Două asociaţii noi afiliate la Uniunea Culturală


În sâmbăta din 12 mai şi-a ţinut şedinţa anuală ordinară Adunarea generală a Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. Doar un sfert din totalul de delegaţi ai asociaţiilor afiliate au luat parte la şedinţa care a cuprins subiectele obligatorii (dări de seamă, rapoarte şi bugete) şi discuţii despre planuri culturale de viitor. Cu toate că numărul participanţilor a fost destul de redus, şedinţa a fost validă, deoarece § 5, art. 8 al Statutului UCRU permite acest lucru. La întâlnire a participat şi domnul Sava Diamandi, secretar I la Ambasada României de la Budapesta.
Şedinţa a fost condusă de preşedintele Marius Maghiaru. Au fost discutate şi votate următoarele puncte: 1) Darea de seamă despre activitatea Uniunii în anul 2017; 2) Dezbaterea şi aprobarea gospodăririi Uniunii în anul 2017; 3) Dezbaterea şi aprobarea gospodăririi din anul 2017 a Editurii NOI; 4) Planul de muncă, proiecte culturale pentru anul 2018; 5) Aprobarea planului bugetar pentru anul 2018; 6) Diverse.
Toate documentele referitoare la subiectele în dezbatere au fost trimise tuturor delegaţilor UCRU înaintea şedinţei, aceştia având timp suficient pentru a cunoaşte şi a analiza programul şi bugetul UCRU şi al Editurii NOI, care scoate revista „Foaia românească”.
Raportul despre activitatea UCRU din 2017 a cuprins cele mai importante evenimente şi realizări din anul trecut. Informaţii amănunţite despre acestea se pot afla în „Calendarul românesc 2018”, publicaţia anuală a Uniunii, almanahul revistei „Foaia românească”.
În anul 2017, Uniunea a gospodărit în total suma de 5,6 milioane de forinţi, iar Editura NOI a avut în anul trecut, pentru scoaterea săptămânalului „Foaia românească”, suma totală de 22,5 milioane de forinţi – 18,36 milioane Ft de la Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria, 4 milioane Ft de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, din Bucureşti, şi aproape 1 milion din alte venituri (abonamente).
În cursul anului 2018, an în care Uniunea a împlinit vârsta de 70 de ani, se planifică două evenimente culturale importante: dezvelirea unei plăci memoriale a profesoarei şi scriitoarei Lucia Borza, pe clădirea Liceului „N. Bălcescu” din Jula, şi o festivitate aniversară cu un forum şi expoziţie foto.
În anul 2018, Editura NOI va primi finanţare din partea AŢRU (18,36 milioane Ft, sumă identică de mai mulţi ani) şi 100.000 RON din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Această decizie a fost luată la Bucureşti cu o zi înainte de şedinţa Uniunii.
Înainte de încheierea şedinţei, preşedintele Maghiaru a anunţat că Prezidiul UCRU a decis excluderea unor asociaţii care de mai mulţi ani nu ai participat la şedinţe şi nu şi-au plătit cotizaţia de membru, şi că şi-au cerut afilierea două asociaţii noi: Asociaţia „Miruna” din Micherechi şi Asociaţia de Şah a Românilor din Ungaria. Acestea îşi vor putea trimite delegaţii la următoarea şedinţă.
E.Ş.

Comentarii