ISUS SALVATORUL: 90 de ani de mărturie baptistă la Micherechi

Cel mai mare botez, cu 20 de persoane, 
din istoria Bisericii Baptiste din Micherechi, 
în anul 1984
Biserica Baptistă din Micherechi anul acesta aniversează 90 de ani de la înfiinţare.
În 2001, la a 80-a aniversare, a apărut „Istoria Bisericii Baptiste din Micherechi 1921–1950” de regretatul Alexandru Hoţopan, care chiar dacă nu a fost membru al acestei confesiuni, totuşi a scris corect, autentic despre baptismul din Micherechi. Trăiesc cu speranţa ca până la a 100-a aniversare, Domnul va rândui pe cineva, care să prelucreze cu pricepere această perioadă necunoscută încă pentru publicul larg a Bisericii Baptiste din Micherechi.

Totuşi să nu trecem peste a 90-a aniversare fără să ne amintim de câteva momente interesante care pot fi relevante în ce priveşte menţinerea acestei comunităţi şi ca biserică baptistă şi ca comunitate românească.
Credinţa baptistă a ajuns la Micherechi dintr-o comună învecinată care avea şi populaţie românească şi anume din Crâstor (Sarkadkeresztúr). Cei care au adus credinţa baptistă la Micherechi erau tot români.
Vasile Cefan, presbiterul din Micherechi, 
împreună cu Ioan Bunaciu, 
directorul Seminarului Teologic 
Baptist din Bucureşti
Chiar dacă Biserica Baptistă din Micherechi încă de la începuturi a aparţinut Cultului Baptist din Ungaria, ea a fost din totdeauna biserică românească. În ce priveşte păstrarea caracterului românesc al bisericii, a avut un rol decisiv cultivarea relaţiilor cu baptiştii din România atât în perioada interbelică, cât şi după aceea. Din relatările verbale ale bătrânilor adunării ştim că în ciuda greutăţilor de circulaţie, micherechenii au căutat să aibă relaţii cu bisericile baptiste româneşti, care erau dincolo de graniţă, în România. Aceste deplasări se făceau pe jos, ori cu căruţa.
Alexa Popovici, preşedintele RBA predică la botezul din 1984. În stânga lui: Dumitru Rus, pastorul Bisericii Baptiste din Micherechi, Ioan Cotrău, pastorul Bisericii din Gurbediu şi Căuaşd, Gheorghe Gros, presbiterul Bisericii Baptiste din Chitighaz
În perioada comunistă, în anul 1975, conducerea Cultului Baptist din România a trimis invitaţie baptiştilor din Micherechi să participe la congresul cultului din acea vreme, la care micherechenii au răspuns afirmativ şi au trimis o delegaţie la Bucureşti. În această perioadă, relaţiile s-au păstrat şi la nivel regional. La întrunirile festive ale Comunităţii Baptiste de la Arad erau invitaţi şi reprezentanţii bisericilor din Chitighaz şi Micherechi. Ca urmare a acestor vizite, relaţiile dintre bisericile baptiste din România şi Biserica Baptistă din Micherechi au continuat să se intensifice. Deşi deceniile de comunism au fost grele pentru biserică, este interesant faptul că în această perioadă numărul membrilor bisericii noastre s-a dublat. Această creştere numerică a avut loc concomitent cu trezirea spirituală din România a anilor 1970–80, în special de la Oradea, unde numărul baptiştilor a crescut spectaculos. Micherechenii întreţinând bune relaţii cu fraţii din România, au fost atenţi la „fenomenul” de la Oradea. Desele deplasări ale membrilor bisericii noastre la Biserica Baptistă nr. 2 din Oradea, unde erau pastori Liviu Olah şi Iosif Ţon, au adus un suflu nou, o înnoire spirituală şi la Micherechi. Dar nu numai micherechenii s-au dus în România, ci de-a lungul anilor Biserica Baptistă din Micherechi a fost vizitată de numeroşi predicatori din România, Europa de Vest şi SUA, dintre aceştia doar câţiva putem aici aminti din lipsă de spaţiu. Din România ne-au vizitat Iosif Ţon, Paul Negruţ, Ioan Bunaciu, Traian Grecu, Petrică Dugulescu. Din Franţa a fost oaspetele bisericii Ieremie Hodoroabă, realizatorul emisiunilor româneşti la Trans World Radio. Din Elveţia: Warten Iosif, realizatorul emisiunilor în limba română la IBRA Radio. Din SUA: Alexa Popovici, autorul cărţii Istoria Baptiştilor din România, dar dânsul a fost şi multă vreme preşedintele Convenţiei Baptiştilor Români din SUA, Canada şi Australia. Nu putem să nu amintim la aspectul acesta inegalabilul merit pe care l-a avut Gheorghe Gros (1924–1985) presbiterul Bisericii Baptiste din Chitighaz. Concomitent cu micherechenii,  şi el a întreţinut relaţii foarte bune şi extinse cu frăţietatea din România şi cu fraţii români din alte părţi ale lumii. Când aveau chitighăzenii oaspeţi, aceştia erau aduşi şi la Micherechi, iar cei veniţi la Micherechi erau duşi şi la Chitighaz.
Din 1990 încoace, relaţiile cu fraţii noştri de credinţă, limbă şi origine din România au intrat în normalitate, s-au desfăşurat în mod liber.
Un grup al micherechenilor 
în faţa sălii polivalente din Oradea, 
la întâlnirea cu Grupul Emanuel din SUA 
şi pastorul Lazăr Gog, în anul 1997
Biserica Baptistă din Micherechi actualmente are 135 de membri înregistraţi, botezaţi. Cifra aparţinătorilor, a simpatizanţilor nebotezaţi este însă mult mai mare.
Biserica Baptistă din Micherechi se autofinanţează, existând din donaţiile benevole ale membrilor bisericii.
Relaţiile dintre noi şi membrii celorlalte culte din localitate sunt bune. La nivel clerical uneori apar disensiuni, dar acestea nu influenţează relaţiile normale dintre oamenii, dintre familiile de rând. Noi trăim împreună, muncim şi trecem prin greutăţile şi bucuriile satului nostru împreună.
După 90 se ani de mărturie baptistă în Micherechi, nu ar fi de prisos ca fiecare membru al Bisericii Baptiste din Micherechi să ne punem întrebarea: Pe baza Cuvântului divin, oare care este voinţa lui Dumnezeu în legătură cu biserica noastră? Oare este în pericol mărturia noastră creştină baptistă? Da. Unul dintre pericolele care ne ameninţă este că ne secularizăm prin faptul că urmăm atât de uşor tiparele acestei lumi.
Una din dovezile secularizării a tot mai multe denominaţiuni creştine este faptul că autoritatea biblică, autoritatea Sfintelor Scripturi e pusă deoparte, autoritatea consensului i-a preluat locul. În bisericile de astăzi se fac anumite lucruri nu pentru că Biblia spune că ar trebui făcute, sau chiar pentru că aşa ne învaţă crezul nostru, ci pentru că 51% din enoriaşi spun că trebuie făcute. Dacă Biserica lui Cristos vrea să se deosebească de lume, atunci toţi trebuie să ştie că fac ceea ce fac pentru că Biblia spune aşa.
Trebuie să fim oameni ai Scripturii, trebuie să redescoperim standardul biblic!
Gheorghe Ruja

Comentarii