21 sept. 2015

Şi românii din Ungaria vor putea obţine cetăţenia română!

Pe ordinea de zi a şedinţei Guvernului României din 9 septembrie s-a aflat o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române. Aceasta arată că: cetățenii străini sau persoanele fără cetățenie care au contribuit în mod semnificativ la promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești vor putea dobândi cetățenia română în condiții mai facile, decât cele reglementate în prezent. De asemenea, este reglementat, un regim derogatoriu și în ceea ce privește obținerea cetățeniei române de către persoanele care ar putea contribui la promovarea imaginii României prin performanțe deosebite în domeniul sportului, prin reprezentarea țării noastre în loturile naționale, și care își exprimă atașamentul față de România și față de sistemul de valori românesc.

Site-ul Guvernului României (gov.ro) anunţă că o modificare adusă Legii cetățeniei române stipulează că cetățenia română poate fi, obținută de către cetățeanul străin sau persoana fără cetățenie care a contribuit în mod semnificativ la protejarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
– dovedesc, prin comportament, acțiuni și atitudine, loialitate față de statul român, nu întreprind sau sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept sau a securității naționale și declară că nici în trecut nu au întreprins asemenea acțiuni;
– au împlinit vârsta de 18 ani;
– sunt cunoscute cu o bună comportare și nu au fost condamnate în țară sau în străinătate pentru o infracțiune care să le facă nedemne de a fi cetățeni români.
În această ipoteză, cererea de acordare a cetățeniei române se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie.
O altă modificare adusă actului normativ privește clarificarea înțelesului dispoziției referitoare la persoanele care pot solicita redobândirea cetăţeniei române în condiţiile art. 11 din lege. Această modificare a fost făcută pentru a se reglementa situația persoanelor care fac dovada nașterii lor sau a ascendenților lor până la gradul III anterior înfăptuirii Marii Uniri din anul 1918, pe teritorii care la acea dată nu aparțineau statului român. Aceste persoane nu au dobândit cetățenia română nici prin naștere și nici prin adopție, așa cum stipulează în prezent norma juridică.
Totodată, sunt operate unele modificări în scopul reducerii termenelor în procedura de depunere a jurământului de credință față de România, având în vedere că cetățenia română se dobândește la data depunerii jurământului.
Prevederile introduse prin Ordonanța de Urgență aprobată pe 9 septembrie sunt compatibile cu normele și standardele internaționale în materie de cetățenie.

De prevederile respectivei ordonanțe ar putea să se folosească şi românii din jurul frontierelor României și Balcani, care nu se încadrează la redobândirea cetățeniei române, deci şi cei din Ungaria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...