Taina Sfântului Maslu la Micherechi, cu aproape toţi preoţii din Episcopie

Nu se ştie de câţi ani, dar de foarte mult timp, tradiţia la Micherechi a fost ca de sărbătoarea Sf. Mării Mari – Adormirea Maicii Domnului pe 15 august să se ţină maslu la biserică. În acest an, Taina Sf. Maslu a fost săvârşită cu câteva zile mai devreme, în sâmbăta din 11 august. Întreruperea vechii tradiţii nu i-a descurajat însă pe credincioşii din Micherechi să umple şi de această dată biserica. Mai ales pentru că Sf. Maslu a fost săvârşit de un sobor foarte mare de preoţi, 11 la număr, în frunte cu Preasfinţitul Episcop Siluan.

Anul 2012 este declarat de către Patriarhia Română fiind Anul Omagial al Tainei Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor. În acest context, la ultima conferinţă a preoţilor de la Chitighaz, din 9 mai 2012 s-a hotărât ca în luna august, în Parohia Micherechi să se săvârşească mai întâi Sfânta Liturghie Arhierească, iar în după amiaza aceleaşi zile să se facă şi Taina Sfântului Maslu, de către ierarh şi majoritatea preoţilor din Parohiile Episcopiei.
Evenimentul a fost anunţat anterior, în duminicile precedente şi pregătit prin cateheze corespunzătoare, de către pr. Ioan Bun, care în ziua premergătoare evenimentului a răspuns solicitărilor venite de la persoanele bolnave din Parohie, pe care le-a spovedit şi cuminecat, la casele acestora.
La Sfânta Liturghie dinainte de masă, mai mulţi credincioşi s-au împărtăşit cu Trupul şi Sângele Domnului, iar la Taina Sfântului Maslu, potrivit unei tradiţii mai vechi care există în această Parohie, cu prilejul Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, numeroşi credincioşi au dorit să se împărtăşească din nou de harul tămăduitor al Mântuitorului Iisus Hristos, primit prin Taina Sfântului Maslu.
La finalul slujbei, pr. Marius Maghiaru, Protopopul Budapestei, a rostit un cuvânt de învăţătură, în care a vorbit despre binefacerile Tainei Sfântului Maslu, care dăruieşte credincioşilor nu doar untdelemnul sfinţit, spre tămăduirea sufletului şi a trupului, ci îi şi hrăneşte prin cuvântul lui Dumnezeu cuprins în cele şapte lecturi biblice ale Apostolului şi Evangheliei. „Evenimentul de astăzi are o însemnătate deosebită pentru participanţi, datorită faptului că anul 2012 a fost declarat de Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române an jubiliar al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor. Prima pildă evanghelică din slujba Sf. Maslu, cea a samarineanului milostiv (Luca 10, 25–37), ne vorbeşte, între altele, şi despre indisolubilitatea tainei de îngrijirea celor bolnavi. Această pildă, care se citeşte şi în duminica a 25-a după Rusalii, înainte de a se începe postul Crăciunului, este poate cea mai frumoasă şi cea mai cunoscută pildă a Noului Testament, în care se vorbeşte despre îndatorirea iubirii aproapelui. În această pildă, rănile celui jefuit de tâlhari au fost unse cu untdelemn, cu o soluţie, uleiul de măsline – un simbol al vieţii sănătoase –, care are efect tămăduitor şi care se foloseşte şi la Maslu după ce a fost sfinţit de preoţi. Dar pentru noi mai important este cadrul acestei pilde, întrebarea unui învăţător de lege, adresată Mântuitorului: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Fariseul mânat de intenţia de a-L ispiti pe Iisus, dar şi de curiozitatea omului muritor, primeşte ca răspuns pilda samarineanului milostiv.
Pildă, în care un străin, potrivit noţiunii mai apropiate de noi, un minoritar se opreşte lângă un om jefuit şi bătut de tâlhari şi are grijă de el până la revenirea lui. Dacă un străin se îngrijeşte în aşa măsură de aproapele său, noi, oare, ce trebuie să facem pentru cei din familia sau din comunitatea noastră? Chiar în acest chip, având grijă de cei bolnavi, putem să demonstrăm, că indiferent de poziţia sau vârsta omului, fiecare membru al comunităţii româneşti din Ungaria are valoare pentru noi. Poate că aşa putem să întărim sentimentul de apartenenţă şi în aceia care nu mai au prea mult în viaţa pământească, cum şi în aceia, care din diferite motive părăsesc sau vor părăsi comunitatea noastră”, a spus în cuvântul său de învăţătură pr. Marius Maghiaru din Budapesta.
Potrivit rânduielii Sf. Maslu, toţi credincioşii au fost unşi de către ierarh şi preoţi de 7 ori cu untdelemn sfinţit la această Sfântă Taină.
E. Şimon

Comentarii