27 feb. 2017

Şedinţă despre buget şi multe altele la AŢRU

Adunarea generală a Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria şi-a ţinut prima şedinţă de lucru din acest an în ziua de joi, 23 februarie. În deschiderea şedinţei, au fost înmânate distincţiile fondate de AŢRU „Pentru Românii din Ungaria” şi „Pentru Învăţământul Românesc din Ungaria” pe anul 2016.
Şedinţa de lucru a avut următoarele puncte pe ordinea de zi: 1. Informare despre cele întâmplate între ultimele două şedinţe; 2. Aprobarea bugetului pe anul 2017 al AŢRU şi instituţiilor subordonate; 3. Informare despre proiectele pe anul 2017 ale instituţiilor AŢRU; 4. Decizie cu privire la mărirea capitalului social al Editurii de Presă şi Carte Românească „Cronica” Nonprofit SRL; 5. Modificarea Actului Constitutiv al Oficiului AŢRU; 6. Modificarea Actului Constitutiv al Centrului de Documentare şi Informare a AŢRU; 7. Modificarea contractului de finanțare al ziarelor „Cronica” și „Foaia românească”; 8. Cumpărarea unui teren pentru Şcoala Generală şi Grădiniţa Română din Chitighaz; 9. Inițierea tratativelor cu instituția de resort în vederea introducerii unor posturi de televiziune în limba română la Jula, 10. Diverse.

Despre şedinţă vă vom relata mai pe larg în numărul următor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...