Femei din Biblie - Lidia – femeia cu care a început încreștinarea Europei (II) - Faptele apostolilor, 16: 11-15 Pavel la Filipi. Lidia

Ruinele cetății Filipi (Grecia)
„După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia şi a doua zi ne-am oprit la Neapolis. 12 De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea dintâi cetate dintr-un ţinut al Macedoniei şi o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua Sabatului, am ieşit pe poarta cetăţii, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am şezut jos şi am vorbit femeilor, care erau adunate laolaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu şi asculta. Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea şi casa ei, ne-a rugat şi ne-a zis: „Dacă mă socotiţi credincioasă Domnului, intraţi şi rămâneţi în casa mea.” Şi ne-a silit să intrăm.”

Am căutat modele de femei cu care aș vrea să semăn, femei puternice, care și-au găsit echilibrul, care au învățat din experințele vieții. Femeile cu care vreau să mă asemăn sunt cele care au ajuns la o relație personală, sinceră, totală, cu Dumnezeu. În Biblie, am găsit multe femei care și-au pus viața în mâna Domnului și în primul rând pe ele am vrut să le cunosc mai îndeaproape. Știu că Biblia, această carte extraordinară, de inspirație divină, a fost scrisă cu scopul de a ajunge și la mine. O studiez cu râvnă și seriozitate, Cuvântul Domnului îmi amplifică tot mai mult credința, îmi împlinește setea de cunoaștere și curiozitatea spre învățătură pe care le-am primit de la Dumnezeu și pe care nu vreau să le irosesc în zadar. Așa am ajuns să cunosc câteva femei din Biblie care, prin cele scrise despre viața lor, au reușit să o schimbe pe a mea.

E interesant faptul că evanghelistul Luca, cel căruia Dumnezeu i-a dictat capitolul Faptele apostolilor, din Noul Testament, nu menționează că Lidia ar fi avut soț. Poate murise. Dar e posibil și faptul ca Lidia să fi fost părăsită de soț datorită faptului că ea era „temătoare de Dumnezeu”, cum citim în Faptele apostolilor. Nu vreau să emit idei care nu au suport biblic, dar trag concluzia că Lidia, o neevreică, îmbrățișase credința monoteistă a iudaicilor, probabil încă pe plaiurile natale ale Tiatirei, unde exista o colonie evreiască. Ea credea, deci, în singurul Dumnezeu, cel care i-a deschis inima. După cum citim, în acea zi de sâmbătă, de sabat, Lidia și alte femei se rugau la Dumnezeul lui Israel, pe malul râului de la marginea cetății Filipi. E posibil ca soțul să o fi părăsit din această cauză, se întâmplă și în zilele noastre ca unul dintre cei apropiați, chiar soț, soție, copii, părinți să-i întoarcă spatele celui care își predă viața în mâna Domnului.

Posibilul loc de botez al Lidiei, pe râul Gangitis

Cetatea Filipi, locul în care se întâmplă convertirea Lidiei, a fost fondată de regele Filip al II-lea Macedonul, tatăl lui Alexandru cel Mare, în 358 î.H. În timpul călătoriilor apostolului Pavel, Filipi era o colonie romană, populată de veterani italici, şi avea aceleaşi drepturi ca şi oraşul Roma. Avea un senat propriu, iar locuitorii dețineau cetăţenie romană. Filipi era considerat o mică Romă în Macedonia. Având statut de colonie romană, oraşul era scutit de taxe şi se bucura de unele privilegii. Este explicabil de ce Lidia a ales această cetate pentru a-și desfășura afacerile comerciale.
Primind cuvântul Domnului de la apostolul Pavel, fiindcă Domnul i-a deschis inima, Lidia a cerut să fie botezată. Așadar, pe baza textului biblic, aflăm că primul creștin din Europa a fost o femeie matură, bogată, generoasă și primitoare, care își conducea casa și afacerile cu destoinicie și căutând să împlinească voia Domnului: Lidia.
Apostolul Pavel, aflat în cea de-a doua sa misiune creştină, împreună cu Luca, cu Sila şi cu Timotei, o botează pe Lidia în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, în râul Gangitis, lăsând prin ea o mărturie creștină puternică în acest oraș-port la marea Egee, pe unde se perindau atâția călători din toate părțile lumii. Apostolii lui Isus, în frunte cu Pavel, au înfiinţat o congregaţie creștină în Filipi, faţă de care Pavel a avut mereu o afecţiune deosebită, după cum vedem și azi din epistola sa către Filipeni, cuprinsă în Noul Testament. La rândul lor, filipenii şi-au manifestat iubirea faţă de apostol fiind întotdeauna gata să-l susţină şi să-i vină în ajutor.
O admir pe Lidia pentru inteligența și curajul său, dar mai ales pentru credința sa. O admir pentru generozitatea cu care și-a pus casa la dispoziția apostolilor. Este un model important pentru gândirea și activitatea mea de zi cu zi.

Mihaela Bucin

Comentarii