Plăci memoriale pentru dansatorii şi muzicanţii Micherechiului

Casa de Cultură a satului Micherechi poartă de câţiva ani numele învăţătorului Gheorghe Dulău (1926–2005), un important animator cultural al satului, de a cărui nume se leagă, printre altele, şi înfiinţarea primului ansamblu folcloric din Micherechi. Acum doi ani, când s-a împlinit un deceniu de la moartea sa, conducerea satului i-a aşezat o placă memorială în Casa de Cultură, pentru a-i păstra veşnică amintirea şi pentru a le da de ştire trecătorilor şi generaţiilor mai tinere ce oameni valoroşi a avut acest sat. În ziua de 11 august, în deschiderea Festivalului Castraveţilor, primăriţa satului Margareta Tat a inaugurat trei noi plăci memoriale: prima care ne aminteşte de aniversarea a 70 de ani de la înfiinţarea primului ansamblu folcloric din sat, iar celelalte două în amintirea celor doi „Maeştri ai artei populare”, dansatorul Gheorghe Nistor şi highiduşul Teodor Covaci.
„Comuna Micherechi – spre bucuria noastră – se poate mândri cu câteva persoane, care și-au dedicat o mare parte a vieții dansului şi muzicii populare, a moştenirii noastre strămoşeşti. Astfel de oameni au fost dansatorul Gheorghe Nistor sau highiduşul Teodor Covaci, precum şi toţi foștii și actualii membri ai Ansamblului Păstrătorilor de Tradiții din comună, care au devenit cunoscuți nu numai în Ungaria, ci și în afara ei și au devenit un exemplu de urmat. Datorită lor – și nu numai! – dansul și muzica de la Micherechi a devenit un tezaur național”, a spus la festivitate primăriţa Margareta Tat, evocând însemnătatea momentului.

Ansamblul de Păstrare a Tradițiilor
Această formație (la început cu numele de: Ansamblul Popular Românesc) s-a înființat la 20 octombrie 1947. Conducătorul artistic al echipei a fost Marius Turcu, iar primii muzicanţi au fost: Ioan Covaci și fiul Teodor Covaci. Din anul 1953 până în anul 1968 comuna Micherechi a avut trei formații: a bătrânilor, a tineretului și a școlarilor. Toate trei au fost conduse de însuflețitul învățător, păstrător de tradiții și obiceiuri populare, domnul Gheorghe Dulău. În anul 1969 conducerea formației tineretului și a școlarilor a fost preluată de profesorul Ioan Ruja. În această perioadă, Gheorghe Dulău conduce numai formația bătrânilor. După 1982, în locul generației bătrâne, cu conducerea dansatorului profesor Gheorghe Netea, s-a înființat o nouă formație, care după moartea vestitului dansator Gheorghe Nistor, ca semn de recunoștință și stimă față de el, primește numele de: Echipa de Păstrare a Tradițiilor „Gheorghe Nistor”. Pe parcursul celor 7 decenii de existenţă, această formație și cea din trecut a avut următorii conducători (cărora le suntem foarte recunoscători și îi cinstim cu tot respectul): Marius Turcu, Gheorghe Dulău, Ioan Ruja, Gheorghe Netea, Gheorghe Berényi, Vasile Papp, Zoltán Patyi și Vasile Papp junior.Gheorghe Nistor
Bace Gyuri a Chişului, cum l-a cunoscut tot satul, a trăit între anii 1922–1987. La sfârșitul anilor 1940 el a fost unul dintre membrii fondatori ai formației de dansuri populare din Micherechi. În decursul anilor a devenit un reprezentant autentic al dansurilor româneşti bihorene din Ungaria. A participat, împreună cu soția sa, nana Măriuţa, la mai multe festivaluri folclorice în țară și peste hotare. De-a rândul anilor a transmis jocurile româneşti tinerilor dansatori, ca să ducă ei mai departe următoarei generații tot ceea ce înseamnă folclor românesc din Micherechi.
Potrivit multora, tradiția dansului la Micherechi se păstrează datorită – mai ales – lui Gheorghe Nistor și celor dintr-o generație cu el. La 20 august 1972 i-a fost atribuită dinstincția de „Maestru al Artei Populare”. A fost primul cetăţean de naţionalitate al Ungariei care a primit această înaltă decoraţie. Ne-a părăsit pe veci în ziua de 30 august 1987, rămânând în urma lui amintirea unui om de omenie, om conştiincios şi responsabil pentru moştenirea primită din străbuni.

Teodor Covaci („Delea”)
Maestrul muzicii populare românești s-a născut la data de 7 mai 1925, la Micherechi, într-o familie de muzicanți. Tatăl său, Ioan Covaci era vestitul muzicant al jocurilor din sat. Teodor Covaci a învățat să cânte la vioară de la tatăl său, la vârsta de doar 7 ani. În scurt timp a ajuns să fie contraș alături de tatăl său. În adolescență a devenit un primaș virtuos. Aici trebuie să amintim neapărat că nici măcar o oră nu a studiat muzica la școală, talentul muzical l-a primit, ca un dar valoros, un talant special, de la Bunul Dumnezeu. „Delea” numai pe baza auzului și-a format tehnica lui specifică, pe care nici de atunci nimeni nu a mai reuşit s-o copieze fidel. A primit titlul de „Maestru al artei populare” în anul 1976. După moartea lui Teodor Covaci „Delea”, din ziua de 6 septembrie 1987, tradiția muzicală a familiei a continuat prin sârguinţa fiului său, „Iancu”, Ioan Covaci (care ne-a părăsit şi el cu 5 ani în urmă), dar care a slujit cu deosebit devotament decenii de-a rândul Echipa de dansuri din Micherechi.
Familia lui „Delea” şi a lui „Iancu”, fiii, nepoţii şi urmaşii lor au slujit decenii de-a rândul tradiţia muzicală din Micherechi, au îngrijit-o şi au păstrat-o pentru cei de azi.
Avem şi vom avea întotdeauna nevoie de astfel de oameni talentaţi şi devotaţi unei cauze nobile, cum este păstrarea tradiţiilor strămoşeşti, a dansurilor şi muzicii româneşti din satul nostru Micherechi.
*


Plăcile memoriale au fost sfinţite de către PS Episcop Siluan, pr. paroh Ioan Bun şi pr. Visarion Tuderici. După momentul solemn, publicul a putut urmări un film documentar despre echipa de dansuri din Micherechi, realizat de emisiunea Ecranul Nostru de la Seghedin, iar tinerii dansatori ai satului, instruiţi de Vasile Papp junior au prezentat o suită de dansuri tradiţionale din Micherechi.

E.Ş.

Comentarii