Premii pentru cei mai talentaţi copii de naţionalitate


Centrul Pedagogic pentru Naţionalităţi din cadrul Oficiului pentru Învăţământ din Budapesta a organizat, în ziua de 9 mai, la Oficiul Ombudsmanului gala de premiere pentru elevii de naţionalitate, care au participat la Concursul online din limba maternă şi la Concursul de desene pentru naţionalităţile din Ungaria. În cadrul festivităţii a avut loc şi un vernisaj de expoziţie din cele mai reuşite lucrări ale copiilor.

La concursul de desen, lansat pe patru categorii de vârstă, au participat elevi de la zece naţionalităţi (bulgari, greci, croaţi, polonezi, germani, romi, români, sârbi, slovaci şi sloveni) cu aproape 600 de lucrări. Subiectele acestor desene au fost inspirate din istoria, geografia, cultura, tradiţiile speciale naţionalităţilor conlocuitoare. Juriul de specialitate a premiat câte trei lucrări la fiecare categorie, la care s-au mai adăugat 38 de desene distinse cu premii speciale, fiind toate acestea expuse la gala de premiere.


Tot la această festivitate au fost premiaţi şi copiii care au câştigat la Concursul online de limbă pentru naţionalităţi. Referentul român Centrul Pedagogic pentru Naţionalităţi, Anamaria Brad, ne-a informat cine au fost elevii premiaţi din partea comunităţii româneşti din Ungaria.

Concursul de desen pentru naţionalităţi:

CATEGORIA A IV-A (LICEU)
Locul I.Tiffany Orosz-Rokszin (clasa 10/A), Liceul „Nicolae Bălcescu” din Jula,
Locul II.Ştefania Bedreag (clasa 11/B), Liceul „Nicolae Bălcescu” din Jula


CATEGORIA A II-A (ciclul primar)
Locul II.David Móricz (cl. a 4-a), Şcoala generală din Bihor

Menţiune de la AŢRU:
Leila Glonczi (cl. a 4-a), Şcoala generală din Bihor
Greta Tokai (cl. a 3-a), Şcoala generală din Apateu


Concursul online de limbă pentru naționalități, nivel pe țară (organizat pentru elevi de clasa a 4-a):

Locul I. – Zinaida Maria Pekárik (cl. a 4-a) – Şcoala generală românească din Jula
Locul II. – Alexandra Popa (cl. a 4-a) – Şcoala generală românească din Jula
Locul III. – Emma Olivia Pătcaş (cl. a 4-a) – Şcoala generală românească din Jula

Gala de premiere a fost onorată şi de doamna dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, ombudsman adjunct responsabil cu problemele naţionalităţilor. Premiile au fost asigurate parţial şi de autoguvernările pe ţară ale naţionalităţilor.
E.Ş.

Comentarii