ISUS SALVATORUL: Slujitor al lui Dumnezeu din Suceava la biserica penticostală din Micherechi

Pe 8 iulie, Biserica penticostală „Betel” din Micherechi l-a avut ca oaspete pe Ioan Jijie din Suceava, care în cadrul serviciului divin a vestit Evanghelia. Ora de rugăciune a fost condusă de Cornel Miron de la adunarea locală. Predicatorul Jijie a mai fost la Micherechi în urmă cu mulţi ani. Dar pentru că în după masa zilei de 8 iulie a trebuit să slujească la o căsătorie din Oradea, a acceptat invitaţia lui Ilie Puha ca să fie împreună la închinare cu fraţii penticostali din Micherechi.

Predicatorul a făcut citire din Evanghelia după Marcu, capitolul 13 (28:37):
Luaţi învăţătură de la smochin prin pilda Lui. Când mlădiţa Lui se face fragedă şi înfrunzeşte, ştiţi că vara este aproape.
Tot aşa, când veţi vedea aceste lucruri, împlinindu-se, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.
Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri.
Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
Cât despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă că nu ştiţi când va veni vremea aceea.
Se va întâmpla ca şi cu un om plecat într-altă ţară, care îşi lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui, şi porunceşte portarului să vegheze. Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântarea cocoşilor, sau dimineaţa.
Temeţi-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind.
Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheaţi!”


Într-un loc ca şi biserica, Dumnezeu a dăruit binecuvântarea pentru viaţa veşnică. Pasajul citit de la capitolul Marcu care se încheie cu imperativul rostit de Mântuitor valabil pentru noi cât va ţine lumea aceasta. El spune în versetul 37: Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheaţi! În Sfânta Scriptură, Domnul ne arată că noi trebuie să fim în permanenţă treji ca să nu cădem în ispită. Domnul ne-a chemat la o viaţă de biruinţă. Datoria noastră este ca în permanenţă să trăim o viaţă în acest mod, o viaţă de veghere. Când noi veghem, împreună cu noi veghează şi Domnul. Dacă El nu ne-ar veghea câte nenorociri s-ar putea să se întâmple. Tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, pe acest pământ are un mesaj clar: venirea Domnului Isus Cristos pe pământ. Întrebarea este dacă noi suntem pregătiţi, sau nu?
În dimineaţa zilei de 8 iulie, predicatorul Jijie din Suceava a vorbit despre cele mari patru etape când poate să vină Domnul. Pentru că versetul cheie din pasajul lui Marcu spune: Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântarea cocoşilor, sau dimineaţa. 


Este singurul loc în Scriptură care ne vorbeşte despre cele patru etape când poate să vină Domnul. Prin ce se caracterizează fiecare etapă: seara, miezul nopţii, cântatul cocoşilor şi dimineaţa. Indiferent când va veni, noi trebuie să fim gata, să fim pregătiţi. În prima etapă, Stăpânul casei poate să vină seara. Dar prin ce se caracterizează seara? De regulă, seara ne simţim obosiţi. Dar totodată trebuie să ştim că oboseala reprezintă un pericol mare. Să nu obosim în facerea binelui, că dacă nu vom obosi la vremea potrivită, vom secera. Oboseala te poate face ca să-ţi pierzi dreptul de moştenire a lui Isus Cristos. A doua etapă este când Stăpânul poate să vină la miezul nopţii. La miezul nopţii va veni Isus cu pas domol şi vai de cel ce-l va găsi pierdut, cu suflet gol. Dumnezeu are îndelungă răbdare ca oamenii să se pocăiască, să se întoarcă la El. Cel mai grav lucru este că foarte mulţi sunt cuprinşi de un somn de nepăsare, de un somn de indiferenţă. Nepăsarea şi indiferenţa sunt egale cu somnul spiritual. Fiecare lucru sub soare îşi are vremea lui. Oricare om să se roage la vremea potrivită. Rugăciunea făcută la vreme potrivită are mare putere pentru cel neprihănit. Tot ceea ce avem în viaţă este de la Domnul. Dumnezeu nu îngăduie la fiecare cât vrea El. Datoria noastră este să fim gata totdeauna să îmbărbătăm. În a treia etapă aflăm că Stăpânul poate să vină la cântatul cocoşilor. Nici cuvântul nu ne iese din gură când deja Domnul ştie totul. Stăpânul casei poate să vină dimineaţa, aflăm în ultima etapă din Evanghelia de la Marcu. În fiecare zi, noi trebuie să-l alegem pe Isus Cristos. Pe El trebuie să-L alegem în fiecare clipă a vieţii noastre, să-L alegem mereu. Predicatorul din Suceava i-a rugat pe credincioşii din Micherechi să calce pe urmele Domnului spunând ca în momentul dat să aibă făcliile aprinse. Pentru că într-o zi o să aibă loc cel mai important, cel mai măreţ eveniment. Dar nu ştim la ce etapă, seara, la miezul nopţii, la cântatul cocoşilor sau dimineaţa se va auzi o strigare. Acolo vor ajunge slujitorii adevăraţi, cei care în fiecare clipă a vieţii Îl slăvesc şi Îl slujesc pe El.
A. Cioca

Comentarii