Prima şedinţă a noului Prezidiu al UCRU

Pe 23 noiembrie şi-a ţinut prima şedinţă de lucru noul Prezidiu al Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, care a fost ales de Adunarea generală a UCRU cu două săptămâni mai devreme. La şedinţă a fost invitat şi fostul preşedinte, dr. Ioan Ciotea, căruia i s-a mulţumit pentru activitatea depusă în anii trecuţi. Cei şapte membri ai Prezidiului (Aurel Becan, Maria Berényi, Tiberiu Boca, Elena Csobai, Emilia Martin, Ştefan Oroian şi Eva Şimon) au discutat despre planul de programe a UCRU pe anul 2013, printre priorităţi figurând vizitarea unor comunităţi locale româneşti active, organizarea unor mese rotunde, discuţii cu reprezentanţii bisericilor româneştii, etc. Prezidiul UCRU va lucra în lunile următoare la proiectul de modificare a Statutului UCRU, care să fie înaintat apoi spre aprobare la şedinţa Adunării generale din primăvara anului viitor. Prezidiul a decis ieşirea Uniunii din organizaţia FUEN a naţionalităţilor europene, pe motive financiare, deoarece UCRU nu mai poate achita taxa de membru care din an în an este tot mai mare. Prezidiul a amânat, din motive tehnice, decizia privind alegerea noului preşedinte şi vicepreşedinte al UCRU, care se va face la următoarea şedinţă din 7 decembrie.

Comentarii