Despre cercetările lingvistice ungaro-române la un simpozion din Bucureşti


Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” din Bucureşti va organiza în perioada 18–19 mai Simpozionul internaţional de lingvistică, ediţia a VII-a, la care va participa şi cercetătoarea lingvistă româncă din Ungaria, dr. Ana Borbély. Doamna Borbély va conferenţia în secţiunea „Dialectologie, geolingvistică, onomastică, fonetică” şi va susţine lucrarea Cercetări lingvistice interacademice ungaro–române asupra comunităţilor româneşti din Ungaria după un sfert de veac (rezultate şi perspective)”.
După cum ne-a informat doamna Ana Borbély, comunicarea ei îşi propune să prezinte atât rezultatele cercetărilor lingvistice interacademice ungaro–române anterioare asupra comunităţilor româneşti din Ungaria, cât şi obiectivele unui proiect în perspectivă. În Ungaria se definesc două comunităţi româneşti, cea istorică (vezi de ex. Borbély 1990, 2013) şi cea a imigranţilor născuţi în România (nestabiliţi sau stabiliţi definitiv în ţară). În ultima parte a lucrării se va descrie un nou proiect interacademic, care se va desfăşura în următorii trei ani: Dicţionarul graiurilor româneşti din Ungaria, primul dicţionar de o asemenea anvergură dedicat comunităţii româneşti istorice.
E.Ş.

Comentarii