25 oct. 2014

Ultima şedinţă a Autoguvernării pe Ţară din ciclul 2010–2014

Şapte puncte a avut de dezbătut şi de aprobat Adunarea generală a AŢRU, care s-a întrunit în şedinţă pe 10 octombrie, la Jula. Aceasta a fost ultima şedinţă a Adunării generale a cărei împuternicire peste 2 zile a expirat. Subiectele discutate la această întrunire au fost angajamente mai vechi ale AŢRU. Aceasta a fost şi ultima şedinţă condusă de preşedintele Traian Kreszta, care a anunţat că nu va mai candida pentru postul de preşedinte, rămânând în viitor doar purtătorul de cuvânt al românilor în Parlament. Kreszta a fost preşedinte AŢRU în patru cicluri consecutive, începând din 1999. 


De la 1 septembrie 2014, alături de şcolile din Bătania, Aletea, Chitighaz, Jula şi şcoala integrată din Bihor, şi grădiniţa românească din Jula a ajuns să fie preluată şi administrată în viitor de către AŢRU. Primul punct de pe ordinea de zi s-a referit la aprobarea bugetului acestei instituţii, care este pentru ultimele luni din acest an 24,1 milioane de forinţi. În acest fel, bugetul total al AŢRU pe anul 2014 a crescut la 1.162.865.000 forinţi. După aprobarea rectificărilor bugetare, s-a propus la vot prelungirea contractului de conducător al directoarei actuale a grădiniţei, doamna Ana Ciotea, care primind votul unanim al celor 18 deputaţi prezenţi la şedinţa AŢRU va conduce grădiniţa românească din Jula în perioada 10 octombrie 2014 – 10 octombrie 2019. 


În continuare, deputaţii au aprobat – cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri – Regulamentul despre averea şi economisirea averii AŢRU, care a fost întocmit pe baza observaţiilor Oficiului Guvernamental din Bichişciaba. 
Un alt punct important s-a referit la publicarea concursului de director al Şcolii bilingve de naţionalitate română Bihor (în care sunt comasate şcolile din Săcal, Bedeu şi Körösnagyharsány). Contractul directorului actual Győri Zoltán a fost prelungit de către AŢRU la ultima sa şedinţă, însă Secretariatul de Stat pentru Învăţământ nu a aprobat această decizie, pe motiv că directorul actual nu are atestat de limba română, ceea ce este o cerinţă obligatorie în cazul postului de director la o şcoală românească. Adunarea generală a AŢRU a publicat acum concursul pentru postul de director al şcolii Bihor, cu toate condiţiile necesare pentru ocuparea acestui post. Până la încheierea perioadei de concurare, care va fi probabil la 1 martie 2015, directorul actual este împuternicit să conducă şcoala. 
Ultimul punct pe ordinea de zi a fost propunerea prelungirii contractului de director al doamnei Kovács Zsoltné (Delia Elena Kovács) în fruntea Editurii Cronica. Propunerea a fost votată cu 12 voturi pentru şi 6 abţineri, ceea ce însă nu a întrunit majoritatea absolută a Adunării generale (care în totalitate are 25 de membri). După o scurtă pauză şi nu puţine tensiuni şi supărări, verificându-se în statut care este votul necesar, s-a pus din nou la vot acest punct, de această dată întrunind 15 voturi pentru şi 3 abţineri. Astfel, preşedintele Kreszta a fost împuternicit ca să semneze prelungirea contractului de director al Cronicii până pe 31 octombrie 2019.
La capitolul „diverse”, preşedintele Kreszta a făcut un rezumat al activităţii sale din ultimii ani, anunţând că nu va mai candida pentru postul de preşedinte al AŢRU. Şi-a cerut iertare de la cei pe care i-a supărat cu ceva în toţi aceşti ani, subliniind că numai cel care nu lucrează nu greşeşte. Totodată a mulţumit şi pentru criticile constructive, care nu întotdeauna i-au fost pe plac, dar l-au ajutat totuşi în munca sa. 
La fel şi-au luat rămas bun, încheindu-şi activitatea în AŢRU şi domnii Gheorghe Buc din Davraş şi Gheorghe Santău din Leucuşhaz, care au dorit ca în viitor AŢRU să fie mai unit decât până acum. Prin ultima sa intervenţie, Aurel Becan, care nu va mai face parte din viitoarea AŢRU, şi-a exprimat dorinţa ca următoarea reprezentanţă, care va avea membri care cu toţii vorbesc bine limba română, să-şi desfăşoare şedinţele în limba naţionalităţii pe care o reprezintă.
Şi aşa s-au încheiat alţi patru ani în activitatea AŢRU. La două zile după această şedinţă, pe 12 octombrie, românii din Ungaria şi-au ales alţi conducători. Noua Adunare generală a AŢRU va avea doar 15 membri. Aceasta se va constitui în termen de 30 de zile.
E.Ş.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...