20 ian. 2017

Pregătiri serioase pentru concursul de poveşti din Bichişciaba

La şedinţa sa din 17 ianuarie, Autoguvernarea Românească din Bichişciaba a hotărât, printre alte probleme de ordin administrativ, despre organizarea în primăvara acestui an a tradiţionalului concurs de poveşti pentru şcolarii români din Ungaria. Acesta va purta de pe acum numele regretatului Gheorghe Gros, iniţiatorul şi, ani de-a rândul, organizatorul acestei întreceri. După cum ne-a informat preşedintele Autoguvernării Româneşti, Tiberiu Juhász, ediţia din acest an se va organiza la sfârşitul lunii aprilie sau începutul lunii mai, depinde de vreme şi de programul şcolilor, dar vor anunţa în curând şcolile care doresc să participe ca să organizeze înainte concursuri de selecţie locale pentru ca cei mai buni copii să fie trimişi apoi la concursul pe ţară. Pentru a motiva şi mai mult pregătirea copiilor, organizatorii vor acorda în acest an nu doar premii individuale, ci şi premii pe grupe, primele trei şcoli îmbogăţindu-se cu câte un laptop.

E.Ş.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...