29 nov. 2016

Exemplul lui Andrei Şaguna și al maicii sale, Anastasia, să ne încurajeze pe noi, românii din Ungaria

Parohia Ortodoxă Română din Budapesta şi Autoguvernarea Română din sectorul VII, Budapesta, începând din 2012, în preajma praznicului Sf. Apostol Andrei, în fiecare an organizează un pelerinaj la Mișcolț, orașul de naștere a Sf. Ierarh Andrei Șaguna. În anul acesta, cei 30 de credincioși din Budapesta, în frunte cu preotul paroh Marius Maghiaru și cu părintele protosinghel David Pop, s-au îndreptat spre orașul din județul Borsod în duminica de 20 noiembrie. Aici au avut bucuria de a participa la liturghia arhierească, săvârșită de Prea Sfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. Alături de cei doi părinți, care au sosit împreună cu pelerinii budapestani, din soborul slujitorilor au mai făcut parte diaconul Emanuel Văduva și doi părinți din partea gazdelor: preotul Krank József, parohul comunității ortodoxe maghiare din Mișcolț și preotul Tatárka Krisztián, la ora actuală capelanul acestei parohii, care cu ocazia fiecărui pelerinaj a sărbătorit împreună cu vizitatorii români.

În cuvântarea sa rostită la capătul Sfintei Liturghii, Prea Sfințitul Siluan a mulțumit Bunului Dumnezeu că a dat credincioșilor prezenți bucuria a de a fi împreună și a cinsti memoria marelui ierarh Sf. Andrei Șaguna și a mamei sale, Anastasia. Prin tălmăcirea evangheliei duminicii, despre bogatul căruia i-a rodit țarina, Prea Sfinția Sa a subliniat importanța și prioritatea acelei griji, care trebuie manifestată de fiecare credincios în privința sufletelor lor, chiar dacă munca pentru obținerea lucrurilor materiale, la rândul ei, se leagă indisolubil de existența noastră pământească. Apoi, au fost rostite cuvinte de mulțumire adresate episcopului Tihon de Podolsk, ierarhul Eparhiei Ortodoxe Maghiare, cum și clerului și credincioșilor parohiei de la Mișcolț, pentru primirea pelerinilor români.


Dincolo de cinstea că persoana, viața și activitatea profetică a Sf. Ierarh Andrei Șaguna se leagă și de teritoriul Ungariei de astăzi, exemplul lui și al maicii sale, Anastasia, poate să ne încurajeze pe noi, românii din Ungaria, care suntem mereu în primejdia de a pierde identitatea noastră națională și religioasă. Eforturile pentru păstrarea credinței ortodoxe ne pot da nădejdea că atunci când vorbim despre soarta neamului nostru, nu numai din perspectiva trecutului, ci și din perspectiva viitorului o să avem ceva de spus.
Pelerinajul s-a terminat cu o agapă oferită de gazdele noastre și de cele două instituții românești, care au inițiat evenimentul din duminica trecută.

pr. Marius Maghiaru

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...