AŢRU are tot mai mulţi bani, dar şi tot mai multe responsabilităţi

Distincţii şi sfaturi
Şedinţa din ultima zi de februarie a Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria a avut ca prim punct pe ordinea de zi înmânarea distincţiilor „Pentru învăţământul românesc din Ungaria” şi „Pentru românii din Ungaria”, pe anul 2012. La ultima şedinţă din anul trecut, Adunarea generală a AŢRU a decis ca premiul pentru învăţământ să-l primească, postum, domnul Gheorghe Martin din Micherechi, profesor, inspector şcolar, secretar al Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria înainte de 1990, iar cel de-al doilea premiu să fie înmânat domnului Gheorghe Gros din Chitighaz, activist cultural, cântăreţ de muzică populară, instructor de dansuri la şcolile româneşti din Bihor, preşedinte al Asociaţiei Culturale a Românilor din Chitighaz.

 
Premiul acordat postum a fost preluat de către văduva domnului Martin, doamna învăţătoare Maria Martin, care a mulţumit şi a încurajat membrii AŢRU: „Unii zic că viaţa nu are niciun rost. Eu vă zic că are. Rostul vieţii este munca, familia, prietenii, credinţa”. Doamna Martin a încheiat cu salutul tradiţional din satul său: „Cinste şi omenie!”
Gheorghe Gros din Chitighaz, ajuns şi el deja la vârsta de pensie, este încă activ în domeniul cultural, instruind echipe de dansuri populare româneşti din Bihorul unguresc. Mulţumind pentru premiul acordat de AŢRU, ne-a asigurat că până când vârsta şi sănătatea îi va permite va continua să lucreze pentru păstrarea tradiţiilor româneşti din Ungaria.

Banii anului 2013
După momentele festive, şedinţa AŢRU, condusă de preşedintele Trajan Kreszta, a continuat conform celor stabilite în ordinea de zi. Din cei 25 de deputaţi au luat parte la şedinţă 21. Andrei Földes din Budapesta şi-a retras mandatul de deputat, astfel în locul lui va putea intra în AŢRU un alt delegat al Asociaţiei Românilor din Budapesta.
De pe acum, Adunarea generală a AŢRU are de analizat şi aprobat nu doar rapoartele instituţiilor AŢRU, ci şi a celor patru şcoli preluate. În anul 2011, AŢRU a preluat administrarea şcolii şi grădiniţei din Bătania, în 2012 a şcolii şi grădiniţei din Chitighaz, precum şi a şcolii din Aletea, iar de la 1 ianuarie 2013 a şcolilor asociate din Bihor (Săcal, Bedeu, Körösnagyharsány). După aprobarea dării de seamă a activităţilor din anul trecut, deputaţii au aprobat prin vot planul bugetar al AŢRU şi al instituţiilor subordonate.
AŢRU va gospodări în anul 2013 din suma de 543.465.000 forinţi. Din aceştia, 46.738.000 sunt destinaţi funcţionării Oficiului AŢRU + 10.200.000 pentru salariile şi onorariile membrilor AŢRU, Centrul de Documentare şi Informare al AŢRU va putea funcţiona din 20.454.000 forinţi, revista „Foaia românească” şi revista „Cronica” primesc, în egală măsură, câte 18.359.000 forinţi. Cele patru şcoli preluate sunt finanţate în următorul fel: şcoala din Bătania – 82.815.000 ft, şcoala din Aletea – 36.899.000 ft, şcoala din Chitighaz – 161.110.000 ft, şcoala asociată din Bihor – 148.531.000 ft.

Fără grădiniţă, şcoala nu are viitor
La ultimul punct de pe ordinea de zi, referitor la problemele actuale ale instituţiilor noastre de învăţământ, preşedintele Kreszta a informat că AŢRU a început deja tratativele pentru preluarea Şcolii generale şi Liceului „N. Bălcescu” din Jula cu conducerea instituţiei. Pe această temă, în ziua de 3 aprilie se plănuieşte o întâlnire la şcoala din Jula cu participarea tuturor factorilor avizaţi, la care va fi prezent şi subsecretarul de stat Latorcai Csaba.
O problemă arzătoare are şcoala din Aletea, care atunci când a fost preluată de AŢRU a primit promisiunea din partea Consiliului Local al oraşului că va primi un spaţiu unde va putea funcţiona o grădiniţă românească. După cum a informat la faţa locului Petru Selejan, directorul şcolii din Aletea, consilierii aleteni între timp şi-au retras acea hotărâre, astfel că planul înfiinţării unei grădiniţe româneşti la Aletea se pare că va rămâne doar un vis. Fără această bază, care ar însemna-o grădiniţa, nu se prevede ca numărul copiilor de la şcoala din Aletea să crească.
A.B.–E.Ş.

Comentarii