Burse de studii oferite de România tinerilor români din Ungaria

Conform informaţiilor primite de la Consulatul General al României la Jula, despre oferta de locuri în ciclul I (licenţă) a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din România, subvenţionate de stat “cu bursă” sau “fără taxă, fără bursă”, pentru tinerii etnici români din Ungaria, în anul universitar 2017–2018, anul acesta numărul locurilor este de  26. Acestea sunt: 9 cu bursă şi 17 fără taxă, fără bursă. Toate cele 26 de locuri sunt cu scutire de plata taxelor de şcolarizare şi cu cazarea gratuită a studentului în campusurile universitare. Cele 9 locuri “cu bursă” presupun o bursă în lei, celelalte 17 “fără taxă, fără bursă” nu reprezintă această sumă, deci diferenţa între cele două categorii de bursă o reprezintă doar acea sumă oarecare primită de elev în plus.
Astfel tinerii români din Ungaria pot să-şi înainteze dosarele la şcoala la care vor dori să studieze, între următoarele oferte de bursă ale Statului Român:
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti oferă anul acesta două locuri (1– Agricultură, 1 – Biotehnologii pentru industria alimentară), iar cu două locuri vine Universitatea din Bucureşti (1 – Limba şi literatura modernă-limba şi literatura catalană (B), 1 – Psihologie). Un loc la Medicină oferă Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, iar Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova oferă 4 locuri (2 – Farmacie, 2 – Medicină dentară), Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad oferă anul acesta 4 locuri (2 – Educaţie fizică şi sportivă, 2 – Psihologie). Pentru Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca s-a primit două locuri la specializarea Medicină veterinară. Universitatea “Babes Bolyai” din Cluj-Napoca oferă un loc la Ştiinţe ale comunicării-Media digitală, Universitatea din Oradea 2 locuri (1 – Sport şi performanţa motrică, 1 – Ingineria sistemelor electroenergetice), Universitatea de Arte din Târgu Mureş oferă un loc pentru Teatru şi artele spectacolului (actorie), Universitatea “Politehnica” din Timişoara oferă un loc pentru Mecatronică şi robotică, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara 2 locuri la Facultatea de Agronomie-Agricultură şi un loc la Inginerie şi management în industria turismului, iar trei locuri are anul acesta Universitatea de Vest Timişoara. (2 – Educaţie fizică şi sportivă, 1 – Relaţii internaţionale şi studii europene).
Pentru informaţii suplimentare sunaţi la Consulatul General al României la Jula, la numărul de telefon: 06-66-465130.
A.B.


Comentarii