10 sept. 2015

Adunarea Generală a AŢRU a decis că NU alege director pentru şcoala din Săcal

Membrii Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria au fost convocaţi pentru luni, 31 august, la o şedinţă extraordinară a Adunării Generale. Şedinţa s-a ţinut de această dată la Centrul Cultural Românesc din Jula, deoarece la sediul AŢRU din str. Eminescu se fac lucrări de renovare. Au fost prezenţi doar 10 din cei 15 deputaţi, dar şedinţa a fost validă. Ordinea de zi a cuprins patru puncte.
În introducere, preşedintele Tiberiu Juhász a făcut o dare de seamă a activităţii întreprinse între cele două şedinţe, printre altele amintind şi despre faptul că la şedinţa comună a celor două comisii, financiară şi mass-media, s-a decis solicitarea unui audit exterior pentru a efectua control financiar la redacţiile revistelor „Foaia românească” şi „Cronica”. Punctul 2 a cuprins aprobarea modificării prevederii bugetare a AŢRU şi a instituţiilor sale, pe anul 2015. Astfel bugetul pe anul 2014 a AŢRU, soldul consolidat al intrărilor şi ieşirilor este de 1.346.336 mii Ft. Tot aici s-a aprobat şi efectivul de angajaţi ai AŢRU, care s-a ridicat la 224 de persoane.
Următorul punct pe ordinea de zi a prevăzut decizia cu privire la postul de director al Şcolii şi Grădiniţei Bilingve de Naţionalitate Română din Bihor. Este vorba despre şcoala generală cu sediul la Săcal, pentru care s-au înaintat trei concursuri, dintre care Comisia de învăţământ a AŢRU, întrunită cu câteva zile înainte de Adunarea Generală, a acceptat doar un singur dosar, fiind vorba despre concursul profesorului Ioan Cozma din Jula, originar din Micherechi. Dosarul a fost examinat şi de consiliul părinţilor, al pedagogilor şi al elevilor de la de la instituţia din Bihor, care au fost de părere că dosarul prof. Cozma nu conţine suficiente şi detaliate informaţii despre planul de viitor al acestei instituţii. Printre altele, cele trei consilii au scos în evidenţă faptul că profesorul nu este din localitate, că nu are nici un plan cu cele trei grădiniţe aparţinătoare şi nu are experienţa de zece ani în domeniul învăţământului românesc din Ungaria, aceasta fiind şi o condiţie a concursului. Când s-a supus la vot, doar unul din deputaţii AŢRU a votat pentru concursul prof. Ioan Cozma, au fost trei abţineri şi restul de voturi împotrivă. Şcoala din Săcal rămâne să fie condusă în continuare de către prof. Elena Silaghi, din Bedeu, care ocupă funcţia de locţiitor până la o nouă lansare a postului de director pentru această instituţie.
În final a fost supus la vot şi aprobat (după multe tergiversări) salariul vicepreşedintelui AŢRU, Alexandru Finna, care acum este conform apelului de legitimitate al Oficiului Guvernamental al judeţului Bichiş. Astfel, începând cu data de 20 ianuarie 2015, domnul Fina va primi în fiecare lună suma de 90.000 Ft.

A.B.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...