Slujbă prasnicală la Jula, prilejuită de aniversarea a 10 ani de arhierie a PS Siluan, Episcopul românilor ortodocşi din Ungaria

Sâmbătă, 8 iulie, în Catedrala Episcopală „Sfântul Nicolae” din Jula, românii ortodocşi din Ungaria au sărbătorit alături de Preasfinţitului Părinte Silaun, episcopul românilor din Ungaria, la aniversarea a 10 ani de slujire arhierească a Preasfinţiei Sale, fiind hirotonit şi întronizat în această Catedrală, ca Episcop al românilor ortodocşi din Ungaria, în data de 8 iulie 2007. Momentul festiv a cuprins la orele dimineţii Sfânta Liturghie Arhierească, la care au slujit alături de PS Siluan şi PS Episcop Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, şi preoţi, ieromonahi şi diaconi de pe întreg cuprinsul Eparhiei. Evenimentul a avut loc în ziua praznicului Sfinţilor Mucenici Epictet şi Astion, martiri şi mărturisitori ai credinţei ortodoxe creştine, de la care o părticică a sfintelor lor moaşte a fost adusă şi în Catedrala din Jula, în anul 2002.

Sfânta Liturghie a fost urmată apoi de o Slujbă de Te-Deum, oficiată de către PS Nicodim şi clericii prezenţi, în semn de mulţumire pentru purtarea de grijă a Bunului Dumnezeu asupra Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria şi a românilor de pe aceste meleaguri. Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan i-au fost adresate apoi cele mai frumoase gânduri, atât din partea, PS Nicodim, cât şi din partea clericilor pe care îi păstoreşte. Câteva dintre realizările cele mai importante ale PS Siluan au fost subliniate în discursul pr. protopop Origen Sabău, despre parcursul celor zece ani de arhierie, în care se află în slujba lui Dumnezeu şi a oamenilor, timp care îl recomandă ca fiind un ierarh dedicat înaltei misiuni la care a fost chemat, priveghind la menţinerea bunei rânduieli liturgice, teologice, canonice, administrative, culturale şi social-filantropice ale Eparhiei. Părintele protopop a vorbit şi despre rolul bisericii în viaţa oricărei comunităţi româneşti, şi despre realizările şi restaurările de biserici din Eparhie, amintim aici renovarea Catedralei Episcopale din Jula, bisericile Apateu, Jula Mică, Micherechi, Jaca, Otlaca-Pustă, Săcal, Crâstor, etc., dar şi despre înfiinţarea unor noi edificii bisericeşti cum ar fi Aşezământul Monahal din Budapesta, Muzeul Ortodox din Jula, Altarul de vară de la Jula, Paraclisul de la Otlaca-Pustă, Paraclisul de la Seghedin, etc. De asemenea au fost amintite aici şi întărirea relaţiilor cu multe alte parohii din ţara-mamă, organizarea de tabere pentru copii, întâlniri cu tinerii ortodocşi din comunitate, evenimente culturale. În numele preoţilor, pr. Sabău i-a urat ca şi de acum încolo, încă mulţi ani, să fie stâlp de nădejde al Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria şi să păstorească cu înţelepciune turma ce i-a fost încredinţată.

La rândul său, Preasfinţitul Siluan a mulţumit slujitorilor şi credincioşilor prezenţi din Ungaria, oaspeţilor şi familiei sale sosiţi din România, pentru că au fost alături de el în aceste frumoase momente, dar mai ales le-a mulţumit tuturor pentru rugăciunea comună şi gândurile senine.

A.Becan

Comentarii