Două românce din Ungaria, distinse de preşedintele Traian Băsescu

Cu ocazia Zilei Naţionale a României, pe 1 Decembrie, preşedintele României Traian Băsescu a decorat zece români care s-au distins prin promovarea identităţii şi culturii româneşti în statele în care locuiesc. Printre aceştia s-au aflat şi doi români din Ungaria. Doamnei dr. Maria Berényi, filolog, director al Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria i s-a conferit decoraţia Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria H „Cercetarea ştiinţifică”, iar doamnei Eva Iova Şimon, redactor-şef al săptămânalului „Foaia românească”, membru al Prezidiului Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria i s-a acordat decoraţia Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria A „Literatură”. Astfel, numărul românilor din Ungaria, care au primit cea mai înaltă decoraţie naţională a României, Ordinul Meritul Cultural, a crescut la trei, deoarece artistul plastic Ştefan Oroian din Jula a fost deja distins în anul 2005.Cu ocazia festivităţii de 1 Decembrie, de la Palatul Cotroceni, şeful statului român Traian Băsescu a conferit „în semn de înaltă apreciere pentru abnegaţia şi perseverenţa cu care au promovat valorile naţionale şi culturale ale României, militând pentru respectarea drepturilor comunităţilor româneşti din afara hotarelor ţării şi contribuind la strângerea legăturilor dintre românii de pretutindeni”, Ordinul Naţional Steaua României în grad de Ofiţer, domnului Neculai Popa, Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer, domnului Ivan Alexandrov şi domnului Vasile Iordăchescu, Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer, domnului Alexandru Bantoş, Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, domnului Milan Marinov Anghelov (Milan Anghel Cosoveanu), domnului Ion Mihai Botoş, preacucernicului părinte Dhimitraq Veriga şi doamnei dr. Maria Berényi, şi Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, domnului Ion Berlovan şi doamnei Eva Iova Şimon.
Vă prezentăm mai jos toţi cei zece decoraţi de către preşedintele Traian Băsescu.
Fost deţinut politic, activist anticomunist şi coordonator al Consiliului Româno-American din Los-Angeles, Neculai Popa s-a născut la 22 iunie 1931 şi este unul dintre cei mai cunoscuţi militanţi pentru drepturile românilor din fostele teritorii româneşti. Este finanţatorul şi cofinanţatorul mai multor proiecte ale comunităţilor româneşti din jurul graniţelor, membru fondator al Institutului Fraţii Golescu pentru relaţii cu românii din străinătate, fiind implicat în majoritatea organizaţiilor din exil (Uniunea pentru Credinţă şi Libertate, Centrul Româno-American – Los Angeles, ş.a.). Domnului Neculai Popa şi familiei sale i se datorează, de asemenea, refacerea Cimitirului Eroilor Români de la Ţiganca (Republica Moldova), ctitorirea bisericii pentru românii din Hagi Curda (Ucraina) şi iniţiativa de amplasare a bustului poetului Mihai Eminescu în oraşul Cernăuţi.
Ivan Alexandrov s-a născut la 1 septembrie 1943 în satul Tiianuţi (Tiianovţî), judeţul Vidin, Bulgaria. Preşedinte de onoare al Asociaţiei Vlahilor (Rumânilor) din Bulgaria, Ivan Alexandrov este unul dintre cei mai consecvenţi militanţi pentru respectarea drepturilor românilor din Bulgaria.
Născut la 23 decembrie 1939 în satul Camâşovca, raionul Ismail, regiunea Odessa, Ucraina, Vasile Iordăchescu este epitrop al Bisericii Ortodoxe „Sfântul Petru şi Pavel” şi „Sfântul Apostol Nicolae” din Hagi-Curda, sfinţită, după ani de intimidări ale autorităţilor ucrainene, în data de 16 iulie 2011.
Alexandru Bantoş s-a născut la 23 iunie 1950 în satul Hiliuţi, judeţul Bălţi, Republica Moldova. Editor şi publicist, Alexandru Bantoş este directorul Casei Limbii Române din Chişinău. În 1991, fondează, împreună cu Nicolae Matcaş şi Ion Dumeniuc, revista de ştiinţă şi cultură „Limba Română”, prima publicaţie al cărei nume este scris corect. Este autorul mai multor lucrări care au contribuit la edificarea unei serii de aspecte legate de identitatea naţională a românilor din Republica Moldova. Publică, de asemenea, articole, studii, reportaje, eseuri, interviuri în vederea reafirmării unităţii neamului şi valorificării patrimoniului lingvistic, literar şi cultural românesc. Alexandru Bantoş este membru al Uniunii Scriitorilor şi al Uniunii Jurnaliştilor din Republica Moldova.
Milan Marinov Anghelov (Milan Anghel Cosoveanu) s-a născut la 1 octombrie 1928 în satul Cosova, regiunea Vidin, Bulgaria. Este fondatorul ziarului „Timpul” („Vreme”), editat de Asociaţia Vlahilor (Românilor) din Bulgaria. Autor al mai multor cărţi de poezii în limba română, Milan Anghelov este membru al Uniunii Ziariştilor din Bulgaria şi al Uniunii Scriitorilor bulgari.
Mihai Botoş s-a născut în localitatea Apşa de Jos, Transcarpatia, la 18 ianuarie 1961. Este preşedinte fondator al Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia”, director fondator al Muzeului de Istorie şi Etnografie al Românilor din Transcarpatia „Dacia Liberă”, redactor-şef şi fondator al primei publicaţii de limba română din Transcarpatia „Apşa” şi membru al Senatului din partea Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”. Deţinător al mai multor medalii, diplome şi premii, Mihai Botoş este, de asemenea, autor de cărţi despre românii din Transcarpatia.
Preacucernicului părinte Dhimitraq Veriga s-a născut la 14 iulie 1943 în localitatea Korcea, Albania. În prezent, Preot paroh al Bisericii Aromâne „Schimbarea la Faţă” din localitatea de baştină, este unul dintre cei mai cunoscuţi apărători şi promotori ai identităţii şi culturii româneşti în Albania.
Născută la 15 aprilie 1959, Maria Berényi este director al Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria. Cercetător activ şi autoare a mai multor creaţii poetice scrise în limba română şi maghiară, Maria Berényi a lansat recent „Poveştile caselor. Români în Buda şi în Pesta”, un album monografic conţinând 106 ilustraţii color ce descrie viaţa românilor care au trăit sau au trecut prin capitala Ungariei, îmbogăţind patrimoniul acestui oraş prin ctitorii culturale, spirituale şi arhitecturale.
Ion Berlovan s-a născut în data de 12 martie 1948 în localitatea Seleuş, Alibunar, Serbia şi de 40 de ani este profesor la Catedra de Limbă şi Literatură Română al Liceului „Borislav Petrov Braca” din Vârşeţ. Militant activ pentru limba română, domnul Ion Berlovan este în prezent şi coordonatorul Cenaclului Literar „Tinerele Condeie” şi al Ansamblului Folcloric cu acelaşi nume din Vârşeţ. Lista activităţilor sale culturale desfăşurate pe teritoriul Banatului Sârbesc este, însă, mult mai lungă, drept pentru care domnul Ion Berlovan este deţinător al mai multor premii şi medalii. Este, de asemenea, autor de manuale de Limbă şi Literatură Română şi cărţi cuprinzând antologii de poezii şi creaţii populare ale elevilor liceului la care este profesor.
Eva Iova Şimon s-a născut la 7 aprilie 1970 în Jula, Ungaria. Este redactor-şef al săptămânalului „Foaia românească” şi director al Editurii de carte şi presă „NOI” din aceeaşi localitate. Organizatoare activă a programelor pentru comunitatea românească din Jula, Eva Iova Şimon este deţinătoarea mai multor premii de excelenţă pentru promovarea valorilor şi identităţii româneşti în Ungaria.
„Pentru mine este o onoare foarte mare că am venit aici să fiu decorat. Sunt un om simplu şi pentru mine este mult”, a spus preotul Dhimitraq Veriga, care a venit din Albania şi care a mulţumit în numele tuturor celor decoraţi.

Comentarii