6 dec. 2016

Alegeri parlamentare în România – 11 decembrie 2016

Alegerile parlamentare din România vor avea loc în ziua de 11 decembrie 2016, între orele 7.00–21.00. Cetăţenii români care vor ieși la vot vor decide majoritatea parlamentară care va da viitorul Guvern al României. Pentru buna desfăşurare a alegerilor, Ministerul Afacerilor Externe a întocmit un Ghid al alegătorului român din străinătate care clarifică următoarele:

CINE ARE DREPT DE VOT?
Au drept de vot cetăţenii români cu DOMICILIUL sau REŞEDINŢA în străinătate, care au vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv şi care nu au drepturile electorale interzise.

CINE ȘI UNDE POATE VOTA ÎN STRĂINĂTATE?
Îşi pot exercita dreptul la vot în străinătate, cetăţenii români cu DOMICILIUL sau REŞEDINŢA în străinătate. Aceștia pot vota:
·         prin corespondență, dacă s-au înscris în Registrul electoral cu această opțiune în termenul prevăzut de lege;
·         la oricare dintre cele 417 secţii de votare organizate în străinătate, în funcție de apropiere sau alte considerente de ordin personal, pentru ceilalți alegători;
Cetăţenii români cu DOMICILIUL sau REŞEDINŢA în străinătate care în ziua votului se află în altă localitate/țară decât aceea de DOMICILIU sau REȘEDINȚĂ, pot vota la orice secție de votare din străinătate, în funcție de apropiere sau alte considerente de ordin personal.

CINE NU POATE VOTA LA SECȚIILE DIN STRĂINĂTATE
-          Cetăţenii români care locuiesc în România și care în ziua alegerilor se află în străinătate (în scop turistic, în călătorii de afaceri, etc.) NU îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile organizate în străinătate, ci, conform legii, doar la secţia de votare din ţară, căreia îi sunt arondați.
-          Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate, care au confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență.

UNDE SE POATE VOTA ÎN UNGARIA?
Cele cinci secţii de votare din Ungaria sunt următoarele:
·         Budapesta:
– Ambasada României (1146 Budapesta, Thököly út 72)
– Institutul Cultural Român (1146 Budapesta, Izsó utca 5)
·         Jula: Consulatul General al României (5700 Jula, Munkácsy utca 12)
·         Seghedin: Consulatul General al României (6720 Seghedin, Kelemen utca 5)
Pot vota toţi cetăţenii români cu drept de vot având domiciliul sau reședința în Ungaria, pe baza actelor de identitate, româneşti şi ungare, valabile în ziua votării.
Pentru a vedea documentele în baza cărora se poate vota, precum şi alte detalii legate de desfăşurarea acestui scrutin, vă rugăm să consultaţi: „Ghidul alegătorului român din străinătate” aflat şi pe pagina de internet a Ambasadei României la Budapesta (http://budapesta.mae.ro).


UNDE VOTEAZĂ CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL SAU REȘEDINȚA ÎN STRĂINĂTATE CARE ÎN ZIUA ALEGERILOR SE AFLĂ ÎN ROMÂNIA?
Cetăţenii români cu DOMICILIUL în străinătate care în ziua votării se află în România NU pot să îşi exercite  dreptul de vot la secţiile de votare din ţară.
Cetățenii români cu REȘEDINȚA în străinătate care s-au înscris în Registrul electoral cu adresa de REȘEDINȚĂ din străinătate și care în ziua votării se află în România NU pot vota la secţiile de votare din ţară.
Cetățenii români cu REȘEDINȚA în străinătate și DOMICILIUL în România, care NU s-au înscris în Registrul electoral cu adresa de reședință din străinătate și care în ziua votării se află în România pot vota la secţiile de votare din ţară.

CUM VOTEAZĂ CETĂȚENII CARE S-AU ÎNSCRIS ÎN REGISTRUL ELECTORAL CU OPȚIUNEA VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ
Poşta Română va transmite cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate care s-au înscris în Registrul Electoral cu opțiunea exercitării votului prin corespondenţă, cu confirmare de primire, cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei alegerilor, următoarele documente necesare votării:
 • Un plic exterior autoadresat;
 • Un plic interior;
 • Un autocolant cu menţiunea „votat”;
 • Certificatul de alegător;
 • Buletinul de vot prin corespondenţă;
 • Instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot, inclusiv termenul în care alegătorul trebuie să depună la poştă opţiunea de vot exprimată.
Alegătorul care a confirmat primirea documentelor necesare votării prin corespondenţă NU îşi poate exercita dreptul de vot la acel scrutin în cadrul unei secţii de votare.
Totodată, alegătorul care s-a înscris în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondenţă trebuie să comunice de îndată Autorității Electorale Permanente dacă documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență au fost pierdute, furate sau deteriorate din motive neimputabile lui sau dacă acestea nu i-au parvenit până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei votării. Alegătorul aflat în această situație își va putea exercita dreptul de vot la secția de votare, conform legii.

IMPORTANT!
 • Fiecare alegător îşi exprimă votul personal.
 • Votul multiplu este interzis.
 • Exercitarea votului în numele altui alegător este interzisă.
 • Votul exercitat în cadrul alegerilor este secret.
 • Orice control asupra modului în care votează un alegător este interzis.
 • Participarea cetăţenilor la alegeri se face pe baza liberului consimţământ al acestora.
 • Nimeni nu are dreptul de a exercita presiuni asupra unui alegător pentru a-l determina pe acesta să participe sau să nu participe la alegeri.

Pentru mai multe informaţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 11 decembrie 2016, puteţi accesa site-urile următoarelor instituţii:
Ministerul Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/node/38740)
Biroul Electoral Central (http://parlamentare2016.bec.ro/)
Biroul electoral de circumscripție 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara ţării (http://www.mae.ro/node/38738)
Biroul electoral pentru votul prin corespondenţă (http://www.mae.ro/node/38739)

Autoritatea Electorală Permanentă (www.roaep.ro)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...