6 mai 2013

Dimineaţa glorioaselor întâlniri (Matei 28:1-10)

Vinerea Mare sau Vinerea neagră s-a încheiat într-un mod tragic pentru Domnul Hristos şi ucenicii Lui. El murise răstignit pe crucea infamă, fiind aşezat în numărul celor fărădelege, care în naraţiunile evangheliştilor sunt reprezentaţi prin doi tâlhari care i-au stat alături, unul în stânga iar altul la dreapta. Strigătul de pe cruce – „Eloi, Eloi lama sabactani – Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu pentru ce M-ai părăsit?” – modul dramatic în care i s-a sfârşit viaţa, au înfricoşat pe cei ce-i fuseseră alături.
Din acest motiv, înmormântarea Sa a avut loc în mare grabă, iar cei ce au participat la funeraliile Lui au putut fi număraţi pe câteva degete. A urmat Sabatul care era dublat de sărbătoarea Pesah (Paşte în limba ebraică), iar cele ce-l iubiseră aşteptau cu sufletele îndurerate trecerea praznicului şi sosirea zilei dintâi, spre a avea libertatea dată de Legea lui Moise de a mai face ceva pentru dragul inimilor lor. Timpul a sosit iar femeile evlavioase în ziua dintâi a săptămânii pe când începea să se lumineze au venit la mormânt să-i reîmbălsămeze trupul… Numai că dimineaţa aceea din una funebră, plină de spaime şi griji s-a transfigurat într-una plină de întâlniri glorioase. Astfel că dimineaţa zilei dintâi a săptămânii a devenit dimineaţa glorioaselor întâlniri; şi aceasta din trei motive temeinice.
1.  Dimineaţa dintâi a săptămânii este glorioasă pentru că găzduieşte întâlnirea cu îngerii.
În textul evangheliilor, cuvântul pune în lumină faptul că la mormântul Domnului, în dimineaţa Învierii, femeile care s-au dus să ungă trupul Domnului Hristos au fost aşteptate de doi îngeri. Îngerii sunt fiinţe spirituale create de Dumnezeu şi care posedă slujbe speciale de la El. Pentru dimineaţa învierii, Cel Prea-Înalt a delegat îngerii lui spre o întâlnire glorioasă. Gloria întâlnirii este dată de înfăţişarea lor şi de mesajul pe care l-au adus femeilor: „Nu vă temeţi! Ştiu că voi căutaţi pe Isus care a fost răstignit. Nu este aici: a înviat! Iată locul în care îl puseseră.” (Matei 28:5).
2. Dimineaţa dintâi a săptămânii este glorioasă pentru că găzduieşte întâlnirea cu Isus Hristos Cel înviat. Femeile au plecat de la întâlnirea cu îngerii, să ducă vestea şi ucenicilor Lui. După îngeri, femeile sunt următorii vestitori ai învierii. Pe drum însă le-a întâmpinat Isus, care învederânduli-se le spune „Bucuraţi-vă!” (Matei 28:9). Această întâlnire a fost mai presus decât întâlnirea cu îngerii care-au vestit învierea. Femeile au întâlnit pe Cel ce era creatorul îngerilor iar slava Lui era infinit mai glorioasă decât a lor. Acest fapt le-a determinat pe femei să-i cadă la picioare şi să i se închine ca unui Dumnezeu.
3. Dimineaţa dintâi a săptămânii este glorioasă, pentru că ea devine avansul învierii celor credincioşi într-un trup de slavă asemeni Domnului Hristos. Apostolul Ioan spune: „Acum suntem copii ai Lui Dumnezeu şi ce vom fi nu s-a arătat încă dar ştim că atunci când va veni El vom fi ca El pentru că îl vom vedea aşa cum este.” (1 Ioan 3:2).
Pentru acest praznic vă doresc mai mult decât o întâlnire de familie sau una cu îngeri, vă doresc o întâlnire cu Isus Hristos ca un avans al întâlnirii de la învierea tuturor celor credincioşi. Numai întâlnirea cu El poate da semnificaţie sărbătorilor din viaţa noastră; de aceea să nu uităm: Hristos a înviat! Şi vrea să ne-ntâlnească pe toţi. (Matei 28:10) Amin!
Pastor Petrică Creţu, Micherechi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...