ISUS SALVATORUL: Sărbători multiple la Chitighaz

Weekend-ul de la sfârşitul lunii octombrie – începutul lui noiembrie a fost unul prelungit în toată Ungaria, fiind o perioadă de odihnă şi de sărbătoare. Cu această ocazie, Biserica Baptistă din Chitighaz a sărbătorit şi ea în duminica din 30 octombrie.
De obicei în fiecare an, în ultima duminică a lunii octombrie, baptiştii sărbătoresc Ziua Reformei. Această sărbătoare este o aducere aminte de reforma care a fost în Biserica Apuseană iniţiată de călugărul catolic Martin Luther care, în vremea aceea întunecată a istoriei bisericii când se vindeau indulgenţele şi era mare corupţie, prin citirea Bibliei a înţeles că mântuirea nu se capătă prin niciun fel de fapte, doar prin harul Domnului.

Ne-am adus aminte şi de purtarea de grijă a Domnului şi binecuvântările Lui, de recolta bogată din anul acesta, sărbătorind Ziua Mulţumirii. A trecut un an deja, de când am început să păstoresc Biserica Baptistă din Chitighaz. Privind înapoi la acest an, pot doar mulţumi Domnului pentru toate binecuvântările Lui, pentru dragostea experimentată prin fraţii şi surorile din biserică, pentru momentele de bucurie, pentru clipele de har.


Cu aceste ocazii de sărbătoare, am avut musafiri, fraţi şi surori din bisericile din zonă şi invitaţi din Budapesta, de la Biserica Baptistă de pe „József utca”. Fraţii au venit cu o mare parte a corului bisericii dirijat de Oláh Gábor, şi pastorul bisericii, Újvári Ferenc, împreună aproape 60 de persoane.
Am avut parte de o zi înălţătoare şi binecuvântată. Fraţii au sosit în jurul orei 9.00 şi serviciul divin l-am început la 9.30 cu rugăciune, după ce au avut loc mărturii din viaţa personală, trăiri cu Domnul, îndemnuri din Cuvânt şi multe cântări ale corului. Predicarea Cuvântului a fost susţinută de fratele Újvári, citind pasajele biblice din Genesa 4:3–8 şi Psalmul 50:7–23. Serviciul s-a încheiat cu rugăciuni de mulţumire, după care ne-am dus la masă la cantina şcolii profesionale din sat, unde am avut parte de o masă bogată. Venind înapoi la biserică am putut servi fructe, prăjituri, sucuri şi cafea.

 
Serviciul de după-masă a început la ora 14.00 şi a ţinut până la 17.00. În cadrul serviciului de după masă au slujit mai multe formaţii, precum tinerii bisericii din Chitighaz, un cor de fete de la Budapesta, o orchestră de flaut şi de fluier, corul din Budapesta, corurile reunite ale celor două biserici, fanfara bisericii din Chitighaz şi, la sfârşit, fratele Oláh Gábor a iniţiat să cânte corul, tinerii, câţiva instrumentişti şi toată adunarea împreună, acesta fiind apogeul atmosferei înălţătoare a Sărbătorii Zilei Mulţumirii. De asemenea, au fost recitate poezii, am ascultat mărturii şi îndemnuri şi Cuvântul Domnului rostit de fratele Újvári Ferenc din Iosua 4:4–9 şi 1 Thesaloniceni 5:15–18.
Cu această ocazie s-a creat şi o legătură frăţească între cele două biserici. Suntem mulţumitori fraţilor din Budapesta pentru suportul lor pentru renovarea din afară a clădirii bisericii, care anul viitor împlineşte 100 de ani de existenţă. Suntem mulţumitori şi Domnului pentru prezenţa Lui şi toate binecuvântările de care am avut parte în duminica din 30 octombrie, cu ocazia Zilei Mulţumirii şi pe tot parcursul acestui an.
Pastor Csaba Borzási

Comentarii