18 feb. 2016

Şedinţă ordinară la AŢRU


Adunarea generală a Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria este convocată în şedinţă ordinară, joi, 25 februarie, la sediul din Jula (str. Eminescu nr. 1). Aceasta va fi prezidată de preşedintele Tiberiu Juhász, care la primul punct pe ordinea de zi va prezenta o dare de seamă a activităţii întreprinse între cele două şedinţe. Va fi propus pentru aprobare bugetul AŢRU pentru anul 2016. Pe ordinea de zi mai figurează: modificarea planului de reglementare propus de Curtea de Conturi pentru AŢRU, modificarea actului constitutiv al Editurii de presă şi Carte „Cronica” şi a Centrului de Documentare şi Informare al AŢRU şi aprobarea concursurilor pe anul în curs a instituţiilor Autoguvernării pe Ţară şi aprobarea planului de muncă a Adunării generale. Privind aprobarea planului de lucrări la şcoala din Bătania, la şedinţă se va discuta şi despre iniţierea preluării bunurilor mobile şi imobile ale Primăriei oraşului Bătania de către Şcoala Generală şi Grădiniţa Română „Lucian Magdu”.

A.B.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...