27 feb. 2017

Slujbe de evanghelizare cu scop întreit

Biserica Baptistă din Micherechi a avut harul ca în perioada 10–12 februarie să poată organiza patru servicii speciale de evanghelizare. Scopul acestor slujbe a fost unul întreit.
Întâi s-a avut în vedere consolidarea credinței în Dumnezeu a credincioșilor bisericii. Pe parcursul vieții, credincioșii sunt confruntați cu multe provocări și crize spirituale. Credincioșii aflați în astfel de situații au fost încurajați să persevereze pe calea credinței și să se bizuiască pentru mai departe pe Dumnezeul care este lângă toți cei ce sunt încercați prin boli, neajunsuri materiale sau se află în incertitudini cu privire la viitor. Pastorul Petrică Crețu a arătat că în momentele de singurătate, când omul nu mai are pe nimeni care să-l ajute, Isus Hristos este prezent lângă cei în nevoie așa cum a fost la scăldătoarea Betesda lângă omul paralizat de 38 de ani. Mesajul imnurilor aduse de tinerii Bisericii au întărit credința creștină că omul are nevoie de Domnul Hristos, că El este dreptatea omului credincios și că soluția salvatoare pentru toți oamenii este numai Isus Hristos.
Cel de-al doilea scop al evanghelizări a fost acela de a oferi omului nemântuit posibilitatea mântuirii sufletului. Fiecare serviciu divin a fost și o provocare pentru cei prezenți să mediteze la situația lor spirituală. Pastorul Marius Ianc asemănând viața omului cu o călătorie a provocat fiecare participant să răspundă la trei întrebări esențiale: 1. Unde mergi când pe acest pământ se sfârșește călătoria? 2. Cine te însoțește pe acest drum spre veșnicie? 3. Ai asigurat „biletul” de intrare în cer?
Prin predica de duminică dimineață, Paul Bercea a arătat că credința creștină pentru a fi valabilă trebuie să fie una practică. Aceasta înseamnă că omul care crede în Dumnezeu cu adevărat, ascultă de Dumnezeu, prețuiește lucrurile vieții veșnice, trăiește pentru ele chiar dacă aceasta înseamnă să și suferă din pricina că ești credincios lui Dumnezeu. Duminică seara, prin mesajul pastorului Szabó László, cei prezenți au fost îndemnați să se unească nu pentru a face răul, ci pentru a împlini voia lui Dumnezeu, pentru a zidi împreună cu Hristos Biserica și a lucra spre salvarea celor nemântuiți. În generația de după potop, oamenii au început să construiască un turn pentru a ajunge în cer. Efortul uman a fost în fapt sortit eșecului. Dumnezeu însă, în dragostea Sa pentru om a ridicat pe Golgota pe Fiul său pe o cruce, pentru ca apoi toți cei ce cred să ajungă binecuvântați în Împărăția cerurilor.În cel de-al treilea rând, serile de evanghelizare au avut ca scop întărirea părtășiei dintre biserica baptistă din Micherechi și alte biserici. La aceste seri au participat credincioși din mai multe biserici baptiste, atât din Ungaria cât și din România. La sfârșitul slujbelor, credincioșii s-au întâlnit, au depănat amintiri și și-au împărtășit din experiențele prin care au trecut în umblarea pe calea lui Dumnezeu.

La sfârșitul acestor seri binecuvântate suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru prezența și binecuvântarea pe care cu mare bunătate ne-a oferit-o și în aceste ocazii. Ne rugăm pentru satul Micherechi și în acest an ca să fie păzit, binecuvântat și ocrotit de Dumnezeu. Ne rugăm pentru cei bolnavi să îndure și Cel Atotputernic să le dea tămăduire. Ne rugăm de asemenea pentru toate sufletele care încă se află în robia păcatului, să fie eliberate și toți să cunoască bucuria mântuirii lui Dumnezeu.
Pastor Petrică Creţu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...