Guvernul României uşurează procedura de finanțare dedicată sprijinirii românilor de pretutindeni

Guvernul de la Bucureşti a aprobat un proiect de lege prin care propune modificarea cadrului legislativ privind procedura de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Executivului, se propune actualizarea Legii 321/2006, în sensul adaptării acesteia la contextul actual al realităților cu care se confruntă românii în afara granițelor țării, pentru a îmbunătăți și flexibiliza sistemul de finanțare a acțiunilor, proiectelor și programelor dedicate sprijinirii românilor de pretutindeni.
Astfel, între modificările propuse prin proiectul de lege se numără și cea privind introducerea posibilității de finanțare a unor proiecte care vizează menținerea legăturii românilor din străinătate cu țara, suplimentar față de tematicile finanțate până în prezent, circumscrise identității culturale, etnice, lingvistice și religioase, dreptului la liberă întrunire și asociere.
Totodată, în textul inițiativei se prevede completarea definiției beneficiarilor de finanțări nerambursabile, conform necesităților rezultate din practica de până în prezent.
„Astfel, pot beneficia de finanțări nerambursabile asociațiile, fundațiile, unitățile de cult, alte categorii de organizații neguvernamentale ale românilor de pretutindeni și organizațiile internaționale și alte persoane fizice autorizate sau juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate", se arată în comunicat.
De asemenea, în proiect se menționează posibilitatea stabilirii de priorități geografice și tematice multianuale pentru acordarea de finanțări nerambursabile în sprijinul românilor de pretutindeni, prin Strategia națională pentru românii de pretutindeni.
În comunicat se arată că proiectul de act normativ stabilește trei tipuri de acordare de finanțare, și anume: pentru proiecte cu implementare directă, ce vizează acțiunile proprii întreprinse de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, pentru proiecte cu implementare indirectă, derulate de către beneficiarii de finanțări, precum și prin acordarea de granturi.


Într-un mesaj al ministrului pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac, cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile se arată: „La 11 ani după adoptarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni propune un nou proiect legislativ mai modern și adaptat cerințelor legislației europene, care are mai multe elemente de noutate. Noutatea majoră a proiectului legislativ este dată de posibilitatea de a oferi granturi de finanțare. În acest mod, fondurile alocate vor putea fi justificate mai puțin birocratic, în baza atingerii obiectivelor strategice. MRP speră că asociațiile românești din afara granițelor țării cu activitate exemplară în susținerea învățământului, a mass-media în limba română, precum și în alte domenii, se vor putea bucura imediat de beneficiile acestui nou sistem de finanțare.”

E.Ş.

Comentarii