Taina Botezului la biserica ortodoxă din Chitighaz

Sfântul botez este taina prin care omul prin afundarea în apă sfinţită de către preot, în numele prea Sfintei Treimi, dobândeşte iertare de păcatul strămoşesc, se naşte din nou duhovniceşte şi se face membru al Bisericii lui Hristos. Botezul este „uşa tainelor” pentru că numai prin botez devenim fii ai lui Dumnezeu după dar, şi putem primi şi celelalte Sfinte Taine.
Duminică, 12 august, în biserica ortodoxă română din Chitighaz a fost săvârşită slujba de botez a lui Csaba Stan, copilul părinţilor Moka Edit şi Csaba Stan. Naşul a fost dr. Toma Stan, care astfel a devenit părintele duhovnicesc al noului botezat. Botezul a fost săvârşit de către preotul paroh Florin Olteanu.
A.C.

Comentarii