S-a deschis Muzeul vestigiilor noastre ortodoxe

Mai multe imagini aici
Pe 13 noiembrie, în Jula, oraşul de reşedinţă al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria a fost inaugurat Muzeul de vestigii ortodoxe bisericeşti. Vestigiile din expoziţie sunt doar o parte din colecţia tezaurului celor 19 biserici, ele reprezentând o parte integrantă din cultura şi spiritualitatea românească ortodoxă de pe aceste meleaguri. Slujba de binecuvântare şi sfinţire a muzeului a fost săvârşită de PS Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei şi PS Părinte Siluan, chiriarhul locului. 


Expoziţia permanentă vernisată cu această ocazie îndeplineşte o dorinţă şi un vis de aproape două decenii al acestei comunităţi. Parohiile ortodoxe române au păstrat adevărate comori de artă şi documente de arhivă din perioada secolelor XVII–XX. Valoarea exponatelor este unică şi constă atât în rolul lor istoric şi cultic, cât şi în realizarea lor artistică. Piesele de artă bisericească, obiectele vechi de cult, icoanele pe sticlă, lemn şi pânză, cărţile vechi de cult şi veşmintele folosite la Sfintele Liturghii şi alte sfinte slujbe, alcătuiesc tezaurul istoric, cultural bisericesc al comunităţilor ortodoxe româneşti din Ungaria, adunate şi puse acum la loc de cinste. Cumpărarea imobilului şi aranjarea muzeului s-a realizat cu sprijinul statului maghiar, care a acordat suma de 42.700.000 ft. La aranjarea expoziţiei şi la restaurarea pieselor au contribuit mai mulţi specialişti: muzeografele Emilia Martin şi Elena Csobai, sprijinite de specialişti în domeniu de la Muzeul „Munkácsy Mihály” din Bichişciaba. 
Momentul festiv de inaugurare a sediului Muzeului Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria a început cu tăierea panglicii de la intrarea principală, de către cei doi ierarhi alături de care s-au aflat şi ambasadorul României în Ungaria, domnul Victor Micula, de către deputaţii parlamentari Kovács József şi Gheorghe Şimonca. După intrarea în instituţie a fost săvârşită o slujbă de binecuvântare şi au fost sfinţite încăperile muzeului. 
În deschidere, PS Părinte Siluan a vorbit celor prezenţi despre importanţa acestui eveniment pentru comunitatea românească de aici şi despre colecţia de obiecte vechi bisericeşti a eparhiei, care a început să ia fiinţă în anul 1989, când toate obiectele bisericeşti de valoare de la parohiile noastre au început să fie adunate la Vicariatul Ortodox Român de la Jula, din vremea aceea, devenit mai târziu Episcopie. De asemenea, ierarhul a anunţat că prin binecuvântarea PF Părinte Patriarh Daniel, muzeul a fost pus sub ocrotirea Sfinţilor Martiri Brâncoveni. A subliniat sprijinul de care s-a bucurat Episcopia Ortodoxă Română a Ungariei din partea statului ungar, în vederea înfiinţării acestui muzeu şi, totodată, a mulţumit celor două muzeografe, Emilia Martin şi Elena Ciobai, care s-au ocupat îndeaproape de inventarierea şi organizarea tuturor obiectelor de patrimoniu, dar şi prezentarea lor în volumul intitulat „Vestigiile Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria”, apărut în două limbi, română şi maghiară, şi care a cunoscut două ediţii tipărite, în anul 1999 şi în 2013. În continuare, în cadrul festivităţii, la solicitarea PS Părinte Siluan şi din încredinţarea PF Părinte Patriarh Daniel, doamnele Emilia Martin şi Elena Ciobai au fost distinse cu Diploma Omagială şi Medalia Sfinţilor Martiri Brâncoveni, în semn de apreciere pentru întregul efort depus în realizarea muzeului.
PS Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, cel dintâi Chiriarh al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, a adresat un cuvânt de felicitare şi binecuvântare clericilor şi credincioşilor de aici cu prilejul acestui moment istoric pentru românii ortodocşi din Ungaria şi nu numai. „Doresc să transmit un gând de bucurie şi de recunoştinţă faţă de înaintaşii noştri comuni care ne-au lăsat comoara pe care o admirăm în momentele acestea. Ceea ce se găseşte în muzeul care a fost inaugurat prin purtarea de grijă a PS Părinte Siluan a fost pregătit în comunitate de sute de ani… Diamantul acesta este foarte scump nu doar pentru românii din Ungaria ci şi pentru toţi românii, dar şi pentru toţi ortodocşii. Locul în care se aşează diamantul acesta era gol până azi, diamantul exista, era şi şlefuit, dar nu era aşezat la locul lui în coroana Maicii Domnului. Începând de azi şi comunitatea de la Jula oferă o oglindă a propriei istorii. Nu doar să-i felicităm pe toţi care au contribuit la minunea aceasta, care au pus acest diamant să strălucească din coroana Fecioarei Maria, ci suntem obligaţi să ne îndreptăm gândul cu multă recunoştinţă faţă de toţi cei care au slujit această comunitate, toţi cei care au comandat, au lucrat, au plătit icoanele, obiectele, cărţile, de-a lungul veacurilor, de asemeni, celor care s-au rugat înaintea acestor icoane, celor care s-au cuminecat din aceste potire de-a lungul vremii, preoţilor care au purtat aceste veşminte şi au sfinţit casele credincioşilor şi, bineînţeles, celor care i-au primit în casele lor pe preoţi şi i-au chemat să le sfinţească casele şi vieţile. Cred că ei se bucură astăzi în ceruri, şi chiar dacă nu-i vedem, ei ne văd şi zâmbesc spre noi, privind cu drag la copiii, nepoţii, strănepoţii lor şi cred că cel mai potrivit gest pe care-l putem face în această clipă este să trimitem un gând frumos, o rugăciune către ei. Să le mulţumim şi să-i rugăm, să ne vegheze şi pe mai departe, să ne poarte de grijă, să ne călăuzească paşii, să nu ne uite, să ne ierte atunci când greşim faţă de memoria lor, şi să-şi îndrepte frumuseţea lor şi pentru cei care vin după noi, şi cred că lor ar trebui să le dedicăm acest muzeu pe care de fapt ei l-au creat. Toţi cei de astăzi n-aţi făcut decât să aşezaţi într-o casă frumoasă, într-o vitrină strălucită în coroana Maicii Domnului, diamantul pe care ei l-ai scos din mină, pe care ei l-au şlefuit şi l-au făcut să strălucească aşa de tare, iar diamantul este credinţa lor, credinţa creştină ortodoxă”, a spus PS Părinte Sofronie.
Deschiderea expoziţiei i-a revenit specialistului în domeniu, domnului Aurel Chiriac, directorul Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea. „Nu poţi avea viitor fără a face în permanenţă apel la memorie. Atunci când nu ştii de unde vii, atunci când n-ai reperele propriei fiinţe – umane sau comunitare –, atunci când nu te recunoşti privind în trecut, viitorul devine incert şi anesteziant. Fără contur şi steril. Gestul de azi al actualei generaţii de români de pe aceste meleaguri este tocmai de aceea unul extraordinar. Nu doar pentru cei aflaţi aici, ci pentru toţi cei care în viitor vor trece sau se vor naşte aici. Ne aflăm într-un centru important al comunităţii româneşti din Ungaria, la Jula. Inaugurăm de fapt nu un muzeu ci o tonalitate afectivă şi identitară. Un rezervor de memorie şi de relief interior al tuturor celor care mai gândesc şi simt româneşte. Într-o Europă care, firesc, tinde să-şi liberalizeze graniţele, gestul celor de azi demonstrează cum poţi să faci acest lucru păstrându-ţi totuşi bornele de hotar ale propriei conştiinţe. Felul în care poţi accepta diferenţa rămânând – încă o dată, ca individ şi comunitate – tu însuşi. Cu propria limbă, cu propria credinţă, cu propriile tradiţii, cu tot ceea ce până la capăt te face liber în întâlnirea cu ceilalţi. Ştiind cine eşti tu, ca român, vei înţelege, fără semne de întrebare, fără îndoieli şi fără a-i respinge şi cine sunt cei din jurul tău, deşi gândesc într-o altă limbă, cu toate că au o altă religie, chiar dacă se revendică de la alte tradiţii. În acelaşi timp, gestul mirabil al generaţiei de azi – de fapt al tuturor celor care au trudit în a desăvârşi un ideal de mult visat –, gest care ne-a făcut să ne adunăm aici, e şi un mod de a respinge teama de a-ţi recunoaşte apartenenţa la comunitatea românească. Nu e doar un mod de a păstra trecutul, ci şi un mod de a recunoaşte trecutul în acest prezent de început de mileniu. De a-ţi afirma limba, credinţa, rostul tău în lume. De a nu te simţi rătăcit într-o lume a tuturor rătăcirilor posibile. Una dintre pildele lui Solomon spune: „Adună adevăr şi nu-l vinde, înţelepciune şi învăţătură şi bună chibzuinţă”. Tocmai acest lucru îl facem noi astăzi: adunăm adevăr”, a cuvântat domnul Aurel Chiriac. 
La eveniment au participat numeroşi clerici şi credincioşi ai Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, reprezentanţi ai statului ungar şi ai diplomaţiei române de la Budapesta, Jula şi Seghedin, dar şi oaspeţi din România.
De acum înainte, în oraşul Jula, toţi cei care vor trece să viziteze acest muzeu, cel puţin cei care iubesc frumosul şi care se interesează de cele spirituale, nu vor pleca dezamăgiţi. 
A.B.

Comentarii