1 feb. 2017

Cenaclu despre cultură şi istorie românească la Seghedin

În data de 19 ianuarie 2017, consulul general Ioan Fodoreanu, a organizat o masă rotundă dedicată marcării Zilei Culturii Române şi a Unirii Principatelor Române. Au fost invitaţi să susţină prelegeri, domnul profesor dr. Gheorghe Petruşan, doamna conf. univ. dr. Mihaela Bucin, şefa Catedrei de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Seghedin, doamna profesoară Ligia Mirişan, directoarea Bibliotecii Judeţene Bihor, domnul conf. univ. Gabriel Moisa, de la Universitatea din Oradea, doamna Maria Gavra, lector la Catedra de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Seghedin. După ce consulul general a salutat invitaţii, domnul profesor Gheorghe Petruşan a susţinut prelegerea cu titlul Rolul lui Mihail Kogălniceanu în istoria românilor, doamna conferenţiar universitar Mihaela Bucin, a susţinut prelegerea cu titlul 300 de ani de la Reforma Protestantă – Introducerea serviciului bisericesc în limba română în Transilvania, doamna profesoară Ligia Mirişan a susţinut prelegerea cu titlul Caragiale şi lumea lui – personajul „in presentia” şi personajul „in absentia” în creaţia autorului, domnul conf. univ Gabriel Moisa a susţinut prelegerea cu titlul Semnificaţia zilei de 24 Ianuarie în istoria românilor, iar doamna lector Maria Gavra a ţinut prelegerea cu titlul Doamna Elena Cuza – un destin asumat. În încheiere, consulul general a susţinut prelegerea cu titlul Teme filozofice fundamentale în poezia lui Ion Barbu. După fiecare prelegere au avut loc lungi discuţii şi comentarii. Prelegerile vor fi publicate în revista Convieţuirea, revista românilor din Seghedin.

Ioan Fodoreanu, Consul general

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...