11 feb. 2016

Până pe 29 februarie se pot depune proiecte la DPRRP

Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni (DPRRP) din cadrul Ministerului Afacerilor Externe are alocat anual un buget pentru finanțarea nerambursabilă a programelor și proiectelor românilor de pretutindeni. Data-limită de depunere a proiectelor este 29 februarie 2016 și se acordă fonduri pentru proiecte axate pe cultură, educație, spiritualitate și tradiție, mass-media, societate civilă.
La secțiunea „Cultură” pot fi depuse proiecte privind organizarea de conferințe, seminarii, simpozioane, manifestații culturale, expoziții, spectacole etc., în scopul promovării limbii, culturii și civilizației române. De asemenea, se pot obține bani pentru înființarea și susținerea activității curente a bibliotecilor de carte românească, pentru concursuri, tabere de creație în țară sau diasporă sau pentru publicarea operelor și a unor materiale referitoare la personalitățile culturii române de peste hotare, potrivit ghidului de finanțare pentru anul 2016 publicat pe site-ul DPRRP.

La secțiunea „Educație” se pot depune proiecte privind organizarea de cursuri de limbă, cultură și civilizație română în centre universitare și școli din țări cu comunități românești semnificative; construcția, repararea și dotarea unor școli și grădinițe pentru copiii românilor din alte țări sau sprijinirea înființării de instituții de învățământ, școli sau clase-pilot cu predare în limba română. Totodată, se pot obține fonduri nerambursabile pentru organizarea, dotarea și funcționarea unor școli de weekend, parohiale etc., tabere școlare, website-uri care promovează limba română, cursuri de vară etc.
Fondurile la categoria „Spiritualitate și tradiție” se acordă pentru construirea, reparația, conservarea și dotarea bisericilor românești din localități în care există comunități semnificative de români practicanți; completarea patrimoniului bisericilor românești prin donații de cărți, obiecte și veșminte de cult; susţinerea activităților spirituale, sociale și educaționale ale unităților de cult ale Bisericii Ortodoxe Române, care se află în afara granițelor țării; organizarea, în măsura spațiilor disponibile în cadrul parohiilor, a unor biblioteci cu un fond de carte românească, în special literatură pentru copii și manuale școlare.
De asemenea, la aceeași secțiune se poate obține finanțare pentru acțiuni caritabile inițiate de biserici și asociații ale românilor din afara granițelor sau pentru organizarea, în cadrul parohiilor, a unor evenimente tradiționale cu ocazia sărbătorilor, precum și a unor manifestări culturale, sub formă de prelegeri, vizionări de filme sau expoziții.

Solicitanți eligibili sunt asociațiile, fundațiile, organizațiile, instituțiile, persoanele fizice sau juridice din străinătate și din România, legal constituite, care dezvoltă programe și/sau proiecte în sprijinul românilor de pretutindeni. Cererile de finanțare se pot depune pe platforma online, personal sau prin corespondență la sediul Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni. Transmiterea prin poştă se va face la următoarea adresă: Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, Bulevardul Primăverii, nr. 22, sector 1, cod poştal 011972, Bucureşti, România.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...