21 oct. 2016

Naţionalităţile din Ungaria şi 1956*

Desfigurarea politicii din anii ’50–60 din Ungaria a condus la probleme asemănătoare şi în rândul naţionalităţilor din ţară. Revoluţia Ungară din 1956, din perioada guvernării lui Nagy Imre, a influenţat în mod divers aceste comunităţi. Cele patru naţionalităţi: germanii, sârbii, slovacii şi românii au reacţionat foarte diferit la mişcările pornite în toamna anului ’56.

OPINIE - Iluzii pierdute: presa românească din Ungaria

Fiecare întâlnire cu jurnaliștii comunității românești din Ungaria confirmă excepționala lor strădanie de a nu dezerta, de a nu părăsi baricada identității românești și profesia însăși, în vremuri tulburi și condiții dificile de supraviețuire. La numărătoare aproape că ajung degetele de la o mână: doi oameni la Foaia românească, doi la emisiunea în limba română de la Radio Seghedin și doi la MTV Seghedin. Comunitatea așezată în jurul orașelor Seghedin și Jula, cu o extensie în capitală, a scăzut numeric, iar căsătoriile mixte au stimulat pierderea limbii române încă din familie. Profesorul Cornel Munteanu, autor al unor lucrări relevante despre presa și literatura românilor din Ungaria, atrăgea atenția că peste cincizeci de ani se va ști doar din cărți că a existat presă de limbă română pe aceste meleaguri. Totuși publicațiile și emisiunile dedicate românilor continuă, cu finanțări greoaie de la Departamentul pentru relația cu românii de pretutindeni al Ministerului Afacerilor Externe din România și de la statul ungar.

La mulţi ani doamnei Preotese Maria Misaros, la aniversarea de 90 de ani!

În ziua de 23 octombrie, doamna preoteasă Maria Misaroş împlineşte frumoasa vârstă de 90 de ani. Fire blândă, mereu amabilă şi atentă cu cei din jurul ei, doamna preotească şi fostă dăscăliţă este o personalitate mult îndrăgită de toţi românii din Ungaria, care o cunosc, care i-au fost elevi, consăteni sau colegi de şcoală, credincioşi din biserică sau colegi din corurile din Săcal şi Jula. La acest sfârşit de săptămână, doamna Misaroş va fi sărbătorită de cei mai apropiaţi ai săi, familia, nepoţii şi rudele, iar mai apoi şi de Corul „Pro Musica” din Jula. Acestora ne alăturăm şi noi, redacţia „Foii româneşti”, dorindu-i doamnei Preotese zile senine cu multe bucurii şi sănătate bună în anii ce urmează!

DPRRP a lansat o nouă sesiune de finanțare după reguli simplificate

Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, din Bucureşti, a simplificat procedurile de acordare a finanțării nerambursabile pentru programele, proiectele și acțiunile care au ca scop sprijinirea comunităților românești de peste granițe.
Noile reguli vor fi puse în aplicare în cadrul unei noi sesiuni de finanțare care s-a deschia la 15 octombrie 2016. Departamentul va primi cererile de finanțare până la termenul de 1 decembrie 2016.
În această etapă, soluțiile identificate pentru facilitarea accesului la finanțare nerambursabilă vor fi testate în cadrul unei faze pilot de implementare a noilor proceduri. Prin revizuirea procedurilor de preluare și evaluare a propunerilor de proiecte vor fi îndepărtate obstacolele tehnice semnalate permanent de beneficiarii de asistență nerambursabilă.
Departamentul pune la dispoziția solicitanților un Ghid al beneficiarului în care sunt descrise criteriile de eligibilitate, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească aplicanții și pașii de urmat pentru depunerea cu succes a cererii de finanțare.
Un element de noutate îl reprezintă crearea unui Registru al organizațiilor partenere în care acestea se pot înscrie o singură dată și, la nevoie, actualiza informația existentă, fără a mai fi obligate să repete această operațiune cu fiecare cerere de finanțare depusă. În conformitate cu legea, proiectele sunt aprobate pe durata desfășurării lor, fiind eligibile și proiecte multianuale.

Detalii pe pagina de internet a DPRRP: www.dprp.gov.ro.

Aniversarea de un sfert de secol a Corului „Pro Musica” din Jula

Membrii Corului românesc „Pro Musica” din Jula aniversează, în ziua de 5 noiembrie 2016, 25 de ani de la înfiinţarea formaţiei. Programul va începe la ora 15.00, în Catedrala Episcopală „Sfântul Nicolae” din Jula cu un concert aniversar. În acest grup coral, în luna noiembrie a anului 1991, şi-au unit inimile, gândurile şi glasurile pentru a proslăvi prin cântec neamul românesc mai mulţi români din Jula, pedagogi, elevi, tineri, pensionari şi alţi români din oraş. Corul „Pro Musica” este un cor românesc cu un repertoriu variat, care a încercat de-a lungul timpului să aducă o notă de unicitate în peisajul muzicii corale româneşti. La eveniment vor fi invitaţi toţi cei care de-a lungul celor două decenii şi jumătate au contribuit la activitatea şi susţinerea coriştilor julani. Evenimentul se va încheia cu vernisajul unei expoziţii fotodocumentare la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria.

A.B.

Pelerinajul orădenilor la bisericile româneşti din Ungaria

În ziua de 8 octombrie, un grup de credincioşi din Oradea, însoţiţi de preotul lor paroh, Vasile Sabău, a făcut o vizită frăţească la diferite parohii româneşti din Ungaria. În orele dimineţii au participat la Sfânta Liturghie Arhierească de la Catedrala Episcopală „Sf. Nicolae” din Jula, primind binecuvântarea PS Episcop Siluan, după care au poposit câteva minute la Centrul Cultural Românesc din Jula unde se desfăşura programul Zilei Culturale a Românilor din Ungaria. Alături de catedrala ortodoxă din Jula, pelerinii au mai vizitat bisericile româneşti din Micherechi, Otlaca-Pustă, Săcal şi Apateu. Parohia din Oradea este înfrățită de mai mulți ani cu Parohia „Sf. Ierarh Nicolae” din Apateu. Credincioşii orădeni au fost primiţi în aceeaşi zi cu multă căldură sufletească de familia preotului paroh din Jula, pr. Teodor Marc, şi mama sa, Maria Marc, care au oferit pelerinilor o masă de prânz, în semn de prietenie pentru numeroasele amintiri comune.

E.Ş.

Comemorarea eroilor şi a strămoşilor din Micherechi

De Ziua Tuturor Sfinţilor, Primăria din Micherechi organizează vineri, 28 octombrie, o serbare în amintirea celor căzuţi pe front. Manifestarea va începe la ora 11.00, la Monumentul Eroilor Români (din citimirul vechi) şi se va continua la ora 11.30, la Monumentul Strămoşilor din faţa bisericii ortodoxe, după care se vor depune coroane şi la Monumentul Eroilor ridicat în amintirea micherechenilor, căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial.

A.B.

Conferinţă româno-maghiară la Muzeul „Munkácsy” din Bichişciaba

Muzeul „Munkácsy Mihály” din Bichişciaba, în colaborare cu Asociaţia Meşteşugarilor din Judeţul Bichiş organizează, pe 27 octombrie, cea de-a IV-a ediţie a Conferinţei transfrontalieră româno-maghiară intitulată anul acesta „Continuitatea meşteşugurilor noastre străvechi”. Conferinţa va avea loc de la ora 9.30, în sala Jankay a Muzeului „Munkácsy”. Moderatorul conferinţei va fi etnograful Emilia Martin, iar pe lângă conferenţiarii din Ungaria vor susţine lucrări următorii specialişti din România, judeţul Arad: Rodica Elena Colta, etnograf, Sorin Sabău, muzeolog, Gabriel Hălmăgean, muzeolog, dar şi etnografi, meşteşugari şi alţi specialişti din judeţul Cluj-Napoca şi Arad.

A.B.

Propuneri pentru distincţiile AŢRU

Oficiul Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungari solicită şi anul acesta instituţiile, autoguvernările de naţionalitate şi organizaţiile civile din rândul comunităţii româneşti din Ungaria să facă propuneri cu privire la conferirea distincţiilor fondate de AŢRU: „Pentru românii din Ungaria” şi „Pentru învăţământul românesc din Ungaria”. Propunerile trebuie să conţină datele personale şi datele legate de activitatea persoanei sau organizaţiei recomandate. Propunerile pot fi trimise la Oficiul AŢRU, la adresa: 5700, Jula, str. Eminescu, nr. 1. Termenul limită de depunere a recomandărilor este 15 noiembrie 2016.

Oameni şi istorii cu care ne mândrim - Ioan Cavaler de Puşcariu, fondator al reprezentanţei „Fundaţiei Gojdu”

Ioan Cavaler de Puşcariu
Dintre membrii reprezentanţei „Fundaţiei Gojdu”, rolul hotărâtor în bunul mers al afacerilor Fundaţiei l-a avut Ioan Cavaler de Puşcariu (1824–1911). În mai multe rânduri, Fundaţia a fost ameninţată cu desfiinţarea. Pentru a-şi putea desfăşura activitatea în condiţii optime, potrivit prevederilor testamentului lui Emanuil Gojdu, reprezentanţa fundaţiei şi-a elaborat, de-a lungul vremii, o serie de acte normative.
La iniţiativa lui Puşcariu s-a alcătuit şi un Regulament pentru afacerile interne ale Fundaţiei. După înlăturarea multor piedici – cu implicarea directă a lui Ioan Puşcariu –, s-a putut trece, din 1871, la împărţirea burselor, anual, mai târziu la repararea imobilelor lăsate de Gojdu, la construirea unor noi imobile la începutul anilor 1900.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...