13 iul. 2012

Diplomaţia română ajută tinerii noştri pentru a deveni bursieri ai României

Zilele trecute a apărut pe site-ul Ministerului Educaţiei din România oferta locurilor de studii pe cicluri de învăţământ pentru etnicii români din Ungaria, subvenţionate de stat „cu bursă” sau „fără taxă, fără bursă”, în anul universitar 2012–2013. Cu câţiva ani înainte, locurile oferite de România pentru tinerii din Ungaria au fost mult prea multe, pentru că anual doar 2–3 vroiau să-şi continue studiile în ţara-mamă şi puteau să aleagă liber universitatea la care vor să înveţe. De 2–3 ani însă problema este alta: numărul doritorilor de a studia în România este tot mai mare, iar universitatea la care pot să dea tinerii noştri este stabilită iniţial de către minister. Consulul gerant interimar de la Seghedin, Dan Constantin, ne-a oferit câteva informaţii în legătură cu repartizarea locurilor şi cu metodologia de şcolarizare a bursierilor statului român.


– Metodologia a apărut mai târziu de cât ne-am fi aşteptat şi sper să nu intrăm într-o criză de timp legată de depunerea dosarelor şi trimiterea lor la Bucureşti. Aş vrea să punctez câteva lucruri distincte acestei metodologii sau care să o diferenţieze de cea din anii anteriori. În primul rând, mă refer la numărul locurilor alocate, spre deosebire de anii anteriori. Sunt convins că şi la propunerea corpului diplomatic român acreditat în Ungaria, numărul locurilor a sporit de la 10 la 15. Aceste 15 locuri sunt 6 cu bursă şi 9 fără bursă. Aş vrea să fac aici o menţiune vizavi de ce înseamnă „cu bursă” şi „fără bursă”. Toate cele 15 burse sunt cu scutire de plata taxelor de şcolarizare şi cu cazarea gratuită a studentului în campusurile universitare. Cele 6 (cu bursă) presupun o bursă care este echivalentul în lei a 65 euro/lună. Celelalte 9 (fără bursă) nu reprezintă această sumă, deci diferenţa între locurile cu bursă sau fără bursă o reprezintă suma amintită mai sus. Aş face o menţiune referitoare şi la modul în care au fost repartizate aceste locuri, legat de domeniul de licenţă şi de centrul universitar unde sunt alocate locurile. De exemplu: avem un loc la ştiinţe inginereşti, la Universitatea Politehnică Bucureşti; un loc la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, tot în domeniul acesta al ştiinţelor inginereşti; un loc la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, la medicină; un loc la Academia de Studii Economice la Bucureşti, la finanţe; un loc la Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti, la domeniul educaţie fizică şi sport; un loc la Universitatea „Transilvania” din Braşov, la limba şi literatura română; un loc la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, la arhitectură; un loc este alocat la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj, la domeniul medicină veterinară; un loc alocat la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, la drept; două locuri la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” tot din Cluj, un loc la medicină şi un loc la medicină dentară; un loc la Academia de Arte şi Design din Cluj Napoca, la arte vizuale; două locuri la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, unul la medicină şi un loc la medicină dentară şi, în sfârşit, la Universitatea de Vest Timişoara avem un loc la limba şi literatura română.
– De ce depinde obţinerea unei burse pentru elevii români din Ungaria?
– Metodologia are trei secţiuni principale: prima secţiune cu dispoziţii generale, secţiunea a doua face referire numai la elevii şi studenţii din Republica Moldova şi secţiunea a treia este cea care interesează în mod special viitorii studenţi din Ungaria. În această a treia secţiune este pe larg dezvoltat şi mecanismul prin care se punctează dosarele depuse de candidaţi. Recomand în acest sens tuturor celor interesaţi să studieze acest document aflat pe site-ul Ministerului Educaţiei din România. Aş dori să mai menţionez faptul că am contactat deja conducerea Liceului „Nicolae Bălcescu” din Jula şi am stabilit ca o primă întâlnire între elevii, viitorii studenţi interesaţi, corpul profesoral al liceului şi diplomaţi români, să aibă loc la sediul liceului julan. La această întâlnire, vom dezbate toate prevederile metodologiei şi vom desluşi, ca să spun aşa, tot ce este bine ca viitorii studenţi să ştie, urmând ca, de comun acord cu ei, să stabilim cel puţin încă două date pentru preluarea dosarelor. Trebuie menţionat faptul că metodologia specifică clar că data limită a depunerii dosarelor este 23 iulie 2012.
I. Kaupert

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...