4 dec. 2016

Manifestare dedicată Sfântului Ierarh Andrei Șaguna la Parohia românească din Apateu

Vineri, 25 noiembrie, în parohia Apateu, în curtea căruia se află amplasat bustul în bronz al Mitropolitului Transilvaniei, Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, s-a desfăşurat o manifestare cultural-religioasă şi ştiinţifică în cinstea marelui mitropolit. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa a trei ierarhi: Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei şi Preasfinţitul Siluan, Episcopul românilor ortodocşi din Ungaria.


Evenimentul desfăşurat în biserica ortodoxă din Apateu, a început la orele dimineţii cu oficierea unei slujbe de Te Deum, în cadrul căreia au fost înălţate rugăciuni de mulţumire Bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra comunităţii ortodoxe româneşti din Ungaria, aflată sub ocrotirea spirituală a Marelui Sfânt cărturar ardelean, originar de pe aceste meleaguri.Partea a doua a manifestării a continuat cu un simpozion desfăşurat sub genericul „Sfântul Andrei Şaguna – propovăduitor al credinţei şi al culturii în Transilvania”, în cadrul căruia au luat cuvântul cei trei Ierarhi amintiţi mai sus, dar şi pr. profesor Gabriel Basa, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad şi pr. protopop Marius Maghiaru de la Budapesta, care a dat citire referatului pregătit de dr. Maria Berényi, directorul Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria.


Vorbitorii au evidenţiat câteva date biografice ale Sfântului Ierarh Andrei Şaguna care s-a născut în anul 1808, într-o familie bogată de macedoromâni din Mişcolţ. De la mama sa Anastasia a primit o educaţie profundă ortodoxă, dar mai târziu, tânărul Anastasie termină Liceul Piarist din Pesta, îmbrăţişând credinţa catolică. La insistenţa mamei revine la credinţa strămoşească. După terminarea facultăţii de drept, urmează studii teologice la Vârşeţ, unde în anul 1833 este tuns în monahism, alegând numele de Andrei. Devine episcop al Transilvaniei, iar în 1864 reuşeşte să reînfiinţeze Mitropolia Ortodoxă Română a Ardealului. Sfântul Ierarh Andrei Baron de Şaguna a înfiinţat şcoli, reviste şi până la sfârşitul vieţii sale s-a străduit să se îngrijească de viaţa religioasă şi culturală a românilor, fiind unul dintre cele mai însemnate personalităţi care au luptat pentru binele neamului românesc.Ultima parte a manifestării de la Apateu a fost una festivă, prin acordarea din partea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, a unor distincţii intitulate „În slujba românilor din Ungaria”, oferite doamnei dr. Maria Gurzău Czeglédi, directorul actual al Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” din Jula, precum şi domnului Ion Budai, fostul director al acestui liceu vreme de 32 de ani. Programul manifestărilor din această zi s-a încheiat printr-un moment artistic de cântece şi colinde româneşti prezentat de interpreţii şi profesorii Florina şi Florin Mariş Hinsu şi un grup de elevi de la Facultatea de Muzică din Oradea.
Acest eveniment a întrunit preoţi şi credincioşi ortodocşi români, atât din Ungaria, cât şi din România, dar şi oficialităţi din diplomaţia românească în Ungaria, domnul Marius Lazurcă, ambasadorul României la Budapesta, Florin Vasiloni, consul general al României la Jula, Ioan Fodoreanu, consul general al României la Seghedin, Tiberiu Iuhas, preşedintele Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria, dar şi reprezentanţi ai mai multor instituţii româneşti din Ungaria, cadre didactice şi elevi, de la şcolile din Jula, Micherechi şi Bătania.

A.B.–T.B.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...