O sărbătoare uitată: Înălţarea Domnului


Nici brazi împodobiţi, nici felicitări, nu înmânăm şi nu primim flori, nici ouă roşii, nici iepuraşi de ciocolată, şi lipseşte şi vreo formulă de salut, asemănător celui „Adevărat a înviat!”. Este doar o zi de joi obişnuită, dotată cu un nume extra: „ziua înălţării”.
Dar nu numai lumea a uitat de această sărbătoare. Se pare că şi comunităţile creştine şi-au pierdut interesul faţă de ziua aceasta. Cele mai multe biserici au hotărât să renunţe la serbarea „Zilei înălţării”, iar acolo unde stăruiesc morţiş la păstrarea tradiţiei, foarte puţini enoriaşi iau parte la slujbă. Aparent nimeni nu este interesat de această sărbătoare, nimănui nu-i pasă de ea.
Deşi contează.
De fapt, contează tot atât cât contează Vinerea Mare, Paştele sau Crăciunul. Merită să fie menţionat. Dacă totuşi există îndoială în inima cuiva, hai să enumerăm şapte cauze, potrivit cărora merită să fie serbată „Ziua înălţării Domnului”.


1. Isus s-a înălţat, pentru ca Duhul să se pogoare.Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; şi anume Duhul adevărului”Ioan 14:16-17a
– Dacă nu este Duhul Sfânt, nu va exista Biserica, nici credinţa, nici mântuirea.

2. Isus acum e domn peste toţi împăraţii şi toate împărăţiile. „Împăraţii pământului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicând: »Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!« Cel ce şade în ceruri râde, Domnul Îşi bate joc de ei. Apoi, în mânia Lui, le vorbeşte şi-i îngrozeşte cu urgia Sa, zicând: „Totuşi, Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfânt.” Psalmi 2:2-6
– Înălţarea Domnului este preludiul ceremoniei cereşti de încoronare.

3. Planul Înălţării exista de la începuturi. „Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.”Ioan 12:32
„Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl” Ioan 14:12
– Înălţarea a fost cheia de boltă clar vizibilă a lucrării Domnului pe acest pământ.

4. Isus s-a înălţat spre ceruri în trup. „El i-a dus afară până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi a fost înălţat la cer.” Luca 24:50-51
– Trupul lui glorificat este în legătură cu Dumnezeu, şi este vrednic de a fi cinstit.

5. Mărturia despre viaţa şi faptele lui Isus se poate continua cu toată evlavia.
Voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” Fapte 1:8
– Precum intrarea în vigoare al testamentului necesită în mod anticipat moartea testatorului, aşa şi intrarea în vigoare al ultimei porunci dată de Isus necesită ieşirea lui din sfera pământească.

6. Înălţarea este prefigurarea reîntoarcerii glorioase ale Domnului.
„Iată că (apostolilor) li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” Fapte 1:10-11
– Aşa, precum s-a înălţat la cer, aşa se va şi întoarce: nu în ascuns, într-o realitate spirituală, în secret, invizibil – dimpotrivă, se va întorce în trup glorios. Nimeni nu va interpreta în mod greşit realitatea întoarcerii Sale victorioase!
„Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.Matei 24:27

7. Isus a devenit Domn odată cu suirea Sa în ceruri.
„Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu.” Marcu 16:19
Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.” Apoc. 19:16
– Nu doar că a înviat, ci şi domneşte. Este Domn peste toată creaţiunea, dar vrea să fie domn şi peste viaţa ta.
Prin înălţarea Sa, Domnul Isus nu s-a îndepărtat de noi, ba dimpotrivă a ajuns să ia locaş în inimile noastre, şi să ne conducă prin Duhul Său cel Sfânt!
Gyula Füstös, pastor baptist, Chitighaz

Comentarii