Elevii de la şcolile noastre au un nou manual de limba română

Proiectul european TÁMOP 3.4.1/A-08/2-2009-0007 cuprinde editarea manualelor de limba română pentru ciclul gimnazial din şcolile bilingve din Ungaria. Noul manual de limba română pentru clasa a 5-a este utilizat de către profesorii şcolilor generale româneşti din Ungaria de la începutul lunii septembrie a anului şcolar 2012. Săptămâna trecută, pe 4 octombrie, la Liceul „N. Bălcescu” din Jula a avut loc o conferinţă de presă pe această temă.

Proiectul TÁMOP 3.4.1.A-08/2-2009-0007 este un proiect de mare importanţă atât în viaţa şcolii generale româneşti din Jula dar şi în învăţământul românesc din Ungaria de azi. Proiectul vizează întocmirea unor noi manuale cu noi concepţii pe o nouă filosofie, manuale legate de învăţământul de naţionalitate din Ungaria. Conferinţa de presă a fost ţinută de managerul proiectului, doamna Ildikó Ruja Pilan şi de Maria Gurzău Czeglédi, directoarea Liceului „N. Bălcescu” din Jula, care în interviul acordat după conferinţa de presă ne-a vorbit printre altele şi despre primele experienţe.

– După ce cu trei ani în urmă a apărut în Monitorul Oficial acest proiect, ne-am străduit să lansăm acest proiect pentru că am aflat de bine să întocmim un set de manuale pentru copiii de la şcoala generală, clasele 5–8, fiindcă aici este cel mai mare gol. După schimbarea învăţământului din 1989, în anii ’90 s-a realizat o recenzie foarte amplă a manualelor de până acum, iar numai acele manuale au trecut prin acea sită spirituală care erau mai moderne. Au apărut de-a rândul anilor câteva manuale noi, mai ales pentru ciclul primar şi doar două-trei pentru ciclul gimnazial şi liceal. Însă în comparare cu faptul că avem nevoie aproape la toate disciplinele de manuale în limba română, am putea zice că acest set a fost foarte modest. Datorită faptului că în ciclul primar copiii au avut abecedar relativ modern, „Prima mea carte” şi celelalte, de aceea ne-am gândit să pormim cu ciclul gimnazial. Filosofia acestor manuale este dezvoltarea competenţelor. În primul rând a competenţelor de limbă română, de receptare a textelor şi, totodată, de crearea textelor noi. Ne gândim aici nu numai la texte literare, care ştie să le interpreteze copilul. Trebuie să ştie să descifreze mesajele mai profunde, dar şi textele funcţionale, deci texte literare, nonliterare. Au fost întocmite şi scrise cu viziune de formarea personalităţii copilului cât mai amplă.
Cine au colaborat la întocmirea acestor manuale?
– Având foarte bune relaţii cu profesori din România de la diferite şcoli generale, de licee şi facultăţi şi foarte bune relaţii şi cu profesorii din şcolile bilingve şi unde se predă limba română şi cu cei de la Catedra de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Seghedin, precum şi de la Facultatea de Litere ELTE din Budapesta, am vrut să împlicăm cât mai mulţi experţi în acest proiect. Înainte de toate a trebuit să formăm un cuplu, care va scrie manualul. Am ales-o ca autoare pe doamna profesoară Elena Muntean din Baia Mare. O cunoşteam fiindcă era lector la Seghedin şi a ţinut mai multe lecţii deschise la diferite conferinţe şi cursuri. Am avut mare încredere în ea, care este profesoară de limbă română în şcoală generală, şi totodată este mentorul tinerilor studenţi care îşi fac pactica în şcoala din Baia Mare. Am implicat şi cadre de la şcoala noastră. Într-un mod direct s-a implicat în întocmirea manualului şi al caietelor Beata Condoroş Szöllősi şi Tünde Cefan Cora, care au realizat materialele pentru clasele 5–6, iar pentru clasele 7 şi 8 l-am solicitat pe prof. univ. dr. Florin Cioban din Oradea, lectorul Catedrei de Filologie de la Budapesta. Pe profesorii din şcolile noastre i-am invitat la diferite întruniri ca să dialogăm împreună. Pentru scrierea recenziilor am implicat-o pe directoarea şcolii din Bătania, Iulia Olteanu, pe profesoara Ana Netea Benye din Micherechi, etc. La întocmirea manualului au mai colaborat domnul prof. dr. Farkas Jenő de la Universitatea ELTE din Budapesta, doamna dr. Kese Katalin, Anghelina Barbu, directoarea pensioanară a şcolii „Vincenţiu Babeş” nr. 21 din Timişoara, cu care am colaborat împreună la revista „Licurici” şi revista „Agora”, şi cu profesoarele de la Facultatea Babeş-Bolyai din Cluj. Având aceste parteneriate în România acuma ne sunt de foarte mare ajutor. Noi, profesorii din învăţământul românesc din Ungaria, suntem puţini, dar în colaborare cu cei de la catedrele noastre şi cu profesorii de la Arad până la Cluj eu cred că putem realiza lucruri frumoase.
Dacă răsfoim acest manual, observăm că sunt şi texte ale unor autori români din Ungaria, şi imagini reprezentând aspecte din viaţa comunităţii româneşti din Ungaria, dar găsim aici şi autori români contemporani…
– Prima dată am întocmit programa cadru şi atunci ne-am gândit să introducem unităţile pe teme. În manualul de clasa a 5-a am introdus temele cum este familia, locuri dragi, şcoala, prietenia, flora şi fauna, lumea basmelor. Şi ca să putem să predăm atât copiilor din Micherechi cât şi pentru cei din Jula sau Bătania, de aceste teme se leagă şi situaţii de conversaţie. Iar apoi să-i introducem în universul literaturii dar în aşa fel ca el să ştie să recepteze texte şi ale autorilor clasici, dar ne-am străduit să introducem cât mai mute texte moderne şi texte contemporane de la mulţi autori pe care deloc nu i-am găsit în manualele vechi. Se pune accent şi pe utilizarea şi pe perceperea, înţelegerea a noi texte funcţionale, ca copilul să ştie să întocmească, să creeze texte funcţionale, scrisori, cereri. Acest proiect de tip european vizează această filosofie, ca să fie formată într-o complexitate personalitatea copilului.
Ce conţine câte-un set?
– Conţine un manual de limbă şi literatură română, un caiet de evaluare al elevului şi un ghid pentru profesor. Tot din acest proiect am îmbogăţit şi tehnologiile şcolii. Am cumpărat xerox, laptopuri, tablă digitală ş.a.m.d.
La conferinţa de presă aţi amintit că aţi câştigat şi un alt proiect. Despre ce este vorba?
– Proiectul este la fel de tip european, cu aceeaşi menire care vizează întocmirea unor manuale noi de limbă, literatură şi de cultură şi civilizaţie românească, noi culegeri de texte pentru ciclul liceal. Manuale noi care ştiu să atragă atenţia copiilor din toate aspectele, să poată să le formeze universul lor de cultură, dar totodată conţine şi traducerea unor manuale, de istorie, biologie, matematică, pentru că tot mai mulţi tineri de-ai noştri vor să-şi continue studiile în România. Prin aceste manuale noi dorim să întărim poziţia limbii române şi la ştiinţele naturale. În acest proiect vom continua cooperarea cu colegii pe care i-am amintit. Vom avea profesori noi de la Catedra de Limba şi Literatura Română din Seghedin, de la Budapesta, Cluj, Timişoara. Am vizat şi întocmirea unui al treilea set, cu implicarea reprezentanţilor mass-media, ca să întocmim materiale digitalizate la disciplina de cultură şi civilizaţie românească. De exemplu, emisiunea „Ecranul Nostru” de ani de-a rândul a întocmit materiale pretenţioase cu obiceiuri vechi, cu personalităţi care azi nu mai trăiesc.
Ce valoare are acest nou proiect?
– Are o valoare foarte importantă, 180 milioane de forinţi.
Ana Cioca

Comentarii