Proiecte pentru naţionalităţi la Fondul „Wekerle” pe anul 2012

Fondul „Wekerle Sándor” a dat publicităţii, pe 30 martie 2012, proiectele pentru naţionalităţile din Ungaria. Fondul va sprijini proiecte care au ca obiective păstrarea identităţii, cultivarea limbii, a tradiţiilor, a moştenirii spirituale şi materiale. Pot înainta dosare autoguvernări minoritare, instituţii ştiinţifice, culturale şi educaţionale, organizaţii, asociaţii civile, care au stabilit în statutul lor activitatea ştiinţifică, culturală, educaţională şi de editare, societăţi economice nonprofit, înfiinţate de instituţii minoritare. Termenul depunerii dosarelor este: 30 aprilie 2012. Dosarele de concurs vor fi înaintate electronic, prin sistemul EPER. Informaţii detaliate aflaţi la adresa: www.wekerle.gov.hu.

Sprijinirea organizaţiilor civile

La această categorie îşi vor depune dosarele organizaţiile civile, fundaţiile, fundaţiile publice ale minorităţilor naţionale şi etnice, care desfăşoară o activitate educaţională, culturală şi de reprezentare a intereselor minorităţilor, nu însă şi autoguvernările minoritare locale şi partidele. Organizaţiile vor putea solicita suma între 100.000–4.000.000 de forinţi, care va fi cheltuită în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2012. Aici pot fi decontate cheltuieli legate de onorarii, regie, costuri pentru închirieri, telefon, poştă şi transport.

 

Iniţiative culturale

Fondul „Wekerle” va finanţa şi publicaţii, colecţii publice, programe religioase, mass-media locală şi regională, programe ştiinţifice. Vor fi sprijinite şi programele religioase în limba maternă, mass-media locală şi regională, editarea publicaţiilor în limba maternă sau bilingve. Pentru aceste proiecte poate fi solicitată suma între 150.000–500.000 de forinţi.

 

Tabere în ţara-mamă

Se vor finanţa tabere de naţionalitate, de autocunoaştere, artistice, de lectură, de religie şi de păstrare a tradiţiilor, organizate în ţara-mamă a fiecărei minorităţi. Scopul este ca elevii din şcolile de naţionalitate să exerseze limba în ţara-mamă şi să-şi lărgească cunoştinţele istorice, geografice, etnografice a ţării respective. Îşi vor înainta dosarul instituţiile de învăţământ şi autoguvernările de naţionalitate, care organizează tabere de cel puţin 7 zile, pentru cel puţin 15 persoane. Sprijinul acordat pentru câte o tabără poate fi 2000 de forinţi/persoană/zi, cel mult 1.000.000 de forinţi.

 

Instituţiile autoguvernărilor pe ţară

Fondul „Wekerle” asigură finanţare şi pentru funcţionarea şi dezvoltarea instituţiilor minoritare culturale, educaţionale şi ştiinţifice, înfiinţate sau preluate de către autoguvernările pe ţară. Aici poate fi solicitată suma între 500.000–10.000.000 de forinţi, finanţarea însă se va face ulterior, iar proiectanţii, exclusiv autoguvernările pe ţară, vor asigura contribuţia proprie de 10%.

Comentarii