„Rolul principal al bisericii: să-i caute pe tineri şi să-i aducă la ea.” - La orele de părtăşie de la Biserica Baptistă din Micherechi

Pastorul Petrică Creţu, până la instalarea sa din sâmbăta trecută, slujea la Biserica Baptistă din Micherechi de mai mult de un an câte-o duminică pe lună. Relaţia sa cu biserica din Micherechi este mai veche. După plecarea pastorului Boroş a fost invitat să slujească la această biserică. A fost pastor la bisericile baptiste din Ciumeghiu, Tămaşda şi Sânnicolau Român. Începând cu prima duminică din luna februarie, în mod oficial a început slujirea la biserica din Micherechi. Este absolvent al Facultăţii de teologie, cu masterat în teologie. Cu oamenii de la biserică are relaţii foarte bune şi o părtăşie deosebită. Biserica Baptistă din Micherechi asigură posibilitatea pentru tineret să participe la ore biblice. Ei sunt generaţia care se pregăteşte să ia locul celor ce sunt înainte. Orele biblice sunt ţinute de pastorul Petrică Creţu.

– Aceste ore sunt importante pentru că îi ajută la formarea caracterului. Orele de părtăşie, pe care le au în adunare, sunt ore în care se studiază Biblia, învaţă lucruri care privesc caracterul persoanei, a credinciosului. Fiecare dintre ei poate să-şi complecteze bagajul de cunoştinţe aşa încât să ajungă să fie un om integru în societate şi în lume. În al doilea rând, sunt importante aceste ore de religie pentru că păstrează părtăşia dintre ei. Astfel, între ei se încheagă o relaţie de prietenie şi ajung să se cunoască mai bine, să se ajute mai bine şi sunt motivaţi să împărtăşească unul din nevoile celuilalt. Dacă această oră nu ar exista, tinerii ar fi crescuţi mai mult într-un mediu individualist, egoist.
– O biserică plină cu tineri înseamnă o biserică cu viitor. Această afirmaţie este valabilă şi pentru biserica din Micherechi, pentru că are mulţi tineri, care frecventează biserica.
– O ţară cu tineri este o ţară cu viitor. O familie cu copii este o familie de viitor, şi tot aşa o biserică cu familii tinere, cu copii este o biserică cu viitor. Trebuie să avem în vedere şi faptul că tinerii se pot şi risipi. În Biblie aflăm o pildă, pe care a spus-o Domnul Isus Cristos, în care un tată avea doi fii şi unul dintre ei ajunse să fie risipitor până la o vreme. Mandatul important al bisericii este să caute pe toţi copii, pe toţi tinerii, să-i ţină aproape de ea, să-i crească, să-i educe în spiritul învăţăturii Sfintei Scripturi, iar atunci când sunt în pericol de a-şi pierde credinţa, de a rătăci, de a fi ispitiţi cu fel şi fel de păcate, pe care postmodernismul ni le aduce, biserica are rolul acesta important să-i caute pe tineri şi să-i aducă la ea. Din pricina aceasta, biserica de aici creează condiţiile ca tinerii să petreacă o parte importantă a timpului lor liber în părtăşia Scripturii, a rugăciunii şi a altor lucruri spirituale. O importanţă majoră îl au credincioşii mai vârstnici din toate bisericile. Cred că mărturia şi comportamentul lor, modul lor de viaţă, a fost destul de influent asupra tinerilor de astăzi. Din nefericire, lumea din marile metropole ale lumii a ajuns să se desacralizeze şi din pricina aceasta avem o mulţime de oameni care nu se mai roagă, nu mai au nimic comun cu biserica şi standardul moral a decăzut foarte mult.
– În acest context, care este rolul pastorului?
– Noi ne rugăm Domnului ca să ne păzească de o asemenea decădere. Lupta noastră ca şi pastori şi comitet de biserică este ca atunci când vedem astfel de lucruri că s-ar petrece, să le oprim, să stăm ca o stavilă în faţa păcatelor care cu siguranţă vin să influenţeze tineretul şi din Micherechi şi din orice alt sat. Tinerii de azi trebuie să ştie să discearnă atunci când ajung într-un loc străin. Ei au învăţat să se teamă de Dumnezeu, să păzească poruncile, să se roage Lui.
*
Maria Martin este membra acestei biserici deja de şapte ani. Pentru că şi părinţii ei fac parte din această biserică, a fost crescută în casa Domnului. De câţiva ani a primit sarcina să se ocupe cu copiii mai mici ai bisericii.
– Actualmente, cel mai mic copil are patru ani, iar cel mai mare este elev în clasa a opta. Săptămânal am două întâlniri cu copiii, sâmbăta şi duminica. În timp ce duminica în biserică este oră de rugăciune, fac cu ei studiu biblic, în cadrul căreia învăţăm cuvinte de aur, studiem câte-un pasaj din Biblie. Au fost evenimente speciale, binecuvântări, înmormântări când am fost implicaţi. O parte dintre noi cântăm în fanfara bisericii.
După cum ne-a mărturisit Maria, ca tineri creştini, trebuie să fie foarte atenţi la comportamentul lor, să nu fie piatră de poticnire pentru tinerii din jurul lor. Încerc să-şi trăiască viaţa pe baza celor învăţate la biserică.
– Trebuie să fim o pildă pentru oamenii din jurul nostru. Satul nostru este mic, şi noi trebuie să ne trăim viaţa conform celor învăţate aici, ne-a mărturisit Cristian Ruja. Voi face parte din biserica aceasta nu peste mult timp. M-am predat Domnului cu câteva luni mai devreme, în luna noiembrie. Încă nu ştiu precis când va fi botezul, dar probabil la primăvara. Sunt student în anul trei la Budapesta, studiez chimie, iar dacă voi termina universitatea voi deveni inginer chimist. Încă eram elev la şcoala generală, când am învăţat să cânt la pian. Acum cânt împreună cu alţi tineri din biserică şi mă străduiesc să ajut tineretul în învăţarea cântărilor comune. Sunt foarte bucuros să văd cântând toţi membrii adunării, ne-a mai spus Cristian.
Ana Cioca

Comentarii