25 de ani de cercetări şi analize despre trecutul, limba, tradiţiile românilor din Ungaria

Cel de-al XXV-lea simpozion ştiinţific al Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, organizat în zilele de 21–22 noiembrie, la Jula, a fost un nou moment de bilanţ, de analiză a situaţiei actuale şi a viitorului cercetării ştiinţifice româneşti în Ungaria. La simpozionul anual s-au întrunit, şi de această dată, cercetători români din România şi Ungaria. Pentru a prezenta acest simpozion prin prisma conferenţiarilor, am cerut părerile lor despre subiectul ales şi, în cazul celor din România, i-am întrebat şi despre impresiile trăite printre românii din Ungaria.


Cornel Sigmirean (Tîrgu-Mureş) – Despre înfiinţarea unei Episcopii Ortodoxe a românilor din Ungaria
– La Simpozion 2015 am propus un subiect legat de istoria Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria, mai precis despre încercările de înfiinţare a unei episcopii a românilor ortodocşi din localităţile care după 1918 au rămas pe teritoriul Ungariei. Din păcate, interese politice, lipsa de sinceritate în asumarea proiectului au descurajat înfiinţarea unui episcopii ortodoxe în perioada interbelică, afectând viaţa religioasă a românilor în plan instituţional. Până la înfiinţarea Vicariatului de la Jula, românii ortodocşi au fost lipsiţi de o autoritate religioasă coerentă.
Despre acest simpozion nu pot să spun numai bine, de fiecare dată comunicările au fost de o foarte bună calitate ştiinţifică, reflectând istoria, tradiţiile românilor din Ungaria, ca parte a istoriei culturii marii familii româneşti. O remarcă în plus despre atmosfera plăcută, colegială, de respect reciproc, care domină de fiecare dată simpozioanele organizate de Institutul Românilor din Ungaria. La mulţi ani!

Maria Marin (Bucureşti) – Despre influenţa maghiară asupra graiurilor româneşti din Ungaria
– Problema influenţei maghiare asupra limbii române, în general (ca şi cea a influenţei româneşti asupra limbii maghiare) a preocupat pe lingvişti încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Cauzele acestui interes sunt legate de însăşi vechimea şi intensitatea acestui proces lingvistic: începuturile influenţei maghiare asupra limbii române datează încă din secolul al X-lea – începutul celui de al XI-lea, iar numărul elementelor maghiare au o pondere importantă, mai ales, în domeniul lexicului. De subliniat că influenţa unei limbi asupra alteia este explicată ca urmare a bilingvismului.
Impresiile produse de cunoaşterea comunităţilor româneşti din Ungaria (cea a cercetărilor români, dar şi cea rurală, din satele din sud-estul Ungariei) sunt de puternică admiraţie pentru tenacitatea şi mândria demonstrate în lupta pentru cunoaşterea istoriei neamului şi a personalităţilor acestuia, dar pentru puterea de adaptare la sistemul limbii române a majorităţii elementelor împrumutate din maghiară.

Andreea Buzaş (Sibiu) – Spiritualitate şi identitate la românii din Ungaria – cu o privire specială asupra activităţii preotului Teodor Misaroş
– Subiectul ales pentru Simpozion vizează întregirea galeriei personalităţilor românilor din Jula, prin evocarea vieţii şi activităţii preotului Teodor Misaroş – conducător al Vicariatului Ortodox Român din Ungaria în perioada 1976–1983. Am ales această temă deoarece m-a impresionat forfota ştiinţifică şi culturală din jurul zilei de 13 iulie 2013 – data la care s-au împlinit trei decenii de la trecerea „în lumea fără dor” a părintelui Teodor Misaroş, eveniment la reuşita căruia au colaborat redacţia „Foaia românească”, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, Uniunea Culturală, instituţiile de cultură, cercetătorii români de aici, precum şi familia vicarului. Un eveniment deosebit, dedicat celui care a fost şi a rămas în memoria comunităţii un model, luptând pentru credinţa sa şi a oamenilor pe care i-a reprezentat şi încercând să le îmbogățească spiritual viaţa. În ideea conturării unui portret cât mai complet al omului, intelectualului şi preotului Teodor Misaroș, tema va fi dezvoltată prin valorificarea detaliilor, amintirilor şi impresiilor furnizate de membrii familiei, de preoţi care l-au cunoscut, de membrii comunităţilor din Săcal, Apateu şi Micherechi, precum şi pe baza unor documente din arhivele Academiilor teologice ortodoxe din Cluj, Sibiu şi Bucureşti – unde a fost student şi doctorand.
M-am bucurat să particip pentru prima oară la Simpozionul organizat de Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria. Aflat la cea de-a XXV-a ediţie, Simpozionul confirmă faptul că românii din Ungaria reprezintă un grup etnic cu o concepţie proprie despre lume şi viaţă, cu sensibilitate pentru valorile spiritual-morale şi cultural-religioase, asigurându-şi, astfel, o tradiţie. Mai mult, Simpozionul confirmă ceea ce spunea, cândva, Emil Cioran: „Nu locuim într-o ţară, ci locuim într-o limbă.” La mulţi ani Simpozionului şi românilor din Ungaria întru limba română!

Maria Tătar-Dan (Tîrgu Mureș) – Petru Maior – perioada reghineană
– În urmă cu 6 ani, în anul 2009, am avut bucuria de a participa pentru prima dată la lucrările Simpozionului, era a XIX-a ediție. Am descoperit atunci comunitatea românilor din Ungaria, o comunitate bine închegată, foarte primitoare, prietenoasă, dornică de cultură și spiritualitate românească, o comunitate despre care însă, din păcate, românii din România știu prea puține. Revenind an de an la Jula, eu am avut șansa să o cunosc mai bine, atât în mod direct cât și prin intermediul comunicărilor prezentate în cadrul Simpozioanelor, lucrări care au vorbit și vorbesc despre viața, cultura, obiceiurile, istoria românilor din Ungaria de astăzi. Toate aceste cunoștințe pe care le-am acumulat aici, încerc să le transmit și studenților de la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș. În același timp, cu ocazia fiecărei vizite la Jula, am încercat să aduc comunității românești de aici câte puțin din istoria românilor din spațiul mureșean. Anul acesta, în contextul celui de-al XXV-lea Simpozion, care aniversează un sfert de veac de eforturi și strădanii în sensul recuperării și păstrării identității românești, am ales să vorbesc despre unul dintre cei care au așezat primele cărămizi la fundamentul acestei identități, marele cărturar Petru Maior, și care înainte de a ajunge la Buda, în anul 1809, a petrecut 24 de ani pe valea Mureșului Superior în calitate de protopop greco-catolic al zonei. Comunicarea s-a concentrat asupra activităților întreprinse de Petru Maior pentru constituirea în orașul Reghin a unei parohii greco-catolice și construirea unei biserici, instituție care a devenit în secolul al XIX-lea principala susținătoare a românilor din Reghin și din împrejurimi. Chiar dacă Petru Maior nu a ajuns să slujească în această biserică, el plecând la Buda înainte ca edificiul să fie terminat, evoluția orașului din perspectiva comunității românești, mai ales în plan confesional și cultural, datorează indiscutabil și prezenței învățatului protopop aici pentru aproape un sfert de veac.

Daniela Răuţu (Bucureşti) – Asupra unor particularităţi lexicale comune graiurilor româneşti din Ungaria şi Serbia
– Organizarea Simpozionului de la Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria arată, prin tradiţia instituită acum 25 de ani, preocuparea intensă asupra păstrării valorilor, credinţelor şi limbii românilor din Ungaria şi reprezintă un prilej de conştientizare a faptului că o anumită comunitate îşi menţine idiomul şi identitatea prin cultură. În comunicarea prezentată în cadrul Simpozionului, am constatat, în urma comparării unor elemente lexicale din graiurile vorbite de către românii din Ungaria şi Serbia (Voivodina), că există o serie de cuvinte de origine latină, comune celor două graiuri, ceea ce constituie un fapt de continuitate, de coeziune şi unitate a limbii române, indiferent de zona şi mediul în care aceasta se vorbeşte. Aceste elemente au fost urmărite din două puncte de vedere: diacronic şi sincronic. Sub primul aspect, am grupat forme şi sensuri arhaice şi particularităţi inovatoare, dezvoltate în spaţii mai mult sau mai puţin restrânse. Din perspectivă sincronică, am prezentat termeni comuni populari, înregistraţi cu o frecvenţă mare în aceste graiuri, respectiv cuvinte şi sensuri cu circulaţie dialectală, în aria nordică, în general şi sau în cea vestică nord-vestică, în particular. Concluzia cea mai notabilă la care am ajuns a fost că numeroasele arhaisme ne dau impresia unei lumi care atât de straniu dislocate din corpul românităţii, a păstrat în chip miraculos un fond lexical pe care chiar şi specialistul familiarizat cu teoria insulelor lingvistice îl descoperă cu uimire şi care reflectă o memorie lingvistică cu totul remarcabilă.
Participând pentru prima dată la acest simpozion, m-a impresionat încă de la sosirea la Institut, sentimentul de patriotism manifestat în mod autentic în comunitatea românilor din Ungaria, ilustrat şi în motto-ul cu valoare de îndemn afişat la intrare: „Să trăiţi,/ Să înfloriţi,/ În română să vorbiţi!”

Ana Borbely (Budapesta) – Mozaic lingvistic românesc în Ungaria (1991–2015)
Lucrarea prezentată anul acesta reflectă rezultatele cercetărilor de-a lungul celor 24 de ani de simpozion, referitoare la bilingvism la românii din Ungaria, dar şi la alte comunităţi din Ungaria, cum ar fi la romi şi la sârbi. Statistica lucrării mai prezintă situaţia de schimbare a limbii la românii din Ungaria în decurs de zece ani, despre diversificarea limbii române, diversitatea lingvistică. Lucrarea mai vorbeşte şi despre datele recensământului între 1960–2001 referitoare la românii din Ungaria, precum şi despre factorii principali care au contribuit la menţinerea limbii române în localitatea Micherechi, dar şi despre aspectele istorice, sociale şi identitare în alegerea pronumelor la românii din Ungaria, etc.

Elena Rodica Colta (Arad) – Femeile iniţiate ca reglatoare a vieţii satului tradiţional
– În cei 25 de ani de când Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria organizează Simpozionul eu particip de 19 ani. Am putut urmări aşadar tematica abordată şi, mai ales, efortul cercetătorilor de a scoate la lumină istoria şi tradiţiile românilor din Ungaria. An de an, membrii Institutului au reuşit să aducă noi şi noi date. Invitând participanţii din ţară, istoria românilor, limba şi cultura lor tradiţională a fost încadrată, în perspectiva mai largă naţională, comunitatea devenind o parte din marele tot. Anul acesta, Simpozionul a îndemnat la bilanţ şi la o privire retrospectivă asupra activităţii depusă de Institut. Lucrările s-au încheiat totuşi cu speranţa că nu este vorba despre un sfârşit, în ciuda greutăţilor financiare, ci de o continuare altfel, de un nou început. Cât priveşte subiectul meu, el a fost unul mai puţin convenţional şi mai puţin festivist, în ciuda aniversării. Am încercat să prezint lumea femeilor din satul tradiţional din perspectiva genului, tipologizând iniţiatele comunităţii, pentru a arăta cum funcţiona feminismul într-un trecut nu prea îndepărtat.

Gabriel Moisa (Oradea) – Bihoreanul Nicolae Coroiu în vâltoarea Primului Război Mondial
– Subiectul ales reprezintă o personalitate mai puţin cunoscută a Bihorului. Este vorba de Nicolae Coroiu din Vaşcău, care a avut un destin cu totul special de-a lungul secolului al XX-lea. M-am oprit asupra acestui personaj întrucât, din întâmplare, am descoperit o serie de documente şi fotografii care făceau trimitere la destinul lui Nicolae Coroiu, inclusiv memoriile acestuia.
Întrucât vin în mediul comunitar românesc de mai mulţi ani, am ajuns să o cunosc din ce în ce mai bine şi, mai ales, să mă simt aici ca acasă.

Grigore Poiendan (Micherechi) – Viața Rafilei Gurzău (Micherechi) şi a lui Petru Sabău (Aletea)
Prelegerea tânărului profesor de muzică şi cercetător însufleţit, originar din Micherechi, s-a bazat pe interviuri, convorbiri înregistrate sonor şi pe film cu două personalităţi remarcabile în domeniul cântecului popular: Rafila Gurzău (n.1931) din Micherechi şi Petru Sabău (n.1935) din Aletea. Grigore Poiendan a cules de la ei melodii populare şi colinde, cântate cu acelaşi text dar cu melodii diferite. Cercetarea lui Grigore Poiendan a adus în faţa publicului sentimente adânci ale sufletului românesc, aflat încă la generaţiile mai în vârstă.

Stella Nikula (Jula) – Credinţe şi superstiţii – Faţa, o enciclopedie a caracterului uman
– Subiectul propus pentru a fi prezentat la acest Simpozion vine să completeze prelegerea anului trecut. Atunci vorbeam despre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinim pentru a fi consideraţi adevărate fiinţe umane. Azi am vorbit despre modalităţile prin care se poate descifra caracterul cuiva şi ne-am adâncit în alte criterii ale feţei, care oferă un impresionant număr de informaţii în legătură cu firea, caracterului omului.

Elena Csobai (Bichişciaba) – Comunitatea românească din Săcal

– M-am angajat să vorbesc despre comunitatea românească din Săcal fiindcă acum 25 de ani, după primul simpozion, mi-am propus ca pe cât se va putea, într-un an de zile voi cerceta câte-o localitate, comunitate locuită de români pe baza arhivei din cadrul Colecției Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria, care se află la Episcopie, şi astfel la fiecare simpozion să prezint o altă comunitate. După 25 de ani am ajuns la ultima localitate, la comunitatea românească Săcal. Cercetarea nu se termină la cercetarea primară, primordială, fiecare comunitate poate fi cercetată şi trebuie cercetată pe baza întregului material de arhivă, mă refer și la arhivele episcopiilor din Oradea și Arad, unde aceste comunităţi ale noastre încă nu au fost cercetate. În cazul Săcalului, cercetarea nici nu se poate continua fără arhiva Episcopiei din Oradea, fiindcă la noi arhiva parohiei nu s-a păstrat în întregime. Cercetarea trebuie continuată mai ales că acum am descoperit și eu că Săcalul de odinioară a avut două filii apărținătoare, Homorogul Unguresc în anul 1880 cu o capelă ortodoxă și Komadul, care aveau câteun nucleu de populație românească cât a „comunei mari”.

Maria Gurzău Czeglédi (Jula) – Continuitate şi înnoire. Manuale noi (tradiţionale şi digitale) în învăţământul românesc din Ungaria
Directoarea Liceului şi Şcolii generale „N. Bălcescu” din Jula a prezentat forma finală a celor mai noi manuale de limba şi literatura română, de conversaţie şi cultură şi civilizaţie românească, care au fost realizate recent datorită unor fonduri câştigate prin proiecte TÁMOP. Acestea vor intra în învăţământul românesc din Ungaria din toamna anului viitor, când vor putea fi procurate de toţii elevii români, începând din clasa întâi şcoala generală până la anul IV liceu. Manualele vor fi completate şi de lecţii digitale. Toate manualele noi pentru şcolile generale au în centrul lor: cunoaşterea, însuţirea cât mai bună a limbii române.

Emilia Martin (Jula) – Tradiţii în transformare
– Modernizarea, globalizarea, computerizarea, dispariția martorilor vizuali și a participanților direcți au cauzat transformări ireversibile în privința tradițiilor. La fel ca și limba, și tradițiile sunt într-o continuă transformare. Putem diferenția mai multe tipuri de tradiții: cele conservate de la sine, cele păstrate doar în memoria oamenilor, cele revitalizate, reînvigorate, cele performate în afara cadrului lor firesc și cele noi. Vechile obiceiuri ori au dispărut, ori s-au degradat, ori s-au transformat, dar pe parcursul timpului au apărut și altele noi. Trebuie așadar făcută o diferențiere între forma lor tradițională și cea actuală. Datoria cercetătorului este aceea de a înregistra, descrie, prezenta și analiza aceste tradiții în forma lor veche, dar și cea actuală.

Maria Berényi (Budapesta) – Activitatea filantropică a familiilor macedoromâne: Sina şi Dumba
– Un număr destul de important de macedoromâni se stabilesc în secolul al XVIII-lea în Ungaria şi Austria. Bună starea materială şi serviciile ce le aduc patriei noi, fac posibilă pătrunderea şi ascensiunea lor în clasa privilegiată a nobililor, obţinând titluri şi ranguri nobiliare. Füves Ödön, pe baza cercetărilor sale, a enumerat 76 familii greceşti şi macedoromâne din Ungaria, care au obţinut ranguri nobiliare. Printre acestea se găsesc şi familiile Sina şi Dumba, cu membri distinşi care au făcut foarte mult şi pentru cultura şi ştiinţa din Ungaria, Austria şi Ţările Româneşti. Au ajutorat studenţii români din Pesta şi Viena, au finanţat editarea cărţilor româneşti, au construit şi renovat biserici ortodoxe pe moşiile lor, pe care le înzestrau cu icoane, clopote, odăjdii şi multe cărţi sfinte. Au contribuit cu sume considerabile la construirea Catedralei Ortodoxe Române din Arad şi Sibiu. Membrii acestor familii au fost filantropii şi mecenaţii multor acţiuni naţional-culturale româneşti. Istoriografia românească nu mult s-a ocupat cu acest subiect, am crezut de bine, ca participantii simpozionului jubiliar să ştie, să afle despre faptele acestor oameni minunaţi.

Gabriela Elekes (Budapesta) – Aspecte ale receptării operei eminesciene în limba maghiară. Traduceri, traducători şi ediţii ale operei eminesciene în limba maghiară
– Am ales această temă deoarece încă de pe vremea studenţiei mele la Catedra de limba si literatura română din Budapesta mi-am dat seama că este un subiect foarte interesant că bibliotecile maghiare din capitala Ungariei – mai ales renumita Bibliotecă Széchényi – adăpostesc foarte multe documente încă neexploatate şi care sunt interesante şi valoroase pentru literatura română. De la prima poezie tradusă în limba maghiară în anul 1885 şi de la prima lucrare scrisă în limba maghiară în anul 1895, de Ilie Cristea (devenit mai târziu primul patriarh al României), numărul celor care s-au străduit să-l facă cunoscut şi înţeles în limba maghiară, este foarte mare. Limba maghiară este a doua limbă în care a fost tradus Eminescu, dar e limba în care s-a tradus cel mai mult. Mulţi dintre traducătorii şi exegeţii lui Eminescu în limba maghiară au preluat neliniştea şi aspiraţia spre absolut a poetului român, din dorinţa de a-l transpune şi în limba maghiară, cât mai fidel. O parte din aceştia sunt renumiţi eminescologi, care şi-au dedicat decenii din viaţa lor numai pentru a-l face cât mai bine cunoscut pe Eminescu în literatura maghiară.

A.B. – E.Ş.

Comentarii