22 nov. 2016

Manuale noi şi moderne prin care se doreşte transmiterea limbii române şi întărirea identităţii româneşti la tinerii comunităţii noastre

Conducerea Liceului şi Şcolii generale „Nicolae Bălcescu” din Jula a ţinut pe 11 noiembrie, în sala festivă a Centrului Cultural Românesc, o conferinţă cu tema „Inovaţie şi creativitate în învăţământul românesc din Ungaria”, în cadrul căreia au fost prezentate noile manuale (tradiţionale şi online) editate pentru învăţământul nostru. Întâlnirea, care a reunit profesori şi editori de manuale din Ungaria şi România, dar şi cadre didactice de la toate şcolile din Ungaria în care se învaţă limba română, a avut în centru prezentarea manualelor noi şi a materialelor didactice pentru învăţământul în limbă română.


După ce de foarte multă vreme şcolile românilor din Ungaria, cele bilingve şi cele în care limba română se predă ca obiect de studiu, au avut mari goluri în ceea ce priveşte materialul didactic în limba română, de anul acesta instituţiile de învăţământ se vor putea bucura de noi manuale la toate disciplinele de învăţământ în limba română de la clasele 1–8 şi până la liceu. Realizarea de manuale a fost posibilă cu sprijinul a două mari proiecte europene, cu fonduri nerambursabile, obţinute de către Liceul şi Şcoala generală „Nicolae Bălcescu”. Primul este proiectul manualelor de limba şi literatura română pentru clasele 5–8, cu sprijinul Programului European TÁMOP cu nr. 3.4.1.A- 08/2-2009-0007, prin care s-a obţinut un fond nerambursabil de 35.400.000 Ft. Cel de-al doilea proiect, cu ajutorul căruia au fost întocmite şi editate peste 20 de manuale şi materiale didactice (tradiţionale şi online), este Proiectul European TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0008, prin care au fost obţinute fonduri nerambursabile în valoare de 171.466.646.Ft.


Câteva din noile manuale au fost prezentate la eveniment de autorii acestora: prof. dr. Ana Hoţopan (Seghedin) – „Limba română – perle”, clasele 1–4; prof. dr. Mihaela Bucin (Seghedin) – „Manuale de limba română şi noţiuni de cultură şi civilizaţie românească, clasele 6–8; prof. univ. dr. habil Florin Cioban (Oradea, Budapesta) – „Limba şi literatura română, clasele 7–10; prof. dr. Victoria Moldovan (Cluj-Napoca) – „Comunicare funcţională în limba română, clasele 9–12; prof. dr. Florin Olteanu (Szarvas) – „Cunoştinţe despre poporul român”, clasele 9–12; prof. dr. Petru Weber (Seghedin) – „Pe meleaguri româneşti. Geografie-etnografie-turism”, clasele 9–10; prof. dr. Maria Gurzău Czeglédi (Jula) – „Pe meleagurile românilor din Ungaria. Etnografie şi folclor”, clasele 11–12. Ultima prelegere a fost ţinută de doamna drd. Gabriela Elekes, care a vorbit despre traducerea unor manuale maghiare în limba română, la matematică, biologie, etc.


Moderatorul evenimentului, Maria Gurzău Czeglédi, directorul Liceului Românesc din Jula şi coordonator al acestor proiecte a mărturisit că autorii s-au străduit ca toate aceste discipline să fie prelucrate cu metode cât mai moderne, să fie pe înţelesul elevilor, de la literatura, istoria, religia, etnologia poporului român, istoricul românilor din Ungaria, până la arte, muzică şi tot ce este românesc, pentru că doar aşa se va putea întări sentimentul identitar la tinerei generaţii. Doamna Gurzău a mai subliniat că a fost întocmită o programă-cadru, privind dezvoltarea competenţelor de limbă, de comunicare, de receptare, care să ajute în mod real învăţământului românesc din Ungaria. S-au folosit metode de predare şi învăţare pentru îmbogăţirea vocabularului şi creşterea abilităţilor de comunicare, pentru dezvoltarea gândirii elevului şi introducea lui în lumea artei şi literaturii, prin cunoaşterea cât mai bine a textelor literare. În vederea realizării acestor manuale s-a întreţinut o colaborare strânsă cu toate instituţiile de învăţământ românesc din Ungaria, dar şi cu catedrele de română din Budapesta, Seghedin sau Szarvaş, cu instituţii din România, de la Arad, Oradea, Timişoara, Baia Mare, Cluj-Napoca. Doamna director a mulţumit şi celorlalţi responsabili de proiect: prof. Ildikó Pilan Ruja, managerul proiectului şi Maria Bordaş Hegedűs, responsabil cu problemele economice, care au ajutat echipa de autori să ducă la bun sfârşit proiectul de editare a manualelor noi.

Anca Butar

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...