Români distinşi la Bichişciaba

Data de 18 decembrie este dedicată în fiecare an Zilei Minorităţilor, astfel şi la Bichişciaba se sărbătoresc în această perioadă naţionalităţile conlocuitoare. Pe 12 decembrie, sala festivă a primăriei reşedinţei din judeţul Bichiş a găzduit festivitatea slovacilor, ţiganilor, polonezilor şi românilor.
Consilierul dr. Csicsely Ilona, membru al Comisiei Judeţene pentru Minorităţi, în salutul adresat publicului a vorbit despre valorile indiscutabile, multicolore ale naţionalităţilor în cultura maghiară, care însă rămân doar atunci într-adevăr valori, dacă comunităţile minoritare îşi păstrează şi identitatea. La eveniment au onorat cu prezenţa consulul general al României la Jula, Călin Cămărăşan şi rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, dr. Aurel Ardelean, însoţit de alţi colegi.
Dansuri şi cântece populare, muzică clasică au intrat în programul festiv al seratei, prezentate de Echipa de dansuri Tabán, Cercul de cântece populare Orgovan şi elevii Liceului de Muzică „Bartók Béla” din oraş.
Autoguvernările minoritare au acordat şi în 2011 distincţii pentru cei care au depus eforturi în folosul comunităţii din Bichişciaba, exprimând prin această distincţie recunoştinţa pentru munca depusă. În acest an, Autoguvernarea românească a acordat „Distincţia pentru românii din Bichişciaba” domnului Gheorghe Muntean. „Gheorghe Muntean este originar din Chitighaz, întreprinzător român din Bichişciaba, care sprijină în fiecare an concursul de poveşti cu cărţi. Este participant activ al manifestărilor organizate de Autoguvernarea Românească şi Uniunea Românilor din Bichişciaba”, a subliniat meritele persoanei distinse preşedintele autoguvernării, Gheorghe Gros.
Festivitatea Zilei Minorităţilor din Bichişciaba s-a încheiat cu aprinsul lumânărilor de pe cununa de Advent de către preşedinţii autoguvernărilor minoritare, românii continuând sărbătorirea la un restaurant. În cadrul seratei, Emilia Martin, preşedintele Autoguvernării Româneşti a Judeţului Bichiş, a înmânat şi ea distincţia judeţeană pentru un român. „La propunerea Uniunii Românilor din Bichişciaba, Autoguvernarea Românească din Judeţul Bichiş acordă distincţia Pentru Minoritatea Română din Judeţul Bichiş domnului Gheorghe Gros. Fiind preşedintele acestui for în perioada 2006–2010, Gheorghe Gros a avut relaţii vii cu autoguvernările şi comunităţile româneşti din judeţ. Actualmente este preşedintele Autoguvernării Româneşti din Bichişciaba, membru în Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria şi în Uniunea Românilor din Bichişciaba. Are merite incontestabile în iniţierea concursului de povestire organizat anual în reşedinţa judeţeană cu participarea elevilor din toate şcolile româneşti din Ungaria. Printre meritele lui se numără buna colaborare cu celelalte naţionalităţi din judeţ, precum şi păstrarea legăturilor transfrontaliere”, a subliniat Emilia Martin.
Înainte de cină, corul Liceului „Nicolae Bălcescu” din Jula, dirijat de profesoara de muzică Aneta Somogyi Gyarmat, a interpretat cântece despre naşterea Mântuitorului Isus Hristos, creând o adevărată atmosferă de Crăciun.
Rita Pătcaş

Comentarii