ORTODOXIA: „Mai aproape unii de alţii prin credinţă, cultură şi tradiţii”

Joi, 3 noiembrie, la Centrul Cultural Românesc din Jula s-a desfăşurat conferinţa-religioasă „Mai aproape unii de alţii prin credinţă, cultură şi tradiţii. Dialog inter-cultural şi credinţă creştină”. Manifestarea a fost realizată cu sprijinul Consiliului Judeţean Alba şi organizată de Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, împreună cu Arhiepiscopia de Alba Iulia şi cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba.

Desfăşurată sub genericul Anului Jubiliar al Tainei Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii, conferinţa a cuprins referate legate de iubirea creştină, dragostea în familie, despre relaţiile dintre ortodocşii români şi celelalte culte din Ungaria, sau de promovarea culturii şi a apropierii dintre oameni în general. Au mai fost prezentate multe personalităţi din viaţa Bisericii Ortodoxe Române, de curând canonizate, precum Sfântul Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei şi Sfântul Şimion Ştefan, Mitropolitul Bălgradului, etc.
După cuvântul de deschidere al Preasfinţitului Episcop Siluan, acesta a dat cuvântul invitaţilor Karsai Károly, preot romano-catolic din Şercad şi Barát János, pastorul Bisericii Reformate din Jula, aceştia vorbind fiecare la rândul său despre importanţa ecumenismului în relaţia dintre confesiunile creştine scoţând în evidenţă valorile bisericii ortodoxe.
Conferinţa a oferit posibilitatea de cunoaştere reciprocă şi de întindere a unor punţi de colaborare şi frăţietate între românii veniţi de la Alba Iulia şi cei din Ungaria, întâlnirea desfăşurându-se într-o frumoasă atmosferă de bucurie şi de respect reciproc. „Gândul organizatorilor pe fondul genericului simpozionului este de a sublinia ceea ce ne aparţine, ceea ce ne motivează, să fim mai aproape unii de alţii şi să sperăm într-o bună conlucrare pentru anii ce vor urma”, a spus părintele prof. Nicolae Bolea, coordonatorul acestui simpozion.
Primul referat, susţinut de pr. vicar Pavel Ardelean, a fost o prezentare a Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria şi a relaţiilor cu celorlalte culte din Jula. Pr. prof. Nicolae Bolea a vorbit despre Ortodoxia românească transilvană de-a lungul istoriei, dar şi în faţa unei posibile crize spirituale contemporane.
Dintre oaspeţii sosiţi din judeţul Alba au susţinut prelegeri profesoarele: Simona Nistor, Adriana Cleja, Sorina Sită. Luminiţa Sgubea, Dorina Giurgiu, Sofia Trînc, responsabile ale celor şase circumscripţii de predare a religiei, din Inspectoratul Şcolar Judeţean din Alba. Printre subiectele abordate de acestea a fost vorba despre cărturarul basarabean Antonie Plămădeală, mitropolit al Transilvaniei şi ecumenist al secolului 20; Mitropolitul Andrei Şaguna, ca apărător al ortodoxiei transilvane, Mitropolitul Simion Ştefan, model de interculturalitate pentru vremea sa dar şi pentru secolele următoare.
Pr. Origen Sabău, consilier cultural al Episcopiei din Jula, a vorbit despre ecumenism sau bună-convieţuire, prezentând amănunte privind relaţiile dintre ortodocşii români şi reformaţii din parohiile Apateu şi Săcal, iar protosinghel David Pop a vorbit despre „Credinţa creştină, cultura Duhului Sfânt şi Tradiţia Ortodoxă – autentice căi ale apropierii frăţeşti dintre noi”. Referatele prezentate urmează să fie adunate într-un volum, care va fi pregătit, de asemenea, prin sprijinul Consiliului Judeţean şi al altor instituţii din judeţul Alba.
La conferinţă au participat majoritatea preoţilor din Eparhia Ortodoxă Română din Ungaria, precum şi preoţi din Alba Iulia, precum şi domnul Călin Cămărăşan, Consulul General al României la Jula şi doamna Maria Gurzău Czeglédi, directoarea Liceului „Nicolae Bălcescu” din Jula.
A.Butar

Comentarii