ORTODOXIA: Declaraţi-vă identitatea şi credinţa!


PS Siluan, Episcopul românilor ortodocşi din Ungaria s-a adresat la începutul lunii septembrie printr-o circulară tuturor preoţilor ortodocşi români din ţară pentru a face şi aceştia demersurile necesare în vederea recensământului populaţiei Ungariei, ce are loc pe tot parcursul lunii octombrie.

În perioada 1–31 octombrie 2011 va avea loc cel de-al 15-lea recensământ din istoria recentă a Ungariei. La ultimul recensământ, din 2001, numărul românilor din Ungaria a fost de 7.995, adică cu 2.745 de persoane mai puţin decât în 1990, iar 5.598 dintre aceştia s-au declarat creştini ortodocşi, adică aproape două treimi din numărul total al românilor declaraţi.
Recensământul din toamna aceasta este foarte important pentru toate instituţiile româneşti care funcţionează în această ţară, între care se numără Biserica şi Şcoala, deoarece este foarte posibil ca în viitorul apropiat existenţa acestor instituţii şi susţinerea funcţionării lor de către Stat să fie strâns legată de numărul celor care o compun.
Nu este suficient ca românii ortodocşi din această ţară să susţină doar în faţa propriei lor conştiinţe identitatea naţională şi spirituală, ci este absolut necesar ca ei să îşi declare cu curaj şi responsabilitate această identitate şi la recensământul care va avea loc. Suntem încredinţaţi că în condiţiile actuale în care trăim cu toţii, prin drepturile garantate de Uniunea Europeană şi de către Statul Maghiar, nu poate să reprezinte un risc sau o problemă declararea publică a acestor date. Pe de altă parte, afirmarea lor la acest recensământ nu este doar o datorie de conştiinţă faţă de strămoşii noştri, ci ea este esenţială pentru continuitatea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria şi a comunităţii româneşti în general.
În acest context, considerăm că este de datoria noastră, a slujitorilor Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria, ca în timpul serviciului religios de la biserică, dar şi cu alte ocazii, să îi conştientizăm pe credincioşii noştri despre importanţa fundamentală a acestui demers şi despre necesitatea ca atât ei, cât şi urmaşii lor aflaţi în diferite localităţi din Ungaria, să îşi declare apartenenţa la naţionalitatea română şi la Biserica Ortodoxă. Rezultatul acestui recensământ va conta foarte mult pentru toate instituţiile româneşti din Ungaria şi pentru viitorul lor şi el va fi cunoscut pretutindeni, deci şi în România.
Întrebările despre apartenenţa etnică şi religioasă, precum şi despre limba vorbită, sunt facultative şi se găsesc pe ultima pagină, a 8-a, a chestionarului de la recensământ, la întrebările 34, 36 şi 38, din capitolul V. Credincioşii noştri şi toţi românii din Ungaria care completează acest formular trebuie conştientizaţi de faptul că este un drept al lor pe care trebuie să îl folosească, răspunzând şi la aceste întrebări, chiar dacă recenzorul nu le pomeneşte nimic despre ele, din uitare sau din alte pricini.
Cu încredinţarea că înţelegeţi importanţa acestei acţiuni pentru viitorul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria şi al comunităţii româneşti din această ţară şi că veţi contribui la susţinerea ei, rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască tot ajutorul în misiunea nobilă şi sfinţitoare pe care o desfăşuraţi în folosul Sfintei noastre Biserici Dreptmăritoare Române şi a credincioşilor încredinţaţi spre păstorire.
Cu binecuvântare,
† Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria

Comentarii