către biserici, îşi caută duhovnicii pentru spovedanie, îşi curăţă sufletele pentru marea sărbătoare a Învierii. Dar mult mai mulţi sunt cei care nu fac aceşti paşi, ori din neştiinţă, ori pentru că nu speră să fie iertaţi de Dumnezeu pentru păcatele lor, pentru că şi ei poartă în suflet supărări pe care nu le pot ierta semenilor lor. Trăim într-o lume plină de supărări, de ură, de jigniri, dar trăim şi într-o lume a bunătăţii, a iubirii şi a iertării. Alegerea depinde de noi. Acum, înainte de Paşti, este vremea iubirii şi a iertării. Sfânta Scriptură îi învaţă pe toţi creştinii să iubească şi să ierte. Ştim că lecţia iubirii a fost cea mai insistentă poruncă a Mântuitorului: „Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul” (Ioan 15, 17), iar rugăciunea domnească Tatăl nostru condiţionează că vom fi iertaţi numai dacă şi noi iertăm: „şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”.

Scrisoare Pastorală la Învierea Domnului 2015 - „Sărbătoare a Sărbătorilor" şi „Praznic al Praznicelor"

                                                        
                                                  † Siluan
din mila lui Dumnezeu
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptmăritorilor creştini din sfânta și de Dumnezeu păzita Episcopie Ortodoxă Română din Ungaria, har, milă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, prin Iisus Hristos, Fiul Său Cel Unul Născut și Înviat a treia zi din morți și prin harul Preasfântului și de viață Făcătorului Său Duh, iar de la noi părintească dragoste și frățească îmbrățișare!Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,

Hristos a înviat!

Sărbătoare luminată și Praznic cu totul cinstit ne stă din nou înainte, prin darul Bunului Dumnezeu, care ne-a învrednicit ca și în acest an să ajungem din nou la Ziua cea Luminată a Sfintelor Paști.
Iarăși, Învierea Domnului își revarsă binefacerile Sale asupra noastră, iar razele de lumină necreată, care izvorăsc cu îmbelșugare din Mormântul cel Gol al Domnului Înviat, însă în chip lin și numai de cei credincioși înțelese, sunt primite cu bucurie în adâncul cel mai de taină al sufletelor lor.

„S-a isprăvit” – veste bună pentru toată lumea

Giovanni Battista: Răstignirea lui Isus Hristos
Creștinii peste tot în lume sărbătoresc moartea și învierea Domnului Isus și se gândesc la Cruce într-un mod mult mai intens decât, poate, în alte perioade ale anului. Vinerea Mare este ziua când Isus a murit pe Cruce pentru păcatele noastre. Creștinilor le place Crucea pentru că ea simbolizează salvarea, mântuirea noastră. Deși vorbim și cântăm atât de mult despre cruce, totuși – după cum zicea un autor creștin renumit – „scările” sunt mai mult pe placul nostru. Viața noastră reflectă mai mult o viață creștină centrată pe scară decât o viață creștină centrată pe cruce. Scara simbolizează ascensiunea noastră, pe când crucea simbolizează coborârea lui Dumnezeu.

Pe cruce păcatele noastre le-a dus…

Toată viaţa Domnului nostru a fost o smerenie înaintea Tatălui, prin suferinţă, moarte şi înviere. El care a suferit pentru păcatele noastre, dându-ne şansa ca toţi cei ce ne încredem în el să trăim liberi şi slobozi de păcat. „Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelarie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura."

Conferinţă despre învăţământul de naţionalitate

Secţia de pedagogie a Facultăţii „Gál Ferenc” din Sarvaş, în cadrul căreia funcţionează şi Catedra de limba română pentru învăţătorii şi educatorii de naţionalitate, organizează pe 15 aprilie conferinţa cu tema „Valori comune”. Conferinţa va întruni cadre didactice şi reprezentanţi ai naţionalităţilor română, slovacă şi germană din Ungaria şi se va desfăşura pe patru secţiuni. După şedinţa plenară, care va avea loc de la ora 9.30, la secţia română conferinţa va continua cu prezentarea lucrării „Aspecte din învăţământul general românesc din Ungaria” ,de către Tiberiu Juhasz, preşedinte AŢRU. Tot despre învăţământul românesc şi educaţia bilingvă din şcoli vor vorbi la conferinţă învăţătoarea Eva Pătcaş Sabău de la şcoala din Jula, Mihaela Putin, educatoare la grădiniţa din Bătania şi Lucian Olteanu, profesor la şcoala din Bătania.
La secţiunea „Biserică – naţionalitate – învăţământ”, Robert Selejan, profesor de istorie la Liceul „N. Bălcescu” din Jula va susţine o lucrare despre rolul bisericii şi a învăţământului în viaţa românilor din judeţul Bichiş în secolul al XIX-lea.

A.B.

Ştiri pe scurt...

Chitighaz–Socodor

Localitatea Chitighaz, în parteneriat cu administraţia localităţii Socodor, a derulat în perioada 03.12.2012 – 30.04.2015 proiectul „Protecţia mediului prin intermediul investiţiilor în reţele de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor reziduale” – HURO/1101/023/1.3.3. În urma încheierii proiectului şi a lucrărilor, marţi, 31 martie, la primăria din Chitighaz a avut loc o conferinţă de presă la care au participat partenerii de proiect din cele două localităţi. Cu amănunte despre proiectul în valoare de mai multe milioane de euro vom reveni în numărul următor.

Seghedin
Filiala Seghedin a Institutului Cultural Român Budapesta organizează o nouă expoziţie din ciclul „Artişti plastici români din Ungaria”. Joi, 16 aprilie, cu începere de la ora 18.30, la sediul filialei din Seghedin va fi vernisată expoziţia de artă plastică contemporană cuprinzând lucrări semnate de Aurelia Nemeş şi Adela KissExpoziţia va putea fi vizitată în perioada 16 aprilie – 15 iunie 2015.

Jula

Proba orală a olimpiadei la limba şi literatura română va avea loc pe 23 aprilie, cu începere de la ora 10, la sediul AŢRU din Jula. Membrii juriului vor fi Maria Gurzău Czeglédi, directoarea Liceului „N. Bălcescu” din Jula, Stella Nicula, profesoara de limba română a liceului românesc şi Emilia Martin, muzeograf. După proba orală şi înainte de anunţarea rezultatelor, concurenţii vor vizita Muzeul de obiecte vechi bisericeşti al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

 

Jula

Catedrala Episcopală „Sfântul Nicolae” din Jula va găzdui duminică, 26 aprilie, începând cu ora 17.00, un concert coral cu ocazia sărbătorilor pascale. Concertul va fi susţinut de corul „Pro Musica” din Jula.


Expoziţia „Ingo Glass: Forme şi culori în spaţiu”, la ICR Budapesta

În ziua de 21 aprilie, de la ora 19.00, Institutul Cultural Român Budapesta organizează la sediul său din strada Izsó nr. 5, vernisajul expoziţiei intitulată „Ingo Glass: Forme şi culori în spaţiu”, în prezenţa artistului plastic Ingo Glass şi a criticului şi istoricului de artă P. Szabó Ernő.
Expoziţia va cuprinde lucrări de artă plastică realizate de sculptorul Ingo Glass, documente din cariera artistică a acestuia şi fotografii de arhivă care rememorează momente importante din viaţa sculptorului, precum şi întâlnirea cu personalităţi din diverse domenii din întreaga lume.
Ingo Glass, sculptor şi istoric de artă originar din Timişoara, absolvent al Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj, stabilit în Germania din 1979, este una dintre personalităţile artistice ale neoconstructivismului. Este unul dintre fondatorii Muzeului de Artă Vizuală din Galaţi.

Expoziţia de la ICR Budapesta va fi deschisă publicului în perioada 21 aprilie – 21 iunie.

Liceeni julani, în excursie educaţională la Auschwitz

În organizarea directoarei adjuncte a Liceului „N. Bălcescu” din Jula, Andreea Cefan, un grup de liceeni însoţit de un ghid, au plecat într-o călătorie educaţională de excepţie în perioada 1–3 aprilie, pentru a vizita complexul de lagăre de concentrare şi exterminare din Auschwitz şi alte părţi ale Poloniei.
Transportul grupului format din 58 de liceeni şi 9 profesori s-a făcut cu un autocar cu etaj, iar costul excursiei a fost asigurat din fonduri proprii. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...