8 oct. 2016

Conferinţă mass-media la Oradea şi Jula

În zilele de 14–15 octombrie, la Oradea şi Jula, se va organiza Conferinţa Internaţională cu tema „Mass-media în post-comunism: moştenire, evoluţie, tendinţe”. Evenimentul este organizat de Universitatea din Oradea – Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Seghedin – Catedra de limbă şi literatură română, în colaborare cu parteneri locali, printre care şi Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria şi săptămânalul „Foaia românească” din Jula. Lucrările din prima zi se vor desfăşura la Universitatea din Oradea, iar a doua la Jula, în cadrul unui workshop la sediul redacţiei „Foaia românească”. Vor fi dezbătute probleme legate de evoluția pieței mass-media, exigențe și derapaje în conținuturile media; metamorfoze ale discursului jurnalistic; cultura organizațională în mass-media; mass-media, puterea și societatea civilă, etc., dar va fi vorba şi despre rolul presei în limba română în viaţa unei minorităţi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...