21 sept. 2015

Conferinţă despre învăţământul naţionalităţilor, la Budapesta

Oficiul pentru Învăţământ (Oktatási Hivatal), în colaborare cu Ministerul Resurselor Umane din Budapesta a organizat, începând din 19 august, conferinţe de specialitate la început de an şcolar, în toate judeţele şi la Budapesta. Scopul acestora a fost de a face cunoscut conducătorilor instituţiilor şcolare, tuturor celor implicaţi în conducerea procesului de învăţământ, pedagogilor, schimbările importante din sistemul învăţământului public, precum şi noutăţile anului şcolar 2015–2016.
Pentru naţionalităţi, conferinţa a avut loc în data de 31 august, la Budapesta, la Casa de Cultură a Bulgarilor. Cuvântul de deschidere al conferinţei a fost rostit, cum era şi firesc, de gazda evenimentului, dr. Muszev Dancso, preşedintele Autoguvernării pe ţară a bulgarilor, care a arătat că locul ales are încărcătură simbolică dacă ne gândim că a fost ridicat cu sprijinul donaţiilor făcute de urmaşii acelor bulgari care la sfârşitul secolului al XIX-lea s-au stabilit în Ungaria. Muszev Dancso a adăugat că învăţământul şi ocrotirea limbii materne sunt importante pentru fiecare naţionalitate. A precizat că, în ultimii ani, autoguvernările pe ţară ale naţionalităţilor au preluat mai multe şcoli de naţionalitate, ceea ce este o mare responsabilitate. A amintit cuvintele lui Szent Györgyi Albert: „Viitorul va fi aşa cum sunt astăzi şcolile”.

Oficiul pentru Învăţământ (OH) a fost reprezentat de Brassói Sándor, care a vorbit despre schimbările structurale şi lărgirea spectrului de activităţi al instituţiei. Pentru îndeplinirea sarcinilor pedagogice au fost înfiinţate 16 noi centre – OH – Centre Pedagogice de Învăţământ. Între aceste centre s-a înfiinţat şi Centrul Pedagogic pentru Învăţământul de Naţionalitate. Brassói Sándor a precizat că toate schimbările survenite în structura OH au fost făcute cu scopul de a aduce mai multă transparenţă, eficacitate, pentru a evita suprapunerea în ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor.
Kállai Ágnes, conducătoarea Centrului Pedagocic pentru Învăţământul de Naţionalitate a precizat că, împreună cu cei 10 colegi ai săi, au sarcina de a acorda sprijin pedagogic de specialitate pentru cele 1730 de instituţii de învăţământ pentru naţionalităţi. Dintre acestea, 786 sunt sub jurisdicţie KLIK, 807 sub jurisdicţia autoguvernărilor pe ţară, 65 sub jurisdicţia bisericilor, iar 62 sub jurisdicţia unor fundaţii şi asociaţii. Printre sarcinile centrului a amintit: organizarea unor programe pedagogice, acordarea ajutorului în aplicarea programelor cadru de învăţământ, colaborarea cu celelalte 15 centre pedagogice, organizarea concursurilor naţionale OATV şi OKTV. Din partea Centrului Klebelsberg (KLIK) a fost prezent preşedintele instituţiei, Hanesz József, cu prelegerea „Rolul în schimbare al KLIK în sistemul învăţământului de stat” (A Klebelsberg Intézményfejlesztő Központ változó szerepe az állami köznevelési intézményfenntartásban). A precizat că, din cele 2201 şcoli aflate în jurisdicţia KLIK, 20% sunt şcoli de naţionalitate. A mai spus că, în acest an, în funcţionarea instituţiei au fost operate schimbări. În fiecare judeţ vor funcţiona centre şcolare prin care se va face şi finanţarea instituţiilor şi nu de la Budapesta, pentru a se evita problemele semnalate până acum în acest sens. De la centrul din Budapesta vor fi stabilite direcţiile generale, urmând ca centrele judeţene să coordoneze aplicarea lor, ţinând cont şi de specificul problemelor.
Din partea Institutului pentru Cercetarea şi Dezvoltarea Învăţământului (OFI) a luat parte Farkas Andrea, care a prezentat Portalul Naţional pentru Învăţământul Public (Nemzeti Köznevelési Portál), care începând cu această toamnă va fi accesibil în mod gratuit tuturor, pedagogilor, elevilor, dar chiar şi părinţilor. Această bază imensă de date va cuprinde exerciţii, probleme în mod diferenţiat pe obiecte, nivele de lucru. Vor putea fi create grupuri de lucru, elevii vor fi stimulaţi pentru a lucra independent, a se putea verifica şi testa. Totodată acest portal a fost creat şi pentru a uşura munca pedagogilor.
Grupul de lucru din cadrul OFI, care a lucrat la acest proiect, a pornit de la gândul că generaţia de astăzi este captată de lumea virtuală a internetului, iar învăţământul de astăzi trebuie să ţină pasul cu noile posibilităţi oferite de tehnică.
La conferinţă au participat conducători şi reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ pentru naţionalităţi, precum şi ai autoguvernărilor pe ţară. De la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Jula a participat directorul adjunct Ana Radici Repisky, iar din partea AŢRU, consilierul pentru probleme de învăţământ, Ana Oros Simon.

Gabriela Enea Elekes

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...