Încheierea proiectului Geotherm între Micherechi şi Mădăras

În 28 februarie 2013, Primăria Comunei Mădăras încheie proiectul intitulat „Utilizarea sustenabilă transfrontalieră a resurselor geotermale în Mădăras şi Micherechi (Méhkerék)”, acronim Geotherm, finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria–România 2007–2013 realizat în parteneriat cu Primăria Comunei Méhkerék (Ungaria).
În cadrul proiectului s-au realizat studii de teren pentru determinarea posibilelor modalităţi de utilizare, în folosul comunităţii, a resurselor de apă geotermală de pe teritoriul celor două comune. Studiile topografice, geologice şi hidrogeologice realizate de ambii parteneri au analizat posibilitatea realizării unor investiţii în realizarea unui centru de agrement, a unei reţele de încălzire cu apă geotermală a instituţiilor publice şi a unei staţii de producere a energiei electrice. Pe termen lung, proiectul îşi propune să contribuie la reducerea poluării şi a cheltuielilor cu utilităţile ale locuitorilor celor două comune.
Bugetul total aprobat al proiectului este de 84.210 Euro, din care cofinanţarea UE şi confinanţarea naţională este de 81.337,80 Euro, iar contribuţia proprie a celor două comune este de 2.872 Euro. Bugetul Comunei Mădăras este de 44.610 Euro, din care comuna alocă o contribuţie proprie de 892,20 Euro. Durata de implementare a proiectului este Martie 2012 – Februarie 2013.
Persoana de contact: D-na Unița Ramona (telefon: 0741.016518).

Comentarii