10 sept. 2016

Înscrierea cetăţenilor români cu drept de vot, cu domiciliul sau reşedinţa în Ungaria, în Registrul Electoral pentru alegerile parlamentare din România din 11 decembrie 2016

Cetățenii români cu drept de vot, cu domiciliul sau reședința în Ungaria se pot înscrie în Registrul Electoral pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, până la data de 14 septembrie 2016, ora 24:00.
Solicitările de înscriere în registrul electoral pot fi transmise și prin email (cu subiectul email-ului - Cerere de înscriere în Registrul electoral - alegeri parlamentare 2016), prin poştă sau depuse personal la:
-    Ambasada României la Budapesta (1146 Budapest, Thököly út 72, email:  budapesta@mae.ro )
-    Consulatul General al României la Gyula (5700 Gyula, Munkácsy Mihály utca 12  gyula@mae.ro)
-    Consulatul General al României la Szeged  (6720 Szeged,  Kelemen utca 5  szeged@mae.ro )
Cererea de înscriere trebuie să fie însoţită de o copie a paşaportului cu menţionarea statului de domiciliu, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, respectiv o copie a actului de identitate românesc (paşaport, carte de identitate, buletin de identitate) şi o copie a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile ungare, toate aflate în termenul de valabilitate. În cazul celor care au in continuare domiciliul pe teritoriul Romaniei este suficient să anexeze o copie a cărţii de identitate sau a paşaportului, plus o copie a documentului emis de autorităţile ungare, care atestă şederea lor pe teritoriul ungar.
Documentele care dovedesc dreptul de şedere în Ungaria sunt: Card de domiciliu, Card de înregistrare pentru cetăţenii SEE, Permis de şedere permanentă, Permis de şedere, Adeverinţă de stabilire a domiciliului.
Pentru cetăţenii români care deţin şi cetăţenia ungară, documentele de identitate eliberate de autorităţile locale ungare (carte de identitate, paşaport, etc.) reprezintă dovada de reşedinţă în Ungaria.
Înscrierea în Registrul Electoral se poate realiza astfel: 
Ø   Se completează formularul de înscriere în Registrul Electoral pentru votul în străinătate cu datele personale şi se bifează una dintre cele două opţiuni: vot prin corespondenţă sau vot la secţia înfiinţată la cerere; se semnează şi se datează. Formularul poate fi descărcat de pe site-ul MAE (http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_alegeri/cerere_inscriere_vot_in_strainatate.pdf) şi este disponibil în variantă tipărită la orice ghişeu consular.
Ø  Se anexează copiile documentelor necesare: pentru cetățenii care și-au stabilit domiciliul în străinătate, copia pașaportului cu menţionarea statului de domiciliu, iar pentru cetățenii români care continuă să aibă domiciliul în România însă și-au stabilit reședința în străinătate, copia documentului românesc de identitate (carte de identitate sau pașaport) și copia documentului care dovedeşte reşedinţa în străinătate. Pe site-ul MAE este disponibilă lista documentelor care atestă reşedinţa în străinătate pentru fiecare stat (http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_alegeri/omae500.pdf).
Ø  Cererea de înscriere în Registrul Electoral şi documentele anexate se trimit prin e-mail, prin poştă sau se depun personal la Ambasada României la Budapesta sau la Consulatele Generale ale României de la Gyula sau Szeged. Pentru a veni în sprijinul alegătorilor, începând din 5 septembrie 2016, legislația în vigoare (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 47/2016) permite transmiterea cererilor de înscriere (semnate și scanate) și prin e-mail. 

Pentru informațiile utile privind votul la alegerile parlamentare de la 11 decembrie 2016, în afara țării consultați pagina de internet MAE Alegeri parlamentare 2016  http://www.mae.ro/parlamentare-2016.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...