ISUS SALVATORUL: Zi de mulţumire la Biserica Penticostală din Micherechi

Duminică, 25 septembrie, la Biserica Penticostală nr.1 din Micherechi a fost sărbătorită Ziua de mulţumire. În cadrul serviciului divin de după-masă, credincioşii bisericii au avut ca oaspeţi pe Vladimir Pustan, preşedintele Fundaţiei „Cireşarii” din România şi pe surorile Alexandra şi Flavia Ionoi de la Biserica Penticostală Tabor din Oradea. La mesajul pastorului din cadrul Zilei de mulţumire biserica a devenit arhiplină.


În cadrul serviciului divin de după-masă, presbiterul Bisericii Penticostale nr. 1, Ioan Rocsin i-a salutat în rândul credincioşilor pe primăriţa localităţii Margareta Tat şi pe viceprimarul Bertold Netea, pe pastorul bisericii Durkó Albert, precum şi pe credincioşii de la bisericile baptistă, penticostală şi ortodoxă, care în număr mare au venit cu recunoştinţă în biserica Domnului să-I mulţumească pentru îndurarea Lui şi să se roage ca Dumnezeu să le ajute în viaţă.
Pastorul Vladimir Pustan, iubit de către credincioşii micherecheni, şi care nu pentru prima dată vesteşte Cuvântul Domnului în Biserica Penticostală nr.1 din Micherechi, s-a rugat pentru binecuvântarea sufletelor după care a predicat Cuvântul Domnului cu putere, chiar cu ochii plini de lacrimi.
„Trăim într-un veac al nemulţumirii. Ne sculăm de la masă uitând să spunem: Mulţumesc. Dacă nu suntem mulţumitori unora faţă de ceilalţi, atunci nu suntem mulţumitori nici Lui Dumnezeu, care nu se vede. Dacă nu le mulţumim la cei care se văd cum am putea mulţumi la Cel care nu se vede? De aceea mă rog în această zi de mulţumire, ca Dumnezeu să ne ajute ca să putem deveni şi mulţumiţi, dar şi mulţumitori. Mulţumit înseamnă a fi mulţumit cu lucrurile materiale. Bogăţia adevărată nu înseamnă să îţi doreşti mai mult, ci din contră, mai puţin. Nu-i păcat ca să fii bogat, e păcat să mori bogat, adică să fiţi foarte mulţumiţi de lucrurile materiale şi să fiţi nemulţumiţi de lucrurile spirituale. Niciodată să nu fiţi mulţumiţi de cât faceţi pentru Dumnezeu! A fi mulţumit e un lucru mare, dar a fi mulţumitor e un lucru şi mai mare. Pentru că mulţumitorul îşi îndreaptă privirea spre Dumnezeu. Lăuda-ţi pe Domnul căci El este bun! El este răspunsul nostru la rugăciunile noastre. Poţi avea o casă cu cărnuri şi o soţie cu care să nu te înţelegi, totul e deşertăciune. Mai bine cu Dumnezeu sărac, decât cu satana bogat”, a explicat pastorul Pustan care a continuat cu versetul din Romani 8:28, care spune: „Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-l iubesc pe Dumnezeu.”
 

În continuare, pastorul Vladimir Pustan s-a oprit pentru explicarea faptului cum să fim recunoscători pentru familia noastră: „Dacă aveţi probleme în familie, trebuie să vă rugaţi pentru ei, pentru că mulţi nu au soţ sau soţie. Rugaţi-vă pentru copiii Dumneavoastră, oricum ar fi ei. Cu toţii avem ceea ce merităm în viaţă, fiecare dintre noi. Să fiţi recunoscători pentru familia Dumneavoastră, pentru că s-ar putea să fie şi mai rău. Rugaţi-vă unii pentru alţii şi vorbiţi-vă frumos în casă. Spuneţi-vă mulţumesc unii altora, faceţi-vă complimente deoarece contează foarte mult”. La finalul predicii, Viorel Bogdan a rostit cuvinte de mulţumire Domnului. Cântările de laudă au fost date de tinerii şi membrii bisericii gazde şi surorile Ionoi din Oradea.
În timp ce în curtea bisericii credincioşii s-au adunat la un ceai şi au gustat din bunătăţile servite, pastorul Pustan ne-a explicat înţelesul profund al cuvintelor.
În predica de astăzi am putut auzi că a fi mulţumit este lucru mare, a fi mulţumitor este un lucru şi mai mare. Care este diferenţa?
Este exact diferenţa între grijă şi îngrijorare. Avem dreptul să ne facem griji pentru pâine, pentru copii, pentru viaţă. Ca şi creştini nu avem voie ca să ne îngrijorăm. Avem dreptul să fim mulţumiţi, dar mulţumiţi sunt mulţi oameni pe pământul acesta care nu-L au pe Dumnezeu. Creştinii trebuie să fie mulţumitori, adică mulţumirea lor trebuie să aibă un obiect şi obiectul trebuie să fie Dumnezeu. Consider că este mai important ca un creştin să vadă nu ceea ce dă Dumnezeu, ci să-L vadă pe El. Noi trebuie să ne uităm la faţa Lui. Dacă-l ai pe Dumnezeu, ai totul.
Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui, citim la Psalmii 100:2. Ce înseamnă această pildă pentru creştini?
Pentru creştini înseamnă verbalizarea dragostei. În anii aceştia, nu-i suficient să te rogi în cămăruţa ta. Închinarea creştină trebuie să fie o explozie de bucurie, un anamnezis, adică o aducere aminte la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare. Atunci închinarea creştină trebuie să fie dominată de bucurie. Pavel porunceşte ca creştinul să se bucure. Bucuraţi-vă ca cei care au nădejde, nu ca cei care n-au nădejde. Adică nădejdea noastră înseamnă Dumnezeu.
Aţi predicat ca să fim recunoscători pentru sănătatea noastră, care se pare a fi un lucru firesc. Sau nu este aşa?
– Mereu suntem nemulţumiţi cu sănătatea noastră. Mereu avem cuvintele: nu pot, din copilul acesta n-o să fie nimic, nu o să mă înţeleg niciodată cu soţia, ş.a.m.d. Acestea sunt autoblesteme. Vedem partea goală a paharului. Trebuie să avem un limbaj pozitiv, să vedem partea plină a paharului. Adică trebuie să fim oameni care să înţelegem că există nădejde.
Care este diferenţa între speranţă şi nădejde?
Speranţa locuieşte în cap, iar credinţa, nădejdea în inima omului. Credinţa înseamnă automat o acţiune, ne-a explicat pastorul Pustan.
Ce însemnătate are ziua de mulţumire pentru credincioşii din Micherechi?, l-am mai întrebat pe Ioan Rocsin, presbiterul Bisericii Penticostale nr.1 din Micherechi.
Tot ce am primit, le avem de la Dumnezeu. Este o zi când venim înaintea lui Dumnezeu să-L lăudăm pentru tot ce ne-a făcut. Cel mai minunat lucru este să vezi împreună credincioşi de orice confesiune, penticostali, baptişti, ortodocşi şi ostaşi lăudându-L pe Domnul.
Ana Cioca

Comentarii

Trimiteți un comentariu