ISUS SALVATORUL: Zi de mulţumire la Micherechi - „Să semănăm o sămânţă curată, udată cu lacrimi, ca ea să aducă roadă”

Ziua de 16 octombrie a fost una specială pentru Biserica Baptistă din Micherechi, care a dedicat această zi recunoştinţei faţă de Dumnezeu. Ziua de mulţumire din acest an s-a desfăşurat fără invitarea unor oaspeţi pentru a sluji prin cântări, poezii sau mărturii, punându-se accentul de data aceasta pe exprimarea recunoştinţei membrilor bisericii înaintea Tatălui Ceresc. Pentru a vesti Cuvântul lui Dumnezeu a fost invitat însă pastorul Petrică Creţu, pastor al bisericilor din Sânnicolau Român şi Tămaşda, care a acceptat ca în fiecare lună, în a treia duminică, să predice la Micherechi, iar această duminică a fost chiar a treia din luna octombrie.
La serviciul divin de dimineaţa, alături de pastorul Petrică Creţu, s-au adresat ascultătorilor şi doi membri ai comitetului bisericii, Gheorghe Ruja şi Samuel Gherman. Gheorghe Ruja a subliniat faptul că Dumnezeu le-a purtat de grijă copiilor Lui şi în acest an, citind două versete biblice din Evrei 13:5 şi Coloseni 3:17: „Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: »Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.«”; „Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus, şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.” Aceste versete biblice ne îndeamnă la mulţumire. „Astăzi este ziua potrivită, momentul potrivit ca să-I mulţumim Domnului pentru tot ceea ce face El în viaţa noastră. Mă rog ca Dumnezeu să primească jertfa buzelor noastre în această Zi de mulţumire”, a spus fratele Ruja. „Noi am obişnuit ca în zilele deosebite să avem în mijlocul nostru oaspeţi care să-L slujească pe Domnul prin cântări sau poezii, dar acum am decis cu fraţii să nu invităm la zile de mulţumire pe alţii să mulţumească în locul nostru.”S-a dat loc în cadrul celor două servicii divine pentru membrii bisericii să-şi exprime mulţumirea lui Dumnezeu, lăudând pe Domnul şi fanfara, tinerii şi copiii bisericii.
„Astăzi aducem înaintea Domnului din roadele pe care El ni le-a dat. Aş vrea ca inima noastră să fie plină de bucurie, pentru că dincolo de faptul că în fiecare zi Dumnezeu ne-a dat sănătate, ne-a dat pâine pe masă şi alte şi alte binecuvântări. El ne-a dat viaţa veşnică, un dar care este mai presus decât orice dar. Acest dar l-a costat pe Mântuitorul nostru, a fost plătit cu sângele sfânt al Domnului nostru Isus Cristos, cu moartea singurului Fiu al lui Dumnezeu”, a spus la începutul predicii sale pastorul român, subliniind apoi cât de mult se bucură Dumnezeu de noi când aducem roade într-o lume plină de secetă spirituală. „Trebuie să semănăm o sămânţă curată şi s-o udăm cu lacrimi, ca ea să aducă roade. Există astăzi atât de mulţi semănători cu ochii uscaţi, în a căror inimă şi suflet nu bate cu adevărat gândul lui Dumnezeu pentru mântuirea multor oameni nemântuiţi. Atât de puţini ochi sunt umeziţi de lacrimile pentru cei nemântuiţi. Vă doresc peste an mai mulţi ochi înlăcrimaţi peste sămânţa vie a Cuvântului lui Dumnezeu, pentru ca atunci când va veni vremea, să puteţi strânge şi roadele, şi să vă bucuraţi împreună cu Dumnezeu de roada seminţei care este Isus Cristos”, a îndemnat biserica din Micherechi pastorul Petrică Creţu.
R. Pătcaş 


Comentarii