10 sept. 2015

Proiecte aprobate de DPRRP în ce-a de-a doua sesiune de finanţare

Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe a publicat rezultatele sesiunii de finanţare – august 2015. În cadrul acestei sesiuni au fost înregistrate un număr de 207 cereri de finanţare, 22 de cereri întrunind punctajul de minimum 25 de puncte. DPRRP anunţă că 144 de cereri nu au întrunit punctajul necesar şi 41 de cereri nu au fost admise în etapa de evaluare şi selectare, fiind declarate neeligibile. Cele 22 de proiecte aprobate în cea de-a doua sesiune de finanţare a anului 2015 provin din Canada, Franţa, Grecia, Israel, Italia, Noua Zeelandă, Rep. Moldova, România, Serbia, Spania, Ucraina şi Ungaria. Din Ungaria au fost aprobate două proiecte şi respinse sau neeligibile patru. Va primi finanţare de la Bucureşti proiectul Editurii de presă şi carte românească NOI din Jula pentru finanţarea parţială a publicaţiei „Foaia românească” (100.000 RON) şi proiectul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria pentru „Publicaţii culturale româneşti în Ungaria” (94.475 RON). Au fost respinse proiectele Editurii de presă şi carte românească Cronica pentru „Presa românească pentru întărirea identităţii etnice şi culturale a românilor din Ungaria” şi cel al Parohiei ortodoxe române din Apateu pentru „Reabilitări la sediul protopopesc şi parohial”. Au fost declarate neeligibile două proiecte: al Aşezământului monahal românesc din Budapesta (pentru lucrări de reabilitare la aşezământul românesc din Curţile Gojdu) şi al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria (pentru lucrări de restaurare la paraclisul episcopal din Bichiş).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...