Simpozion ştiinţific la Budapesta

În acest an, Simpozionul organizat de Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria va ajunge la cea de-a XXI-a ediţie. În zilele de 26–27 noiembrie, la simpozionul anual vor participa alături de cercetătorii români din Ungaria şi specialişti din România. De această dată, întâlnirea ştiinţifică se va desfăşura la Budapesta, la sala de conferinţe a Restaurantului Rózsadomb (1022 Budapest, str. Bimbó nr. 2).
În cele două zile vor susţine prelegeri următorii cercetători din Ungaria şi România: în ziua de 26 noiembrie – Ioan Bolovan (Cluj), Florin Popescu (Bucureşti): Statistică şi ideologie. Românii din Transilvania în epoca modernă; Elena Rodica Colta (Arad): Reţeaua de rudenie a intelighenţiilor româneşti, o formă de întărire a identităţii naţionale în imperiu; Cornel Sigmirean, Corneliu Cezar Sigmirean (Tîrgu Mureş): Imaginea românilor din Spania reflectată în presă; Elena Platon (Cluj): Alinierea procesului de predare-evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la standardele europene; Gabriel Moisa (Oradea): Iulian Cune – un beiuşean paşoptist şi opţiunile sale central-europene; Vasile Dobrescu (Tîrgu Mureş): Un intelectual de provincie cu anvergură naţională: Ioan Iosif; Stella Nikula (Jula): Rituri de purificare a spaţiului; Mihaela Bucin (Seghedin): Familii româneşti din Partium şi Ungaria; Tiberiu Herdean (Budapesta): Jurnalul lui Mihail Sebastian; Ana Borbély (Budapesta): Evoluare de identitate minoritară românească în perioada 1990–2010, în Chitighaz; Elena Csobai (Bichişciaba): Comunitatea românească din Jaca; Emilia Martin (Jula): Ritualizarea manifestărilor de absolvire la liceul românesc din Jula; Maria Berényi (Budapesta): Membrii distinşi ai Reprezentanţei „Fundaţiei Gojdu” (1870–1918). În încheierea programului primei zile se va lansa albumul „Poveştile caselor. Români în Buda şi în Pesta” de Maria Berényi şi vor fi prezentate cele mai noi publicaţii ale Institutului Cercetări, apărute în 2011.
A doua zi, pe 27 noiembrie, programul va fi mai lejer, deoarece este prevăzută vizitarea oraşului printr-un tur numit „Pe urmele româneşti la Budapesta”. Pornirea va fi de la Hotel Papillon, 1024 Budapest, str. Rózsahegy nr. 3/b.
R.P.

Comentarii